Samostalna katedra za germanistiku

Adresa Katedre: Teslina 12, 21000 Split

 

Predstojnica Katedre:

izv. prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić

eldi@ffst.hr

 

Administrativni referent:

Snježana Lauš

e-mail: slaus@ffst.hr

telefon: 021/384-017

 


Djelatnici i predmeti
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač e-mail  
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Sandra Lukšić e-mail  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
ENGLESKI JEZIK I 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ENGLESKI JEZIK II 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Engleski jezik u struci 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
DJEČJA KNJIŽEVNOST NA ENGLESKOM JEZIKU 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ENGLESKA FONETIKA I FONOLOGIJA 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ENGLESKA GRAMATIKA (FRAZA I REČENICE) 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ENGLESKA GRAMATIKA (VRSTE RIJEČI) 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ENGLESKI JEZIK I LINGVISTIKA - UVOD 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
INTEGRIRANE JEZIČNE VJEŠTINE 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Njemački jezik 1 1, 3, 5, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Njemački jezik 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Njemački jezik 2 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Njemački jezik 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Njemački jezik 3 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Njemački jezik 3 1, 3, 5, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Njemački jezik 4 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Njemački jezik 4 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Dokumenti
Repozitorij je prazan
Obavijesti