Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da su doktorski rad i Izvještaj povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (dr.sc.-02)

doktoranda Vicka Bartulovića dostupni za uvid u Uredu dekana na adresi Poljička cesta 35/I kat.

Objavljeno: 16. 11. 2017. u 08:27
Maja Kuzmanić
Popis obavijesti