Knjižnica

OPĆENITO

OPĆE INFORMACIJE

utemeljena 1945. godine kao Knjižnica Više pedagoške škole u Teslinoj ulici

RADNO VRIJEME:
Pon – Pet 8.00 – 16.00

EMAIL:  
knjiznica@ffst.hr

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu utemeljena je 1945. godine kao Knjižnica Više pedagoške škole u Teslinoj ulici.

 • 1961. g. Viša pedagoška škola prerasla je u Pedagošku akademiju, koja je već 1965. g. u svom fondu imala oko 30000 naslova i bila tada najpoznatija i najbogatija knjižnica ove vrste na području Dalmacije.
 • 1978. g. Pedagoška se akademija integrira sa Filozofskim fakultetom u Zadru.
 • 1983. g. Pedagoška akademija postaje dijelom OOUR-a Prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu
 • 1998.g. izdvaja se Visoka učiteljska škola i od tada knjižnice PMF-a i VUŠ-a dijele prostor knjižnice.
 • 2005. g. Visoka učiteljska škola spaja se s Odjelom humanističkih znanosti u Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. Knjižnici u Teslinoj koja tada ima preko 40 000 naslova knjiga pridružuje se Knjižnica humanističkih znanosti u Radovanovoj ulici s manjim dijelom fonda.
 • 2016. g. PMF seli u novu zgradu i fond Knjižnice se dijeli na 3 dijela: za FFST, PMFST i KIFST.

Od 2008. g. Knjižnica koristi programski paket Metel Win, te od 2009. g. nudi, pored starog kataloga na Webu i novi WebPAC.

U Knjižnici su stalno zaposlene tri stručne osobe s punim radnim vremenom: voditeljica Knjižnice dr. sc. Snježana Dimzov, viša knjižničarka i pomoćne knjižničarke Nataša Torlak i Miljena Roje.

FOND KNJIŽNICE

U Teslinoj ulici nalazi se građa za

 

 • Odsjek za učitelje (U)
 • Odsjek za predškolski odgoj (O)
 • Odsjek za pedagogiju (D)
 • Odsjek za filozofiju (F)
 • Odsjek za sociologiju (S)
 • Odsjek za povijest umjetnosti (M)

Knjižnica u Radovanovoj čuva fond za:

 

 • Odsjek za hrvatski jezik i književnost (H)
 • Odsjek za engleski jezik i književnost (E)
 • Odsjek za talijanski jezik i književnost (T)
 • Odsjek za povijest (P)

KATALOG KNJIŽNICE

Katalog Knjižnice pokazuje posjeduje li knjižnica građu, kao i njen smještaj. Knjige su složene prema UDK klasifikaciji, a pored signature piše slovo koje označava u kojoj knjižnici se knjiga nalazi (npr. U-učitelji – Teslina). Jezici i povijest smješteni su u Radovanovoj ulici. Premda piše da je građa slobodna, raspoloživost bi trebalo provjeriti, jer knjižnica ne posjeduje tehnologiju za evidentiranje zaduženosti u programu Metel Win.
Najčešći načini pretraživanja su po naslovu ili autoru.

BAZE PODATAKA

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom.
Baze se mogu pregledavati po područjima ili po abecedi. Pristup je reguliran preko IP adresa, što znači da je omogućen s fakultetskih računala. Za neke baze postoji mogućnost udaljenog pristupa koristeći Proxy server, odnosno AAI@Eduhr sustav autentifikacije.

REPOZITORIJ DABAR

Dabar je sustav koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH omogućava uspostavu institucijskog digitalnog repozitorija pomoću kojeg mogu pohraniti, opisati, dugoročno čuvati, pretraživati i distribuirati svoje digitalne sadržaje. Dabar razvija i održava Sveučilišni računski centar (Srce) u suradnji s partnerskim ustanovama.
Ukoliko želite pretražiti radove FFST, upišete u pretraživač FF i odaberete Filozofski fakultet u Splitu.

