Na sjednici Fakultetskog vijeća pokrenut je postupak izbora dekana za mandatno razdoblje 2017./18.; 2018./19.;2019./20.

Kandidati za izbor na funkciju dekana dužni su najkasnije do 28. 4. 2017. godine na protokol Fakulteta dostaviti:

- prijavu,

- životopis,

- program rada sa smjernicama razvoja Fakulteta.

Objavljeno: 13. 4. 2017. u 14:15
Maja Kuzmanić
Popis obavijesti