Otvoren je natječaj Europskog socijalnog fonda za provedbu HKO-a na razini visokog obrazovanja u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020. 

Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih kroz ESF projekt „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ te modernizacija i/ili izrada novih studijskih programa/programa cjeloživotnog učenja usklađenih s novo izrađenim standardima kvalifikacija. Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Opći cilj:
Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a

Specifični cilj:
Razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

Ciljne skupine: Nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima, visokoobrazovne ustanove

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 24 – 36 mjeseci

Rok za prijavu: 04.06.2018.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici:  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/provedba-hko-a-razini-visokog-obrazovanja/ 

Objavljeno: 13. 3. 2018. u 13:30
Uređeno: 13. 3. 2018. u 13:31
Tamara Ljubičić
Popis obavijesti