Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

o b j a v l j u j e J A V N I   N A T J E Č A J

za potpomaganje sljedećih aktivnosti: izdavačka djelatnost (neobjavljena djela), organiziranje znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada, itd. 

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 15. veljače 2017. 

Više informacija na http://info.hazu.hr/hr/o-akademiji/jedinice/zaklada/

 

Objavljeno: 21. 12. 2016. u 10:40
Uređeno: 21. 12. 2016. u 10:40
Marita Brčić Kuljiš
Popis obavijesti