U svim poslovnicama Splitske banke studenti za uplate na račun Filozofskog fakulteta u Splitu oslobođeni su plaćanja naknade.

Objavljeno: 27. 6. 2014. u 15:23
Aleksandar Jakir
Popis obavijesti