POSUDBA

 • Odjednom se mogu posuditi najviše 3 naslova
 • Posudba traje 30 dana, po potrebi može se produžiti još 30 dana
 • Produživanje se vrši elektroničkom poštom (pitajte knjižničara) ili telefonom
 • Časopisi se ne posuđuju, ali se članci mogu fotokopirati uz predočenje indeksa ili iksice
 • Referentna zbirka koristi se isključivo u čitaonici
 • Pojedini naslovi (rariteti i stara izdanja- antikvarni primjerci) ili naslovi kojih ima samo jedan primjerak mogu se koristiti isključivo u čitaonici
 • Diplomski i završni radovi mogu se pregledati isključivo u čitaonici
 • Posuđene knjige korisnici su dužni čuvati od oštećenja
 • Svaki izgubljeni naslov korisnik mora nadoknaditi u dogovoru s voditeljicom knjižnice

Knjižnična građa može se na zahtjev korisnika rezervirati za posudbu. Kod rezervacije građe vrijedi pravilo prvenstva.

Korisnici koji žele rezervirati određeni naslov trebaju doći u knjižnicu i ostaviti podatke o željenoj knjizi i svoje podatke (ime i adresu elektroničke pošte).

Djelatnice će izvršiti rezervaciju i po povratu knjige u knjižnicu obavijestiti korisnika. Ukoliko korisnik ne preuzme rezerviranu građu u roku od 24 sata rezervacija se poništava.

Rezervirati se mogu samo knjige koje se po pravilima knjižnice smiju iznositi iz knjižnice.

Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima kojima je potrebna građa (knjige, časopisi i članci) iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu. Knjižnica koja posuđuje građu odlučuje hoće li poslati original sa rokom posudbe ili fotokopiju. Kopije ostaju u trajnom vlasništvu korisnika.

Troškove međuknjižnične posudbe za djelatnike, uz odobrenje prodekana za financije, snosi FF, a ostali korisnici sami snose troškove.

Knjižnica koja je djelo posudila jamči i odgovara za povrat posuđene građe u određenom roku.

Korisnik građu smije koristiti isključivo za potrebe osobnog rada i privatno korištenje u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (NN167(2003), čl.82.).

IZDAVAŠTVO

Gaetano Bonetta:
BA-MA-DO – BAKALAUREAT, MAGISTERIJ I DOKTORAT U ITALIJI – ISKUSTVA U PRIMJENI BOLONJSKOG PROCESA
Urednik: Josip Milat
Prevele: Marijana Alujević, Ivania Petrin, Maja Bilić, Antonela Pivac

KATALOG IZDANJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU

DOKUMENTI

Etička načela i standardi časopisa 
Objavljeno: Nikica Mihaljević ( 30. 3. 2017. u 21:39 )
Predložak za pisanje radova 
Objavljeno: Nikica Mihaljević ( 22. 2. 2017. u 08:28 )
Upute autorima Zbornik 
Objavljeno: Nikica Mihaljević ( 15. 1. 2017. u 08:38 ) 
Uredio: Nikica Mihaljević ( 22. 2. 2017. u 08:27 )

Guidelines for authors Zbornik
Objavljeno: Nikica Mihaljević ( 15. 1. 2017. u 08:38 ) 
Uredio: Nikica Mihaljević ( 17. 3. 2017. u 08:40 )

ČASOPISI

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu 10 [6,65 MiB]Objavljeno: Nikica Mihaljević ( 21. 12. 2017. u 16:12 )

Objavljeno: Nikica Mihaljević ( 20. 7. 2017. u 08:29 )
Objavljeno: Nikica Mihaljević ( 19. 12. 2016. u 10:18 )
Objavljeno: Renata Relja ( 21. 3. 2016. u 14:56 )
Objavljeno: Renata Relja ( 16. 4. 2015. u 13:11 )
Objavljeno: Renata Relja ( 16. 4. 2015. u 13:11 )
Objavljeno: Renata Relja ( 16. 4. 2015. u 13:10 )
Objavljeno: Renata Relja ( 16. 4. 2015. u 13:09 )

Obrazac za recenziju . original [50,5 KiB]
Objavljeno: Željko Marušić ( 7. 4. 2017. u 09:59 )

Obrazac za recenziju. kopija [45,5 KiB]
Objavljeno: Željko Marušić ( 7. 4. 2017. u 09:59 )

UPUTE AUTORIMA HRV [812,96 KiB]
Objavljeno: Željko Marušić ( 7. 4. 2017. u 09:59 )

impressum_hr_Skolski_vjesnik (1) [220,88 KiB]
Objavljeno: Željko Marušić ( 7. 4. 2017. u 09:59 )

Izjava lektora HJ [70,59 KiB]
Objavljeno: Ines Blažević ( 24. 11. 2017. u 14:24 )

