Znanstveni skup Knjiga i društvo:...

Drugi međunarodni znanstveni skup Knjiga i društvo: socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige održat će se 29.-30. rujna 2016. Organizatori skupa su Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za sociologiju i Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te Književni krug Split. Svrha je Skupa raspraviti teorijska i praktična pitanja vezana uz položaj knjige, odnosno potaknuti dijalog o njezinu utjecaju u prošlosti i sadašnjosti te izglede u budućnosti.

Tehnološke i društvene promjene, digitalna tekstualnost, rađanje novoga čitatelja i prakse čitanja s jedne strane te socijalna i književno-teorijska perspektiva knjige, oslonjena na horizont pojedinca te komunikacijsku i društvenotvornu ulogu knjige, teme su koje traže dijalog unutar sebe i između svih zainteresiranih činitelja.

Ključne teme skupa su:

Knjiga u Hrvatskoj: institucionalni okvir, intelektualne, socijalne i filološke osnove pisane komunikacije; komparativne studije

Od forme k ulozi: kulturna i socijalna uloga knjige (teksta) i tekstne tehnologije

Pisanje, čitanje i čitateljske prakse: paradigma digitalnoga teksta, medijsko okruženje i knjiga, transmedijske prakse čitanja, književnost i čitanje

Komunikacijska, spoznajna, socijalna, estetska, oblikotvorna i društvenotvorna uloga knjige i čitanja

Kulturne politike i knjiga: politika knjige u Hrvatskoj; komparativne analize.

Način izvođenja Program Skupa izvodit će se kroz pozvana izlaganja, prijavljena izlaganja te izlaganja na posterima.

Više pojedinosti o Skupu i prijavi sažetaka pročitajte ovdje.

 

Kontakt dr. sc. Ivanka Kuić ivanka@svkst.hr +385 91 434 81 23

Objavljeno: 24. 3. 2016. u 10:53
Jelena Novaković
Popis obavijesti