Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj Erasmus+ KA107 omotnica IPA - Beograd, Novi Sad,Sarajevo - mobilnost studenata, za natječajnu godinu 2016.-18. na poveznici. Realizacija mobilnosti: 1.9.2017-15.7.2018. Rok za prijavu: 13.3.2017. 

Za sva pitanja zainteresirani se mogu obratiti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu (Mia Vuco, e-mail: Mia.Vuco@unist.hr, Tel: +385 21 566 330) 

Objavljeno: 15. 2. 2017. u 09:36
Uređeno: 15. 2. 2017. u 14:42
Tamara Ljubičić
Popis obavijesti