Izjava lektora EJ [70,5 KiB]
Objavljeno: Ines Blažević ( 24. 11. 2017. u 14:24 )

Izjava o autorstvu rada [70,93 KiB]
Objavljeno: Ines Blažević ( 24. 11. 2017. u 14:24 )

Ivana Čapeta Rakić

JEZIK I TERMINOLOGIJA UNUTAR KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE STRUKE(1)

Ivana Čapeta Rakić

UTVRDJIVANJE SVOJSTAVA KULTURNOG DOBRA I KRITERIJ VREDNOVANJA POKRETNIH KULTURNIH DOBARA (S PRIMJERIMA)

Mladenko Domazet

RAZVOJ TURISTIČKE DJELATNOSTI U DONJIM KAŠTELIMA I NJEZIN UTJECAJ NA PROSTORNU PREOBRAZBU I TRADICIONANE TOKOVE ŽIVOTA (OD KRAJA 19. STOLJEĆA DO POČETKA DRUGOG SVJETSKOG RATA)

Mladenko Domazet

KAPETAN NIKO DUBOKOVIĆ  (1834.-1912.) I NJEGOVA KONTEKSTUALIZACIJA NA MIKROHISTORIJSKOJ RAZINI JELSE

Edi Miloš

NAPOLEONOVA VLADAVINA DO STVARANJA ILIRSKIH PORAJINA (1799.-1809.)

Edi Miloš

KOMUNIZAM, FAŠIZAM, NACIONALSOCIJALIZAM: OBLICI DRŽAVNE REPRESIJE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Marijana Tomelić Ćurlin

ČAKAVSKI DIJALEKTI

Ines Blažević

MOGUĆNOSTI PRIMJENE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

Ines Blažević

NASTAVNI SADRŽAJI PRIRODE I DRUŠTVA KAO POLAZIŠTE ZA METODIČKO OBLIKOVANJE MULTIMEDIJSKIH SADRŽAJA

Ina Reić Ercegovac

OBRASCI PRIVRŽENOSTI U RANOJ DOBI

Ina Reić Ercegovac

PRIVRŽENOST TIJEKOM TRANZICIJE U RODITELJSTVO

Nives Baranović

OSNOVE MATEMATIČKE LOGIKE

Nives Baranović

OSNOVNO O SKUPOVIMA

Tea-Tereza Vidović Schreiber

DRAMA KAO KNJIŽEVNI ROD

Andreja Bubić
EDUKACIJSKA NEUROZNANOST

Andreja Bubić
ULOGA NUMERIČKE PISMENOSTI U DONOŠENJU ODLUKA

Goran Sučić                                                                                                                                                                                                                RAZVOJ GLAZBENIH SPOSOBNOSTI PREDŠKOLSKOG DIJETETA

Goran Sučić                                                                                                                                                                                                         GLAZBOTERAPIJA I DIJETE S POSEBNIM POTREBAMA

Marija Brajčić
DIJETE I KULTURNA BAŠTINA – UČENJE U MUZEJU

Marija Brajčić
PREDŠKOLSKO DIJETE I LIKOVNO DJELO – JACKSON POLLOCK

Sanja Stanić

NASTANAK I RAZVOJ POTROŠAČKOG DRUŠTVA

Sanja Stanić
KLASIČNA DRUŠTVENA MISAO U TEORIJI POTROŠNJE

Snježana Dobrota
INTERKULTURALNO GLAZBENO OBRAZOVANJE

Snježana Dobrota
POPULARNA GLAZBA I GLAZBENA NASTAVA

Irena Mišurac Zorica
METODIČKI PRISTUP OBRADI MJERENJA U NASTAVI MATEMATIKE

Irena Mišurac Zorica
ODNOS UČITELJA RAZREDNE NASTAVE PREMA NASTAVI MATEMATIKE

Vesna Kostović-Vranješ
SUVREMENA NASTAVA PRIRODOSLOVLJA

Vesna Kostović-Vranješ
NASTAVNI SADRŽAJI PRIRODE I DRUŠTVA – POLAZIŠTE ZA INTERDISCIPLINARNO POUČAVANJE

Ivana Prijatelj Pavičić
POLOŽAJ FRANCESCA LAURANE U POVIJESTI RANORENESANSNE PORTRETISTIKE

