Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku

Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku osnovana je 2015. i jedna je od dviju katedri koje djeluju na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Početci Katedre sežu do 2001. godine kada je osnovan studij Engleskog jezika i književnosti na tadašnjem Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu. Katedra nudi niz teorijskih i praktičnih lingvističkih i primijenjenolingvističkih predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju, a uključena je i u izvedbu nastave na Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti u okviru modula Lingvistika. Katedra je do sada bila uključena i u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata.

 

prof. dr. sc. Sanja Čurković Kalebić, predstojnica katedre

prof. dr. sc. Danica Škara, članica

doc. dr. sc. Nataša Stojan, članica

Ana Bakašun, viša lektoricačlanica

Ivana Bojčić, viša lektoricačlanica

dr. sc. Melanija Marušić, lektorica, članica

dr. sc. Danijela Šegedin Borovinaposlijedoktorandica, članica

dr. sc. Ivana Petrović, poslijedoktorandica, članica

dr. sc. Mirjana Semren, poslijedoktorandica, članica

Marija Bilić, znanstvena novakinja-asistentica, članica

 


Katedra za književnost na engleskom jeziku

doc. dr. sc. Antonija Primorac, predstojnica katedre

doc. dr. sc. Gordan Matas, član

doc. dr. sc. Simon Ryle, član

doc. dr. sc. Brian Willems, član

mr. sc. Ilonka Perišić, predavačica, članica