U okviru predmeta Starocrkvenoslavenski jezik (1. godina preddiplomskog studija) dr. sc. Ana Šimić sa Staroslavenskoga instituta u Zagrebu održat će gostujuće predavanje „Od opata Držihe do Oluje sa sjevera“ u utorak, 29.5.2018. u 16.00 sati u VD, Radovanova 13.

U okviru predmeta Leksikologija i onomastika (2. godina preddiplomskog studija) dr. sc. Domagoj Vidović sa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održat će predavanje „Od Duje do Ìvāna– razvoj imenske formule u Dalmaciji“ u srijedu, 30.5.2018. u 17.30 sati u VD, Radovanova 13.

 

Predavanja su otvorena za sve zainteresirane studente i profesore, a obavezna su studentima koji pohađaju navedene predmete.

Objavljeno: 14. 5. 2018. u 10:30
Uređeno: 14. 5. 2018. u 11:35
Ivana Pisac Šumić
Popis obavijesti