Metodološki pristupi i orijentacije (nositeljica predmeta: prof.dr.sc. ANČI LEBURIĆ)

 

Istraživanje kao društveni odnos

Ivana Botica (akad.god. 2006/07.) "Složenost istraživačkoga procesa"

Ada Reić  (akad.god. 2005/06.) ''Istraživanje kao društveni odnos''

Tina Božić (akad.god. 2005/06.) ''Složenost istraživačkog procesa''

Katarina Konsa (akad.god. 2005/06.) ''Istraživanjima pridonosimo postojećem znanju''

Majda Čuvić (akad.god. 2005/06.) ''Istraživanjima pridonosimo postojećem znanju''

Ivan Perić (akad.god. 2005/06.) ''Istraživanjima pridonosimo postojećem znanju''

 
Istraživački pristupi u sociologiji

Pinija Poljaković (akad.god. 2008/09.) "Složenost istraživačkih pristupa u sociologiji"

Tamara Šen (akad.god. 2006/07.) "Najidealniji istraživački pristup u sociologiji"

Sanja Čokolić (akad.god. 2006/07.) "Različitost istraživačkih pristupa u sociologiji"


Društvena uloga istraživača/-ice

Nikolina Arnaut (akad.god. 2005/06.) ''Društvena uloga istraživača/-ice''

Drago Jukić (akad.god. 2015/2016) "Moji prvi dojmovi o istraživačkoj profesiji'

Mladen Palić  (akad.god. 2015/2016) "Moji prvi dojmovi o istraživačkoj profesiji''
 

Specifičnosti jezika znanosti

Ivan Perić (akad.god. 2005/06.) ''Specifičnosti jezika znanosti''

Marijana Ančić (akad.god. 2005/06.) ''Specifičnosti jezika znanosti''

 
Hipotetski okvir istraživanja

Aleksandra Grubić (akad.god. 2007/08.) ''Što s hipotezama u sociološkom istraživanju?''

Josip Kaloper (akad.god. 2007/08.) ''Dimenzija društvenosti sociološkoga istraživanja''

Ivan Perkov (akad.god. 2007/08.) ''Što s hipotezama u sociološkom istraživanju?''

Nikolina Raić (akad.god. 2007/08.) ''Kada formulirati hipoteze u sociološkom istraživanju?''

 

Odnos teorije i empirijskih podataka

Jasmina Bajić (akad.god. 2008/09.) ''Istraživačko kreiranje odnosa između postavljene teorije i empirijskih podataka''


Sociološke metode (NOSITELJICA PREDMETA: PROF.DR.SC. ANČI LEBURIĆ)
Suvremene metodološke paradigme u sociologiji II (NOSITELJICA PREDMETA: PROF.DR.SC. ANČI LEBURIĆ)

 

Istraživačka postmoderna u sociologiji

Marijana Ančić (akad.god. 2006./07.) ''Istraživačka postmoderna u sociologiji''

Majda Čuvić (akad.god. 2006./07.) ''Istraživačka postmoderna u sociologiji''

Mirela Despotović (akad.god. 2006./07.) ''Istraživačka postmoderna u sociologiji''

 

Metodološke strategije

Danijel Baturina  (akad.god. 2006./07.) ''Metodološke strategije''

Tina Božić (akad.god. 2006./07.) ''Metodološke strategije''

Marijan Đivić (akad.god. 2015./16.) "Usporedba kvalitativnih i kvantitativnih strategija"

 

Mješovita metodologija

Zvonimir Parać (akad.god. 2010./11.) "Integracije kvalitativnog i kvantitativnog"

Igor Mihovilović (akad.god. 2009./10.) "Integriranje kvalitativnog i kvantitativnog u istraživanju društvenih fenomena"

Ivana Zec (akad.god. 2007./08.) ''Metodološke interakcije između kvalitativnog i kvantitativnog''

Ivana Brstilo (akad.god. 2006./07.) ''Perspektive istraživanja s primjenom mješovite metodologije''

Majda Čuvić (akad.god. 2006./07.) ''Perspektive istraživanja s primjenom mješovite metodologije''

Ana-Marija Džakula (akad.god. 2006./07.) '' Mješovita metodologija''

Dora Božinović (akad.god. 2015./16.) "Mješovita metodologija kao istraživački trend"

Dora Dežulović (akad.god. 2015./16.) "Mješovita metodologija kao istraživački trend"

 

Dizajniranje istraživanja

Mateja Bošnjak (akad.god. 2008./09.) ''Dizajniranje istraživanja''

Aleksandra Grubić (akad.god. 2008./09.) ''Dizajniranje istraživanja''

Diana Šutalo  (akad.god. 2006./07.) ''Dizajniranje istraživanja''

 

Faze narativnoga istraživanja

Katarina Konsa (akad.god. 2006./07.) ''Faze narativnoga istraživanja''

 

Adaptivna Teorija

Kristina Čačija (akad.god. 2009./10.) ''Specifičnosti adaptivne teorije''
 

Političko istraživanje

Toni Popović (akad.god. 2008./09.) ''Korištenje ankete u političkim istraživanjima''
 

Narativna studija

Vicko Tomić (akad.god. 2008./09.) ''Specifičnosti narativne studije''