U svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga na natječaj INTERREG Italija-Hrvatska, info dan za potencijalne prijavitelje održati će se u Zadru 20.04.2017. Program

Interreg Italija – Hrvatska je novi Program prekogranične suradnje između dviju zemalja u razdoblju 2014-2020, 
vrijednosti 237 milijuna  eura*, od kojih 201 milijun eura sredstava dolazi iz Europskog fonda za regionalni 
razvoj (EFRR), što ga čini jednim od najznačajnijih programa prekogranične suradnje u Europi. 
Opći cilj Programa je povećanje konkurentnosti i zaposlenosti, očuvanje prirodnih resursa i upravljanja kulturnom 
baštinom, poboljšanje morskih i cestovnih prometnih veza promicanjem multimodalnosti.

*Prvi poziv za dostavu projektnih prijedlogapredviđa iznos od 78 milijuna eura EU fonda koji je stavljen na 
raspolaganje javnim i privatnim organizacijama te institucijama na programskom području koje obuhvaća 8 hrvatskih 
županija i 25 talijanskih pokrajina, za financiranje različitih projekata u skladu s Programskim smjernicama.
Objavljeno: 6. 4. 2017. u 12:03
Tamara Ljubičić
Popis obavijesti