Studentska mobilnost

Jeste li znali da kao student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu imate mogućnost dobivanja stipendije za

- studijski boravak u inozemstvu?
- stjecanje radnog iskustva u državama članicama EU prije ili neposredno nakon završetka studija?

U sklopu programa Europske unije ERASMUS+, studenti Filozofskog fakulteta imaju mogućnost provesti jedan semestar studija na bilo kojem od partnerskih sveučilišta u inozemstvu, s kojim je sklopljen bilateralni ugovor za razmjenu studenata za određeno područje studija. Popis sveučilišta i broj dostupnih mjesta objavljuje se u sklopu Natječaja kojeg raspisuje Sveučilište. 

Osim što imaju pravo pohađati nastavu  pod jednakim uvjetima kao i matični studenti inozemnog sveučilišta, te polagati ispite koji im se po povratku na matični studij, zajedno sa stečenim ECTS bodovima,  priznaju sukladno Ugovoru o učenju,  studenti imaju pravo i na stipendiju za (djelomično) pokrivanje životnih troškova za vrijeme mobilnosti.

Osim studijskog boravka, u sklopu programa Erasmus+ raspisuju se i natječaji za stipendije kojima se financira stjecanje radnog iskustva - stručno osposobljavanje u državama članicama EU. Natječaji za dodjelu stipendija kao i ponude stručne prakse objavljuju se više puta godišnje na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu. Ponude stručne prakse mogu se naći na mrežnim stranicama velikih tvrki koje rado primaju studente na tzv. Traineeship, te na mrežnim stranicama specijaliziranih posredničkh organizacija poput npr. www.trainingexperience.org. Studenti također mogu samoinicijativno kontaktirati tvrtke i ustanove kod kojih bi željeli steći radno iskustvo u sklopu stručne prakse.

Sa studentima koji odlaze na stručnu praksu, sklapa se Ugovor o stručnoj praksi kojim se definira opis poslova i ciljane kompetencije.

Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, članak 14. i 15.,  rezultati studijskog boravka u inzemstvu (položeni ispiti, ocjene, ECTS bodovi), kao i rezultati stručne prakse upisuju se u Dodatnu ispravu o studiju /Diploma Supplement koja se dodjeljuje na kraju studija, a studenti se oslobađaju obveze polaganja ispita na matičnom studiju sukladno Ugovoru o učenju. 

O kompatibilnosti studijskih programa kao i o načinu priznavanja rezultata studija u inozemstvu odlučuju odsječki ECTS povjerenici

Više o programu ERASMUS+ za studente Sveučilišta u Splitu pročitajte ovdje.

Studenti Filozofskog fakulteta također se mogu kandidirati za  Freemover stipendije u sklopu Srednjeeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije CEEPUS Rok za prijavu  je 30. studeni svake godine. Više o načinu prijave pročitajte ovdje

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na

Ured dekana, Odjeljak za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

voditeljica Odjeljka : Tamara Ljubičić, mag. Europskih studija

Sinjska 2

21000 Split

tel 021 329 290

fax 021 329 288

e-mail: ljubicic@ffst.hr


Repozitorij
Obavijesti

Raspisan je novi natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u inozemstvu u razdoblju od od 1. lipnja 2015. do 30. rujna 2016.

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Splitu koji su u trenutku odlaska na mobilnost (u akademskoj godini 2015./2016.) upisani u najmanje prvu godinu preddiplomskog (ili integriranog) ili stručnog studija, prvu godinu diplomskog studija ili prvu godinu poslijediplomskog studija, kao i studenti koji će uskoro diplomirati a praksu žele iskoristiti najdulje do 12 mjeseci nakon diplome (obvezna prijava u statusu studenta).
Uvjet: je prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj godini najmanje 3,00 (iznimka studenti 1. godine preddiplomskog (ili integriranog) ili stručnog studija, prosjek ocjena u prethodnom semestru treba biti najmanje 3,00). Ukoliko bi se iznimno prijavio student s prosjekom nižim od 3,0 a nikako nižim od 2,75, bit će potrebno dostaviti 2 preporuke profesora. Prijavni obrasci, teskt natječaja i ostale upute nalaze se na web stranicama Sveučilišta. ROK ZA PRIJAVU NIJE DEFINIRAN, nego prijave idu u proceduru rješavanja prema redoslijedu zaprimanja ("first come first served")- do iscrpljenja predviđenog budžeta. Minimalno trajanje stručne prakse: 2 mjeseca.