Ivana Prijatelj Pavičić
IZGRADNJA ŠIBENSKE KATEDRALE I PRIJELAZNO GOTIČKO-RENESANSNO RAZDOBLJE U DALMACIJI

Jadranka Nemeth-Jajić
KNJIŽEVNI INTERESI UČENIKA MLADE ŠKOLSKE DOBI I NJIHOVO POTICANJE

Jadranka Nemeth-Jajić
POKAZATELJI USMJERENOSTI UDŽBENIKA NA DIJETE

Marko Trogrlić
HRVATSKI NARODNI PREPOROD U SPLITU

Marko Trogrlić
DALMATINSKO SELO U 19. STOLJEĆU

Maja Ljubetić:
OBITELJSKO OZRAČJE I FUNKCIONIRANJE OBITELJI

Maja Ljubetić:
OBITELJ U POVIJESNOM I SUVREMENOM KONTEKSTU

Maja Ljubetić:
SAMOPROCJENA (METARAZINA) I  PROCJENA PEDAGOŠKE KOMPETENTNOSTI RODITELJA

Josip Vrandečić
BISMARCKOV SUSTAV SAVEZA (1879.-1890.)

Josip Vrandečić
PREDRATNE KRIZE (1890-1914)

Šime Pilić:
KNJIGA O NASTAVNICIMA

Anči Leburić, Renata Relja, Tina Božić :
Disko generacija: sociološka istraživanja noćne zabave mladih

Anči Leburić, Maja Maroević, Ognjen Čaldarović :
SOCIJALNA PROSUDBA ELEMENTARNIH SUSTAVA ŽIVOTA

METODOLOŠKI PRISTUPI I ORIJENTACIJE (NOSITELJICA PREDMETA: PROF.DR.SC. ANČI LEBURIĆ)

Istraživanje kao društveni odnos

Ivana Botica (akad.god. 2006/07.) “Složenost istraživačkoga procesa”

Ada Reić  (akad.god. 2005/06.) ”Istraživanje kao društveni odnos”

Tina Božić (akad.god. 2005/06.) ”Složenost istraživačkog procesa”

Katarina Konsa (akad.god. 2005/06.) ”Istraživanjima pridonosimo postojećem znanju”

Majda Čuvić (akad.god. 2005/06.) ”Istraživanjima pridonosimo postojećem znanju”

Ivan Perić (akad.god. 2005/06.) ”Istraživanjima pridonosimo postojećem znanju”

Istraživački pristupi u sociologiji

Pinija Poljaković (akad.god. 2008/09.) “Složenost istraživačkih pristupa u sociologiji”

Tamara Šen (akad.god. 2006/07.) “Najidealniji istraživački pristup u sociologiji”

Sanja Čokolić (akad.god. 2006/07.) “Različitost istraživačkih pristupa u sociologiji”

Društvena uloga istraživača/-ice

Nikolina Arnaut (akad.god. 2005/06.) ”Društvena uloga istraživača/-ice”

Drago Jukić (akad.god. 2015/2016) “Moji prvi dojmovi o istraživačkoj profesiji’

Mladen Palić  (akad.god. 2015/2016) “Moji prvi dojmovi o istraživačkoj profesiji”
Specifičnosti jezika znanosti

Ivan Perić (akad.god. 2005/06.) ”Specifičnosti jezika znanosti”

Marijana Ančić (akad.god. 2005/06.) ”Specifičnosti jezika znanosti”

Hipotetski okvir istraživanja

Aleksandra Grubić (akad.god. 2007/08.) ”Što s hipotezama u sociološkom istraživanju?”

Josip Kaloper (akad.god. 2007/08.) ”Dimenzija društvenosti sociološkoga istraživanja”

Ivan Perkov (akad.god. 2007/08.) ”Što s hipotezama u sociološkom istraživanju?”

Nikolina Raić (akad.god. 2007/08.) ”Kada formulirati hipoteze u sociološkom istraživanju?”

