Opći podaci

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet u Splitu

Poljička cesta 35, 21000 Split 

tel: (021) 386 122, (021) 490 280 
fax: (021) 329 288
dekanat: (021) 384 144,

e-mail: dekanat@ffst.hr

OIB: 98004523293
Matični broj: 01413236
IBAN: HR5123300031100066764
SWIFT: SOGEHR22


D E K A N I C A

izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov


P R O D E K A N I

doc. dr. sc. Gordan Matas, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju
doc. dr. sc. Darko Hren, prodekan za nastavu i studentska pitanja
doc. dr. sc. Irena Mišurac, prodekanica za financije i poslovanje

 

Tajnica Fakulteta
Maja Kuzmanić, dipl.iur.

Viši stručni referent, za nastavne i administrativne poslove
Snježana Buble, oec.

Voditeljica odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću
Tamara Ljubičić, mr.

Voditeljica službe za financijsko-računovodstvene poslove
Magda Karin, dipl.oec.

Voditeljica službe za studentske poslove
Ksenija Guć, dipl.iur.

Voditeljica službe za kadrovske poslove
Irena Mišević, dipl.iur.

Voditeljica knjižnice
dr. sc. Snježana Dimzov

Voditelj Računskog centra
Slaven Kušljić, dipl.ing