Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis 1. generacije studenata na dvosemestralni program Student Business e-Academy Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2016./2017. poveznica

Objavljeno: 19. 5. 2016. u 16:24
Aleksandar Jakir
Popis obavijesti