Mobilnost osoblja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu podržava i potiče međunarodnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

U okviru projekata ERASMUS+ Sveučilište u Splitu dodjeljuje stipendije za mobilnost osoblja u svrhu

a) održavanja nastave na inozemnim sveučilištima s kojima je potpisan bilateralni partnerski ugovor za mobilnost osoblja

b) stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja ("job shadowing" ili strukturirani tečajevi, najčešće u trajanju od 5 dana).

Na Natječaje za mobilnost osoblja u sklopu programa Erasmus+  može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica, zaposleno temeljem Ugovora o radu, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti. Natječaji se objavljuju na web stranicama Sveučilišta. Pristigle kandidature rangiraju se prema kriterijima navedenim u Natječaju, te prema dodatnim kriterijima sastavnice.

Međunarodna mobilnost nastavnog osoblja financira se i u okviru programa CEEPUS

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se iz fonda Marie Skłodowska-Curie Actions, koji uključuje

Innovative Training Networks (ITN)

Individual Fellowships (IF)

Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

European Researchers’ Night (NIGHT)


Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za Erasmus+ mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja u ljetnom semestru ak.god. 2017/18. 

Rok za prijavu je do 21.11.2017.
 

Na Natječaj se mogu prijaviti zaposlenici (nastavno i nenastavno osoblje) Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica, kao i vanjski suradnici  angažirani temeljem Ugovora o djelu.

Svrha mobilnosti može biti:

1. Podučavanje (nastavno osoblje)
2. Osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje) može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:
- pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji inozemne visokoobrazovne ustanove; npr.: osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, provedba programa Erasmus+, poboljšanje organizacijskih i komunikacijskih sposobnosti djelatnika i sve ostalo što pridonosi poboljšanju vještina, znanja/kompetencija potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta
- rad prema modelu job-shadowing, tj. praćenja rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih aktivnosti
- jezični trening usmjeren na profesionalne potrebe sudionika

U svrhu podučavanja najkraće trajanje mobilnosti je 2 dana, a najduže 60 dana, uz obvezu održavanja najmanje 8 sati nastave tjedno.
U svrhu osposobljavanja najkraće trajanje mobilnosti je 2 dana, a najduže 60 dana.
Sukladno osiguranim financijskim sredstvima, preporuka Sveučilišta jest da trajanje mobilnosti osoblja u svrhu podučavanja iznosi 5 dana (kako bi korisnik mogao dati doprinos nastavnom programu i međunarodnom akademskom životu na partnerskoj ustanovi zbog nužnosti ravnoteže između broja dana provedenih na aktivnosti i sati održane nastave) te trajanje mobilnosti u svrhu osposobljavanja 5 dana. Dani putovanja ne ulaze u minimalno trajanje mobilnosti.

Mobilnost se mora održati u kontinuitetu, te treba biti realizirana u razdoblju od 1.3.2018. do 30.9.2018.

Kandidat može podnijeti samo 1 prijavu po otvorenom natječaju, bilo u svrhu podučavanja ili u svrhu osposobljavanja.

Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini (2017/18) može iskoristiti najviše dvije mobilnosti u okviru Erasmus+ programa (jednu mobilnost u okviru Suradnje među programskim državama (KA103) te jednu u okviru Suradnje između programskih i partnerskih država (KA107)).

Nastavno osoblje koje je u Erasmus+ programu mobilnosti s programskim zemljama, od natječajne godine 2014/15, već iskoristilo mogućnost odlaska na aktivnost osposobljavanje, svaki sljedeći put se može prijaviti isključivo na aktivnost podučavanja.

Ponude strukturiranih tečajeva stručnog osposobljavanja mogu se naći na poveznici: http://staffmobility.eu/staff-week-search, te u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu i Odjeljku za međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta.

Tekst natječaja, sve upute i natječajna dokumentacija dostupni su na poveznici.

  

Objavljeno: 7. 11. 2017. u 12:00
Tamara Ljubičić
Popis obavijesti
Broj posjeta:
1208