Školski vjesnik

Školski vjesnik, časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, objavljuje radove iz ranoga i predškolskoga odgoja, školske i visokoškolske izobrazbe i domskoga odgoja.

Časopis ima međunarodno uredništvo i međunarodnu recenziju.

Članci objavljeni u časopisu Školski vjesnik navode se u sljedećim
međunarodnim sekundarnim publikacijama:

Linguistics And Language behavior abstracts (Llba)
Library & Information Science Abstracts (Lisa )
MLA International Bibliography
Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
Uključen u Hrčak: 2. lipanj 2010.


ISSN 0037--654X (tisak)

ISSN 1848-0756 (online)
Ključni naslov: Školski vjesnik
e-mail: skolskivjesnik@ffst.hr
web: skolskivjesnik.ffst.unist.hr
 

Nakladnik: Filozofski fakultet u Splitu
Tiskanje časopisa pomaže Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Prva godina izlaženja: 1951.

Učestalost izlaženja (godišnje): 4 puta

Područja pokrivanja:Društvene znanosti; Pedagogija; Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti;

Prava korištenja:Na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak objavljuju se sažeci brojeva objavljenih u tekućoj i prethodne dvije godine. Puni tekstovi radova objavljuju se za starije brojeve te se smiju besplatno koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz pošitvanje autorskih prava autora i izdavača.

Izdavač časopisa: Filozofski fakultet u Splitu

Glavna i odgovorna urednica: doc. dr. sc. Esmeralda Sunko

Zamjenica glavne i odgovorne urednice: izv. prof. dr. sc. Hicela Ivon

Izvršna urednica: doc. dr. sc. Ines Blažević

Tajnik uredništva: Marin Sarić, mag. nov. et. rel. publ.


Međunarodno uredništvo: Jean Biarnes (Pariz, Francuska); Jasmina Bećirović Karabegović (Sarajevo, Bosna i Hercegovina); Laura Bonica (Torino, Italija); Matjaž Duh (Maribor, Slovenija); Andrew Gibbons (Auckland, New Zealand); Vlasta Hus (Maribor, Slovenija); Snežana Jovanova – Mitkovska (Štip, Makedonija); Anka Jurčević-Lozančić (Zagreb, Hrvatska); Alenka Kobolt (Ljubljana, Slovenija); Mladen Kvesić (Mostar, Bosna i Hercegovina) Mirko Lukaš (Osijek, Hrvatska); Edvard Majaron (Ljubljana, Slovenija); Franjo Maletić (Zagreb, Hrvatska); Diana Nenadić-Bilan (Zadar, Hrvatska); Florence Pirard (Liège, Belgija); Igor Radeka (Zadar, Hrvatska); Mirjana Radetić – Paić (Pula, Hrvatska); Neven Ricijaš (Zagreb, Hrvatska); Ronald G. Sultana (Msida, Malta); Malgorzatta Suswillo (Olsztyn, Poljska); Gerhard Tulodziecki (Paderborn, Njemačka); Milena Valenčič Zuljan (Ljubljana, Slovenija); Jasminka Zloković (Rijeka, Hrvatska); Slađana Zuković (Novi Sad, Srbija).

--

Podsjetit ćemo na ovom mjestu o nakladnicima „Školskog vjesnika“ tijekom 65 godina izlaženja, odnosno od 1951. godine, kad je časopis počeo izlaziti:

1951. – Bilten Prosvjetnog savjeta grada Splita

nakladnik: Prosvjetni savjet Grada Splita

1952. – Školski vjesnik (promjena naziva časopisa)

nakladnik: Savjet za prosvjetu i kulturu grada Splita (brojevi 1 – 6)

7-8/1952. do kraja 1961.

nakladnik: Udruženje nastavnika i profesora, stručnih nastavnika i učitelja Splita

1962. – 5-6/1966.

nakladnik: Zavod za školstvo kotara Split

7-8/1966. – 1976.

nakladnik: Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja u Splitu

od 1971. – suizdavač Pedagoška akademija u Splitu

1977. – 3-4/1988.

nakladnik: Zavod za prosvjetno-pedagošku službu u Splitu

1-4/1989.

nakladnik: Pedagoško društvo u Splitu

1-2/1990. − 1993.

nakladnik: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split

1/1994. – 2/1999.

nakladnik: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split / Pedagoško društvo Split

1/2000. – 2003.

nakladnici: Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split (Pedagoško društvo Split), Visoka učiteljska škola u Splitu

1-2/2004. – 2005.

nakladnici: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split, Visoka učiteljska škola u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu

1-2/2006. – 2007.

nakladnici: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split, Filozofski fakultet u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu

1-2/2008. – 2009.

nakladnici: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split, Filozofski fakultet u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti u Splitu

1/2010.

nakladnici: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split i Filozofski fakultet u Splitu

1/2016.

nakladnik: Filozofski fakultet u Splitu


DOKUMENTI
ČASOPISI