Samostalna katedra za psihologiju

Adrese: Teslina 12, 21000 Split

Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Predstojnica Katedre:

izv.prof.dr.sc. Ina Reić Ercegovac

inareic@ffst.hr

 

 

Tajnica Katedre:

Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur.

e-mail: mrvesna@ffst.hr 


Djelatnici i predmeti
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić 541-916 e-mail 208
izv. prof. dr. sc. Goran Kardum 541-914 e-mail 206
izv. prof. dr. sc. Ina Reić-Ercegovac 541-941 e-mail 217
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Darko Hren 541913 e-mail 206
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Bruno Barać e-mail 226
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
IZRADA I SEMINAR IZ DIPLOMSKOG RADA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
OSNOVE RAZVOJNE PSIHOLOGIJE 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA 3 stručni preddiplomski   INFO
Pedagoška statistika 2 sveučilišni diplomski   INFO
PEDAGOŠKA STATISTIKA 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PSIHOLOGIJA MOTIVACIJE I SOCIJALIZACIJA U RAZREDU 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Psihologija odgoja i obrazovanja 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Psihologija ranog učenja 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Psihologija roditeljstva 1 sveučilišni diplomski   INFO
PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Razvojna psihologija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Razvojna psihologija 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Razvojna psihologija 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA DJETINJSTVA I ADOLESCENCIJE 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA I 1 stručni preddiplomski   INFO
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA II 2 stručni preddiplomski   INFO
Statistika u sociologiji 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Statistika u sociologiji 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u znanstvenu pismenost 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Diplomski rad (kombinacija s pedagogijom) 4 sveučilišni diplomski   INFO
Edukacijska neuroznanost 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Izvori znanstvenih informacija 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Nasilje u bliskim vezama 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Prijava projekta i izrada diplomskog rada 4 sveučilišni diplomski   INFO
Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi 1 sveučilišni diplomski   INFO
Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu 1 sveučilišni diplomski   INFO
Psihologija odgoja i obrazovanja 1 sveučilišni diplomski   INFO
Psihologija prosuđivanja i odlučivanja 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Psihologija religioznosti 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Psihologija stanja svijesti 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Socijalna psihologija 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Uvod u socijalnu psihologiju 3 sveučilišni diplomski   INFO
ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Vanjski suradnici
    Dokumenti
    Repozitorij je prazan
    Obavijesti