Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru poziva sve zainteresirane na sudjelovanje na znanstvenome skupu Zadarski filološki dani 7 (ZFD 7) koji će se održati 22. i 23. rujna 2017. godine u Zadru. Sve detalje možete pronaći u tekstu poziva.

Objavljeno: 22. 2. 2017. u 11:33
Ivana Pisac Šumić
Popis obavijesti