Temeljem DIREKTIVE 2005/36/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija, kojom se "osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica jamči pristup istoj profesiji i jednaka prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici kao i državljanima te države članice", Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Italije pozitivno je odgovorilo na zahtjev naše bivše studentice Ane Plavše za priznavanjem stručnih kvalifikacija stečenih na našem Fakultetu, a za potrebe zapošljavanja u talijanskim državnim školama. 

S obzirom da minimalni uvjeti stručnog osposobljavanja za pristup profesiji nastavnika engleskog jezika u Italiji i Hrvatskoj nisu identični (prema talijanskim zakonima potrebno je završiti petogodišnji studij i jednogodišnje pedagoško osposobljavanje), sukladno članku 15 spomenute Direktive, priznavanje je uvjetovano kompenzacijskom mjerom po izboru kandidatkinje: pismeni i usmeni ispit iz područja didaktike ili jednogodišnji stučni staž u školi. S obzirom da je nakon završenog diplomskog studija prevoditeljskog smjera završila i Program pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičkog obrazovanja na našem fakultetu, te da je u sklopu programa Comenius već radila kao asistent u nastavi u talijanskim državnim školama, Ana je dakako s uspjehom položila ispit, te se sada može natjecati, ravnopravno s talijanskim državljanima koji imaju potrebne kvalifikacije, za radno mjesto nastavnika engleskog kao stranog jezika, te engleskog jezika i civilizacije u talijanskim državnim školama, na čemu joj od srca čestitamo, baš kao i svim njenim splitskim profesorima.

 

 

 

 

Objavljeno: 26. 1. 2015. u 14:10
Tamara Ljubičić
Popis obavijesti