Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti

Centar za hrvatske studije u svijetu – CEHAS i Sveučilište u Splitu organiziraju Ad hoc kolokvij ''Jezici i kulture Mediterana i svijeta'', na kojem će izlagati Maciej Czerwiński (Jagielonsko sveučilište u Krakowu) i Predrag Mutavdžić (Filološki fakultet u Beogradu), koji borave na našem Sveučilištu u sklopu programa Erasmus+, te Josip Lasić (Filozofski fakultet u Splitu).

Kolokvij će se održati u četvrtak 26. travnja 2018. (11.00-15.30) u Sveučilišnoj knjižnici, u Dvorani na 5. katu (južni toranj).

Poziv (i raspored izlaganja)

Objavljeno: 23. 4. 2018. u 14:23
Jelena Novaković