Erasmus+ stručna praksa za studente

Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu stručne prakse. Natječaj je otvoren do isteka sredstava, a Erasmus+ stručna praksa se može realizirati do 31.5.2019. Na Natječaj se mogu prijaviti svi studenti Sveučilišta u Splitu koji su u trenutku odlaska na mobilnost (u akademskoj godini 2017./2018.) upisani u najmanje prvu godinu preddiplomskog (ili integriranog) ili stručnog studija, prvu godinu diplomskog studija ili prvu godinu poslijediplomskog studija. Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti, kao i studenti koji će uskoro diplomirati a praksu žele iskoristiti najdulje do 12 mjeseci nakon diplome (obvezna prijava u statusu studenta).

Za dodatne informacije, zainteresirani studenti mogu se obratiti  na

Sveučilište u Splitu, Ured za međunarodnu suradnju 

Sanja Mikačić Grubišić
T: +385 21 440 344
e-mail: smikacic@unist.hr

 

Objavljeno: 9. 5. 2018. u 15:59
Uređeno: 9. 5. 2018. u 16:07
Tamara Ljubičić
Popis obavijesti