SUSTAV ZA UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE FILOZOFSKOG FAKULTETA

Cilj sustava za unaprjeđivanje kvalitete je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa, s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja svih čimbenika u područjima djelovanja Fakulteta. Ustrojbene jedinice sustava za unaprjeđivanje kvalitete na Filozofskom fakultetu su Odbor za unaprjeđivanje kvalitete Povjerenstvo za nastavu.

Ključni dokumenti posvećeni unaprjeđivanju kvalitete:


ODBOR ZA UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE

Članovi Odbora: 

  • doc. dr. sc. Ines Blažević (voditeljica)
  • doc. dr. sc. Marko Rimac (zamjenik voditeljice)
  • izv. prof. dr. sc. Maja Bezić
  • doc. dr. sc. Branimir Mendeš
  • Luka Donadini (studentski predstavnik)

Kontakt Odbora: kvaliteta@ffst.hr

Godišnji plan rada Odbora:

Rezultati aktivnosti Odbora:

     Izvješće o radu Odbora u ak.god. 2014./2015.

     Izvješće o radu Odbora u ak.god. 2013./2014.

    Izvješće o radu Odbora u ak.god. 2012./2013.

    Izvješće o radu Odbora u ak.god. 2011./2012.

Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija

 

Studentsko vrednovanje vrednovanje rada stručnih službi

 

Vrednovanje nastavnika i nastave od strane studenata:


POVJERENSTVO ZA NASTAVU

Članovi Povjerenstva: doc. dr. sc. Darko Hren, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić, izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin, Anđela Bandić (studentica).

Pravilnik o radu Povjerenstva za nastavu

Izmjene i dopune Pravilnika o radu Povjerenstva za nastavu