Pozivaju se svi zainteresirani na javnu obranu doktorskog rada doktoranda Vicka Bartulovića koja će se održati 6. veljače 2018. u prostorijama Filozofskog fakulteta na Peristilu.

Objavljeno: 31. 1. 2018. u 08:43
Maja Kuzmanić
Popis obavijesti