Katedra za psihologiju

Adresa: Put iza nove bolnice 10c (Klerikat), 21000 Split


Djelatnici i predmeti
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Goran Kardum 541-914 e-mail 206
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Andreja Bubić 541-916 e-mail 208
doc. dr. sc. Darko Hren 541913 e-mail 206
doc. dr. sc. Ina Reić-Ercegovac 541-941 e-mail 217
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Djelotvorna komunikacija pedagoga 4 sveučilišni diplomski   INFO
IZRADA I SEMINAR IZ DIPLOMSKOG RADA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
OSNOVE RAZVOJNE PSIHOLOGIJE 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA 3 stručni preddiplomski   INFO
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA II 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Pedagoška statistika 2 sveučilišni diplomski   INFO
PEDAGOŠKA STATISTIKA 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PSIHOLOGIJA NASTAVE 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Psihologija odgoja i obrazovanja 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Psihologija ranog učenja 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Razvojna psihologija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Razvojna psihologija 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Razvojna psihologija 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA DJETINJSTVA I ADOLESCENCIJE 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA I 1 stručni preddiplomski   INFO
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA II 2 stručni preddiplomski   INFO
Statistika u sociologiji 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Statistika u sociologiji 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u znanstvenu pismenost 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Edukacijska neuroznanost 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Izvori znanstvenih informacija 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Nasilje u bliskim vezama 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Prijava projekta i izrada diplomskog rada 4 sveučilišni diplomski   INFO
Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu 1 sveučilišni diplomski   INFO
Psihologija odgoja i obrazovanja 1 sveučilišni diplomski   INFO
Psihologija prosuđivanja i odlučivanja 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Psihologija religioznosti 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Psihologija stanja svijesti 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Socijalna psihologija 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Uvod u kvalitativna istraživanja u obrazovanju 2 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u socijalnu psihologiju 3 sveučilišni diplomski   INFO
ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Vanjski suradnici
    Dokumenti
    Repozitorij je prazan
    Obavijesti