SUSTAV ZA UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE FILOZOFSKOG FAKULTETA

Cilj sustava za unaprjeđivanje kvalitete je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa, s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja svih čimbenika u područjima djelovanja Fakulteta. Ustrojbene jedinice sustava za unaprjeđivanje kvalitete na Filozofskom fakultetu su Odbor za unaprjeđivanje kvalitete Povjerenstvo za nastavu.

Ključni dokumenti posvećeni unaprjeđivanju kvalitete:


ODBOR ZA UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE

Članovi Odbora: 

  • doc.dr.sc. Snježana Bralić 
  • doc.dr.sc. Andreja Bubić (zamjenica voditeljice u ak.god. 2015./2016.)
  • doc.dr.sc. Marija Lončar
  • doc.dr.sc. Anita Runjić-Stoilova (voditeljica u ak.god. 2015./2016.)
  • Larisa Hržić (studentska predstavnica)

Kontakt Odbora: kvaliteta@ffst.hr

Godišnji plan rada Odbora:

Rezultati aktivnosti Odbora:

     Izvješće o radu Odbora u ak.god. 2014./2015.

     Izvješće o radu Odbora u ak.god. 2013./2014.

    Izvješće o radu Odbora u ak.god. 2012./2013.

    Izvješće o radu Odbora u ak.god. 2011./2012.

Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija

 

Studentsko vrednovanje vrednovanje rada stručnih službi

 

Vrednovanje nastavnika i nastave od strane studenata:


POVJERENSTVO ZA NASTAVU

Članovi Povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Goran Kardum, doc. dr. sc. Ina Reić Ercegovac, doc. dr. sc. Nikica Mihaljević,Tomislav Poljanec (student).

Pravilnik o radu Povjerenstva za nastavu

Izmjene i dopune Pravilnika o radu Povjerenstva za nastavu