Rektor Sveučilišta u Splitu, sukladno odredbama Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu od 16. 5. 2016.godine, raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade u akad. god. 2016./2017 za postignuća u akad. god. 2015./2016. Rok za prijavu na Natječaj je 1. 6. 2017. godine, a prijave se predaju osobno na protokol Sveučilišta na adresi Livanjska 5, Split ili preporučenom poštom.

Objavljeno: 15. 5. 2017. u 16:05
Maja Kuzmanić
Popis obavijesti