Dokumenti

Suglasnost za rad u drugoj ustanovi 
Obrazac za podnošenje zahtjeva za rad u drugoj ustanovi
Objavljeno: Goran Kardum ( 26. 9. 2014. u 13:02 ) 
Uredio: Maja Kuzmanić ( 6. 10. 2017. u 15:35 )

Obrazac PD-Izvješće o radu poslijedoktoranda 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 12. 10. 2015. u 08:06 )

Obrazac MT-Izvješće asistenta o radu mentora
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 12. 10. 2015. u 08:24 )

Obrazac MTO- Izvješće o radu mentora 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 12. 10. 2015. u 08:44 )

Obrazac AS-1-Izvješće o radu asistenta
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 12. 10. 2015. u 09:10 )

Obrazac AS-Imenovanje mentora asistentu 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 12. 10. 2015. u 09:20 )

 

Obrazac za zamolbu studenta
Razredbeni postupak – izvještaj o radu
Evidencija rada putem Studentskog servisa
Potvrdnica knjižnice za razduženje djelatnika
Zamolba za plaćanje školarine

Isplata rada preko student servisa [30 KiB]
Objavljeno: Magda Karin ( 11. 10. 2017. u 10:27 )

Izdavacka djelatnost-ogledni primjerak [40 KiB]
Objavljeno: Magda Karin ( 11. 10. 2017. u 10:27 )

Koristenje privatnog automobila u sluzbene svrhe [31,5 KiB]
Objavljeno: Magda Karin ( 11. 10. 2017. u 10:27 ) 
Uredio: Slaven Kušljić ( 27. 4. 2018. u 15:24 )

Obrazac za prekovremeni rad admin – tehnicko osoblje [36,5 KiB]
Objavljeno: Magda Karin ( 11. 10. 2017. u 10:27 )

Obrazac\.za\.organizaciju\.znanstvenog\.strucnog\.skupa [23 KiB]
Objavljeno: Magda Karin ( 11. 10. 2017. u 10:27 )

Rezerviranje akontacija [26,5 KiB]
Objavljeno: Magda Karin ( 11. 10. 2017. u 10:27 )

Sluzbeno putovanje vanjskog suradnika [32,5 KiB]
Objavljeno: Magda Karin ( 11. 10. 2017. u 10:27 )

Zahtjev za placanje kotizacije [26,5 KiB]
Objavljeno: Magda Karin ( 11. 10. 2017. u 10:27 ) 
Uredio: Magda Karin ( 11. 10. 2017. u 17:10 )

Zamolba za odobrenje sluzbenog puta [30,5 KiB]
Objavljeno: Magda Karin ( 11. 10. 2017. u 10:27 ) 
Uredio: Magda Karin ( 10. 11. 2017. u 13:31 )

Pravni okvir

Etički kodeks Filozofskog fakulteta u Splitu 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 2. 4. 2014. u 13:22 )

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 2. 4. 2014. u 13:22 )

Imenovane osobe i povjerenstvo

Povjerenstvo za zaštitu dostojanstva radnika 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 7. 10. 2016. u 09:12 )

Etičko povjerenstvo_2017-2020 
Objavljeno: Darko Hren ( 7. 12. 2017. u 09:24 )

Obrazac – zahtjev za pristup informacijama
Objavljeno: Administrator ( 22. 7. 2013. u 16:07 ) 
Uredio: Administrator ( 22. 7. 2013. u 16:07 )

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Objavljeno: Administrator ( 22. 7. 2013. u 16:07 ) 
Uredio: Administrator ( 22. 7. 2013. u 16:08 )

Polica osiguranja 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 5. 12. 2016. u 11:35 )

Procjena rizika
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 20. 3. 2015. u 07:58 )

Tijela Fakulteta za provedbu ZNR
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 17. 2. 2015. u 12:04 ) 
Uredio: Maja Kuzmanić ( 29. 11. 2017. u 11:46 )

Pravilnik o zaštiti na radu 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 19. 3. 2014. u 14:04 )

Obavijest o izabranoj specijalistici medicine rada 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 19. 3. 2014. u 08:33 )

Upute za pravilan rad na računalu
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 19. 3. 2014. u 08:05 ) 
Uredio: Maja Kuzmanić ( 19. 3. 2014. u 08:06 )

Plan evakuacije i spašavanja 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 19. 3. 2014. u 07:58 ) 
Uredio: Maja Kuzmanić ( 4. 5. 2018. u 10:21 )

Uredba EU o zaštiti osobnih podataka – GDPR

Uredba (EU) 2016/679 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 20. 4. 2018. u 08:26 ) 
Uredio: Maja Kuzmanić ( 20. 4. 2018. u 08:27 )

Zaštita osobnih podataka- sažetak Uredbe
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 20. 4. 2018. u 08:40 )

Politika zaštite osobnih podataka Filozofskog fakulteta u Splitu
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( jučer u 18:13 )

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( jučer u 21:12 )

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Objavljeno: Snježana Baldasar ( 24. 1. 2017. u 15:04 )

Popis gospodarskih subjekata s kojima Filozofski fakultet u Splitu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi
Objavljeno: Snježana Baldasar ( 24. 1. 2017. u 15:07 )

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Objavljeno: Snježana Baldasar ( 2. 2. 2017. u 14:33 ) 
Uredio: Snježana Baldasar ( 2. 2. 2017. u 14:34 )

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017. 
Objavljeno: Snježana Baldasar ( 19. 1. 2018. u 15:17 )

Plan nabave 2017 I. 
Objavljeno: Snježana Baldasar ( 6. 9. 2017. u 15:16 )

Plan nabave 2016. 
Objavljeno: Snježana Baldasar ( 20. 5. 2016. u 14:57 ) 
Uredio: Snježana Baldasar ( 23. 12. 2016. u 12:43 )

Plan nabave za 2016. I.-III. 
Objavljeno: Snježana Baldasar ( 19. 11. 2015. u 12:13 )

Plan nabave za 2015. godinu 
Objavljeno: Snježana Baldasar ( 13. 2. 2015. u 17:33 )

Plan nabave za 2014. godinu 
Objavljeno: Snježana Baldasar ( 17. 2. 2014. u 15:31 ) 
Uredio: Snježana Baldasar ( 18. 2. 2014. u 09:38 )

Plan nabave za 2013.godinu 
Objavljeno: Administrator ( 22. 7. 2013. u 16:04 ) 
Uredio: Administrator ( 22. 7. 2013. u 16:05 )

Plan nabave za 2012.godinu 
Objavljeno: Administrator ( 22. 7. 2013. u 16:04 ) 
Uredio: Administrator ( 22. 7. 2013. u 16:05 )

Plan nabave 2018
Objavljeno: Snježana Baldasar ( 25. 1. 2018. u 15:59 )

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Natjecaj svibanj 2018. 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( danas u 08:01 )

Natječaj travanj II. 2018. 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 20. 4. 2018. u 09:40 )

Natječaj travanj I. 2018. 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 18. 4. 2018. u 08:27 )

Natjecaj veljaca 2018. 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 28. 2. 2018. u 07:57 )

Natjecaj sijecanj 2018. 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 18. 1. 2018. u 07:52 )

 

NATJEČAJ ZA IZBOR U NASLOVNA ZVANJA

Natječaj svibanj 2018. 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( danas u 08:02 )

Natječaj travanj III. 2018. 
Objavljeno: Maja Kuzmanić ( 2. 5. 2018. u 14:26 )