Objavljeno: 8. 5. 2015. u 14:19
Uređeno: 8. 5. 2015. u 14:24
Tamara Ljubičić

Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ studijskog boravka u akademskoj godini 2015./16.

Rok za prijavu: 2. ožujka 2015. Povodom objavljenog Natječaja Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu organizira Info dan za sve zainteresirane studente Sveučilišta, koji će se održati u utorak, 10. veljače 2015. u 11 sati u Multifunkcionalnoj dvorani sjevernog tornja Sveučilišne knjižnice.

Posebne radionice o specifičnostima procedure za studente dvopredmetnih studija na Filozofskom fakultetu odrzati ce se prema sljedecem rasporedu.

Objavljeno: 5. 2. 2015. u 15:45
Uređeno: 13. 4. 2015. u 14:23
Tamara Ljubičić

Sveučilište u Splitu objavilo je rezultate Natječaja Erasmus+ za studijski boravak u inozemstvu u ljetnom semestru 2014/15. Čestitamo svim dobitnicima stipendije! Popis studenata koji su dobili stipendiju za mobilnost u ljetnom možete pročitati ovdje. Upute studentima u nastavku obavijesti.

 

Objavljeno: 13. 10. 2014. u 11:00
Uređeno: 13. 10. 2014. u 14:32
Tamara Ljubičić

U sklopu programa Erasmus+, objavljen je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ljetnom semestru 2014./15.
Rok za prijave je 20. rujna. 

Pozivaju se svi zainteresirani studenti Filozofskog fakulteta na radionice koje će održati prema sljedećem rasporedu: 

 

 

Objavljeno: 10. 9. 2014. u 14:12
Uređeno: 13. 10. 2014. u 13:53
Tamara Ljubičić

Sveučilište u Splitu objavilo je rezultate Natječaja Erasmus+ za mobilnost studenata (studijski boravak) u zimskom semestru  u 2014/15. 

Objavljeno: 2. 4. 2014. u 11:00
Uređeno: 13. 10. 2014. u 13:57
Tamara Ljubičić

 

 

 

Objavljeno: 18. 2. 2014. u 14:58
Uređeno: 13. 10. 2014. u 13:56
Tamara Ljubičić

ERASMUS STRUČNA PRAKSA U ZEMLJAMA EU!

info dani za studente Filozofskog fakulteta

četvrtak 23.01.2014. u 11 sati, sala U3 u zgradi Klerikata

petak 24.01.2014. u 11 sati, sala D4 u Radovanovoj

Dođite i informirajte se o tome kako možete dobiti Erasmus stipendiju za stručno osposobljavanje u zemljama EU!

Objavljeno: 20. 1. 2014. u 09:47
Tamara Ljubičić

Sveučilište u Splitu objavllo je novi Natječaj za Erasmus stručnu praksu u akademskoj 2013./14.

http://www.unist.hr/Me%C4%91unarodnasuradnja/ERASMUS/Natje%C4%8Daji/tabid/178/articleType/ArticleView/articleId/4409/Natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-obavljanja-strucne-prakse-u-okviru-Erasmus-programa-u-akademskoj-godini-20132014.aspx

Studenti koji žele steći radno iskustvo izvan Hrvatske (u drugim državama članicama EU), imaju mogućnost dobiti stipendiju Erasmus kojom se djelomično pokrivaju troškovi života u inozemstvu. Ponude stručne prakse objavljene su na web stranicama Sveučilišta u Splitu, a studenti mogu naći i druge poslodavce. 

Rok za prijavu je 30. travnja 2014., a prijave se rješavaju odmah po zaprimanju, u okviru raspoloživih sredstava. 

Objavljeno: 12. 12. 2013. u 12:28
Uređeno: 12. 12. 2013. u 12:29
Tamara Ljubičić
Broj posjeta:
3656