Poštovani,

dekanica Fakulteta otvara javnu raspravu te se pozivaju svi zainteresirani da u raspravi, koja traje do 8. svibnja 2018. godine,  dostave eventualne primjedbe i prijedloge u pogledu prijedloga Pravilnika o registraturnom gradivu i arhivskoj građi Filozofskog fakulteta u Splitu

Eventualne primjedbe i prijedloge treba dostaviti u pisanom obliku na protokol Fakulteta ili na e-poštu (dekanat@ffst.hr ).

Prijedlog Pravilnika o registraturnom gradivu i arhivskoj građi Filozofskog fakulteta u Splitu

Objavljeno: 23. 4. 2018. u 15:40
Uređeno: 23. 4. 2018. u 15:41
Maja Kuzmanić
Popis obavijesti