Boys Reading (Dječaci čitaju)

Pročitajte peti bilten projekta Boys reading [broj projekta: 2014-1-HR01-KA200-007171].

 

U okviru diseminacijskih aktivnosti projekta 6. svibnja 2016. će se u 15:30 u prostorima Filozofskog fakulteta (Klerikat, U2) održati Nacionalni diseminacijski seminar. 

Predavanja i radionice u okviru seminara će voditi: izv.prof.dr.sc. Ivana Batarelo Kokić, doc.dr.sc. Vesna Kostović-Vranješ i doc.dr.sc. Tonća Jukić

Objavljeno: 28. 4. 2016. u 17:12
Uređeno: 6. 5. 2016. u 15:07
Ivana Batarelo Kokić
Popis obavijesti