 

Odnos teorije i empirijskih podataka

Jasmina Bajić (akad.god. 2008/09.) ”Istraživačko kreiranje odnosa između postavljene teorije i empirijskih podataka”

 

SOCIOLOŠKE METODE (NOSITELJICA PREDMETA: PROF.DR.SC. ANČI LEBURIĆ)

 

Značaj sociološke metode

Ivana Brstilo (akad.god. 2005/06.) ”Sociološke metode u empirijskim istraživanjima”

 

Anketa kao sociološka metoda

Antoanela Bakić (akad.god. 2007/08.) ”Proces izrade ankete”

Zrinka Perić (akad.god. 2007/08.) ”Proces izrade ankete”

Goran Knežević (akad.god. 2006/07.) “Anketomanija u sociološkim istraživanjima”

Katarina Konsa (akad.god. 2005/06.) ”Prednosti ankete”

Marijana Ančić (akad.god. 2005/06.) ”Nedostaci ankete”

Ivan Perić (akad.god. 2005/06.) ”Prednosti i nedostaci ankete”

 

Promatranje kao sociološka metoda

Katarina Konsa (akad.god. 2005/06.) ”Promatranje”

Marijana Ančić (akad.god. 2005/06.) ”Promatranje”

Marko Mustić (akad.god. 2014/15.) “U kojoj istraživačkoj situaciji ne bih koristio promatranje”

 

Intervju kao sociološka metoda

Jasmina Bajić (akad.god. 2008/09.) ”Najčešće korišten tip intervjua u sociološkom istraživanju”

Tea Marasović (akad.god. 2007/08.) ”Izvođenje intervjua (prednosti i nedostaci”

Danijel Baturina (akad.god. 2005/06.) ”Intervju”

Majda Čuvić (akad.god. 2005/06.) ”Intervju”

 

Odnos teorijskog i empirijskog u istraživanju

Goran Biličić (akad.god. 2008/09.) ”Odnos teorijskog i empirijskog u istraživanju”

Ivana Plavac (akad.god. 2008/09.) ”Odnos teorijskog i empirijskog u istraživanju”

Fokus grupa kao sociološka metoda

Katarina Mravak (akad.god. 2008/09.) ”Kada upotrijebiti fokus grupu kao istraživačku metodu”

 

 

SUVREMENE METODOLOŠKE PARADIGME U SOCIOLOGIJI II (NOSITELJICA PREDMETA: PROF.DR.SC. ANČI LEBURIĆ)

 

Istraživačka postmoderna u sociologiji

Marijana Ančić (akad.god. 2006./07.) ”Istraživačka postmoderna u sociologiji”

Majda Čuvić (akad.god. 2006./07.) ”Istraživačka postmoderna u sociologiji”

Mirela Despotović (akad.god. 2006./07.) ”Istraživačka postmoderna u sociologiji”

 

Metodološke strategije

Danijel Baturina  (akad.god. 2006./07.) ”Metodološke strategije”

Tina Božić (akad.god. 2006./07.) ”Metodološke strategije”

Marijan Đivić (akad.god. 2015./16.) “Usporedba kvalitativnih i kvantitativnih strategija”

 

Mješovita metodologija

Zvonimir Parać (akad.god. 2010./11.) “Integracije kvalitativnog i kvantitativnog”

Igor Mihovilović (akad.god. 2009./10.) “Integriranje kvalitativnog i kvantitativnog u istraživanju društvenih fenomena”

Ivana Zec (akad.god. 2007./08.) ”Metodološke interakcije između kvalitativnog i kvantitativnog”

Ivana Brstilo (akad.god. 2006./07.) ”Perspektive istraživanja s primjenom mješovite metodologije”

Majda Čuvić (akad.god. 2006./07.) ”Perspektive istraživanja s primjenom mješovite metodologije”

Ana-Marija Džakula (akad.god. 2006./07.) ” Mješovita metodologija”

Dora Božinović (akad.god. 2015./16.) “Mješovita metodologija kao istraživački trend”

Dora Dežulović (akad.god. 2015./16.) “Mješovita metodologija kao istraživački trend”

 

Dizajniranje istraživanja

Mateja Bošnjak (akad.god. 2008./09.) ”Dizajniranje istraživanja”

Aleksandra Grubić (akad.god. 2008./09.) ”Dizajniranje istraživanja”

Diana Šutalo  (akad.god. 2006./07.) ”Dizajniranje istraživanja”

 

Faze narativnoga istraživanja

Katarina Konsa (akad.god. 2006./07.) ”Faze narativnoga istraživanja”

 

Adaptivna Teorija

Kristina Čačija (akad.god. 2009./10.) ”Specifičnosti adaptivne teorije”
Političko istraživanje

Toni Popović (akad.god. 2008./09.) ”Korištenje ankete u političkim istraživanjima”
Narativna studija

Vicko Tomić (akad.god. 2008./09.) ”Specifičnosti narativne studije”