KATEDRA ZA GERMANISTIKU

KATEDRA ZA GERMANISTIKU

KATEDRA ZA GERMANISTIKU

adresa: Poljička cesta 35, Split

Predstojnica Katedre:
izv. prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić
eldi@ffst.hr

Administrativni referent
Snježana Lauš
slaus@ffst.hr

tel: 021/384-017

 

Članovi

  • Izv. prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić, predstojnica
  • Izv. prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
  • Dr. sc. Sandra Lukšić

Samostalna Katedra za germanistiku formirana je sa ciljem osnivanja Odsjeka za njemački jezik i književnost, odnosno obogaćivanja ponude Filozofskog fakulteta ovim vrlo važnim studijem.

Senat Sveučilišta u Splitu donio je u siječnju 2018. godine odluku o osnivanju/ prihvaćanju sveučilišnog dvopredmetnog preddiplomskog studija Njemački jezik i književnost iz znanstvenog područja Humanističke znanosti, znanstveno polje Filologija te se početak izvođenja programa planira u akademskoj godini 2018./2019.

Preddiplomski studij Njemački jezik i književnost koncipiran je na način da obuhvaća temeljna znanja iz lingvistike, književnosti na njemačkom jeziku, kao i njemačkog kao stranog jezika.

Uzimajući u obzir važnost njemačkog jezika u svijetu, ali i obrazovne potrebe i ekonomske trendove u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, Filozofski fakultet u Splitu obrazovat će stručnjake s visokom razinom znanja njemačkog jezika, književnosti i kulture.

Do pokretanja studija Njemački jezik i književnost, nastavnici Katedre za germanistiku izvode nastavu iz različitih kolegija na Odsjeku za učiteljski studij, Odsjeku za predškolski odgoj, ali i nastavu iz izbornih kolegija koje biraju studenti svih jednopredmetnih i dvopredmetnih studijskih smjerova Filozofskog fakulteta u Splitu.

NOVOSTI