Webmail za djelatnike

                  

SquirrelMail Carnet webmail

Za ulaz potrebno:
- korisničko ime za mail (bez dijela @ffst.hr)    
- zaporka za mail na našem poslužitelju   

 

Za ulaz potrebno:
- AAI@EduHr korisničko ime (korisnik@ffst.hr)
- AAI@EduHr zaporka

Samo prvi put sustav može tražiti i da upišete vaše
korisničko ime i zaporku za pristup našem mail poslužitelju.