Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu znanstveni je časopis s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom. Zbornik objavljuje znanstvene i stručne članke, kao i neobjavljena izlaganja sa znanstvenih skupova, iz područja humanističkih znanosti, odnosno jezikoslovlja, znanosti o književnosti, povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, filozofije, arheologije, teologije, etnologije i antropologije. Osim navedenih kategorija, časopis objavljuje i ocjene, prikaze, osvrte na knjige i časopise, prijevode, nekrologe, vijesti kao i druge priloge od znanstvenog interesa.
Časopis spada u kategoriju A1.

Časopis objavljuje radove na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku.

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu izlazi jednom godišnje, a prilozi se zaprimaju na adresu zbornik@ffst.hr tijekom cijele godine.

Pristigli članci prolaze postupak dvije neovisne recenzije. Uredništvo osigurava standardni recenzijski postupak – tzv. dvostruko slijepu recenziju.

Prvi broj časopisa izašao je 2008. godine.

Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima.

Adresa časopisa:

Uredništvo „Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Splitu“
Radovanova 13
HR - 21000 Split


E-mail kontakt: zbornik@ffst.hr

ISSN 2459-5128 (Online)
ISSN 1846-9426 (Tisak)

Izdavač časopisa: Filozofski fakultet u Splitu

Glavna urednica: dr. sc. Nikica Mihaljević, izv. prof.
 

Uredništvo: dr. sc. Vedran Barbarić, doc., dr. sc. Gordana Galić Kakkonen, izv. prof., dr. sc. Aleksandar Jakir, red. prof., dr. sc. Tonći Kokić, izv. prof., dr. sc. Katarina Lozić Knezović, doc., dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin, izv. prof., dr. sc. Brian Daniel Willems, doc.

Međunarodno uredništvo: dr. sc. Jason Blake, izv. prof. (Univerza v Ljubljani),  dr. sc. Robert Bońkowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr. sc. Irena Prosenc, izv. prof. (Univerza v Ljubljani), dr. sc. Oliver Schmitt, red. prof. (Universität Wien), dr. sc. Frank Zenker, doc. (Lund University)

 

Tehnički urednik: dr. sc. Tonći Kokić, izv. prof.

Tajnik časopisa: dr. sc. Vedran Barbarić, doc.

 


Dokumenti
Časopisi