Centar za savjetovanje studenata


O Centru

Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta studentima Sveučilišta u Splitu pruža usluge individualnog savjetovanja, odnosno pomoć u rješavanju osobnih poteškoća i unaprjeđivanju kvalitete života. Također, Centar organizira i aktivnosti grupnog savjetovanja, javna predavanja, tribine, tematske radionice i treninge posvećene unaprjeđenju akademskih i životnih vještina kao i psihoedukativne tečajeve i edukacije. Cilj je Centra za savjetovanje studenata razviti i edukativne materijale koji mogu pomoći studentima u poboljšanju kvalitete studiranja i življenja.

 

Aktivnosti Centra za savjetovanje studenata pružaju se u prostorima Centra na Filozofskom fakultetu i na drugim lokacijama. Svim korisnicima naših usluga jamčimo povjerljivost.

 

Voditelj Centra:

doc.dr.sc. Andreja Bubić

 

Administrativna potpora Centra:

Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur.

Mirna Štrkalj, mag. ped.

 

Članovi Centra:

doc.dr.sc. Vesna Antičević

izv.prof.dr.sc. Ivana Batarelo Kokić

Marija Biuk, prof. psih.

dr.sc. Dolores Britvić

doc.dr.sc. Andreja Bubić

Ivan Buljan, prof. psih.

dr.sc. Varja Đogaš

Meri Đula Ercegovac, prof. psih.

Nikola Erceg, prof. psih.

prim.dr.sc. Trpimir Glavina

doc.dr.sc. Darko Hren

doc.dr.sc. Tonća Jukić

dr.sc. Katija Kalebić Jakupčević, spec.klin.psi.

mr.spec. Maja Kandijaš Plejić

izv.prof.dr.sc. Goran Kardum

doc.dr.sc. Morana Koludrović

izv.prof.dr.sc. Maja Ljubetić

Toni Maglica, prof. def., soc. ped.

Anita Mandarić Vukušić, mag. ped.

mr.spec. Irena Mišetić

prof.dr.sc. Mirjana Nazor

mr. spec. Žana Pavlović

Neda Pleić, prof. psih.

doc.dr.sc. Ina Reić Ercegovac

Nelija Rudolfi, prof. psih.

doc.dr.sc. Esmeralda Sunko

Mirna Štrkalj, mag. ped.

Objavljeno: 6. 5. 2016. u 09:09
Uređeno: 21. 4. 2017. u 10:08
Andreja Bubić
Dokumenti
Obavijesti

Centar za savjetovanje studenata poziva sve koji su zainteresirani za sudjelovanje u savjetodavnim i edukativnim aktivnostima Centra da se jave na e-mail savjetovanje@ffst.hr.

Objavljeno: 7. 5. 2016. u 13:42
Andreja Bubić