Odsjek za predškolski odgoj

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Teslina 12, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Marija Brajčić

mbrajcic@ffst.hr
 

 

Administrativni referent:

Snježana Lauš

e-mail: slaus@ffst.hr

telefon: 021/384-017

 

Studentska služba:

adresa: Teslina 12

e-mail: referada.teslina@ffst.hr

telefon: 021/384-068

 


Djelatnici i predmeti
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Marija Brajčić 386-122 (212) e-mail 21 (Teslina)
doc. dr. sc. Branimir Mendeš e-mail 227
doc. dr. sc. Esmeralda Sunko 386-122 e-mail 20b (Teslina)
doc. dr. sc. Ivana Visković e-mail 227
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. dr. sc. Tea Tereza Vidović Schreiber e-mail 227
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Iskra Tomić Kaselj e-mail 227
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Toni Maglica e-mail 235
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Vladan Vuletin e-mail 227
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju 2 sveučilišni diplomski   INFO
Dječja književnost 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
DJEČJA KNJIŽEVNOST 1 stručni preddiplomski   INFO
ENGLESKI JEZIK 1 stručni preddiplomski   INFO
Engleski jezik u struci 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Filozofija odgoja 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
FILOZOFIJA ODGOJA 5 stručni preddiplomski   INFO
Glazba u ranom i predškolskom odgoju 1 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
GLAZBENA KULTURA S PRAKTIKUMOM 1 stručni preddiplomski   INFO
Glazbeni praktikum 1 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Glazbeni praktikum 2 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatski jezik 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
HRVATSKI JEZIK 2 stručni preddiplomski   INFO
Informatička pismenost 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Inkluzivna pedagogija 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 3 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 4 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživanja odgojne prakse 1 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživanja odgojne prakse 2 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživanja odgojne prakse 3 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživanja odgojne prakse 4 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživanja odgojne prakse 5 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
IZRADA I SEMINAR IZ DIPLOMSKOG RADA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 stručni preddiplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 1 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 2 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 3 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 4 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA METODIKA 1 3 stručni preddiplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA METODIKA 2 4 stručni preddiplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA METODIKA 3 5 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 1 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 2 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
KONCEPCIJE I PRISTUPI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 3 stručni preddiplomski   INFO
Kultura ustanove ranog i predškolskog odgoja 1 sveučilišni diplomski   INFO
Kvaliteta i identitet ustanove ranog odgoja 2 sveučilišni diplomski   INFO
LIKOVNA KULTURA 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
LIKOVNA KULTURA S METODIKOM I 3 stručni preddiplomski   INFO
Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 1 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
LUTKARSTVO I SCENSKA KULTURA 3 stručni preddiplomski   INFO
Medijska kultura 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
MEDIJSKA KULTURA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
MEDIJSKA KULTURA 2 stručni preddiplomski   INFO
MEDIJSKA KULTURA 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA GLAZBENE KULTURE I 3 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA GLAZBENE KULTURE II 4 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA GLAZBENE KULTURE III 5 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA GOVORNE KOMUNIKACIJE 1 4 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA GOVORNE KOMUNIKACIJE 2 5 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA GOVORNE KOMUNIKACIJE 3 6 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA LIKOVNE KULTURE II 4 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA LIKOVNE KULTURE III 5 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 4 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA II 5 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA III 6 stručni preddiplomski   INFO
Obiteljska pedagogija 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
OBITELJSKA PEDAGOGIJA 6 stručni preddiplomski   INFO
Obrazovni menadžment 2 sveučilišni diplomski   INFO
Opća pedagogija 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Osnove glazbene kulture 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
OSNOVE INFORMATIKE 2 stručni preddiplomski   INFO
Osnove kineziologije 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Osnove likovne kulture 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Osnove metodologije pedagoških istraživanja 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
OSNOVE METODOLOGIJE PEDAGOŠKIH ISTRAŽIVANJA 6 stručni preddiplomski   INFO
OSNOVE PEDAGOGIJE 1 stručni preddiplomski   INFO
Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
PEDAGOGIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA 4 stručni preddiplomski   INFO
PEDAGOGIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Pedagogija djece s posebnim potrebama i pravima 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA 3 stručni preddiplomski   INFO
Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Povijesni kontekst ranog i predškolskog odgoja 1 sveučilišni diplomski   INFO
Povijest pedagogije 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA I 2 stručni preddiplomski   INFO
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA II 3 stručni preddiplomski   INFO
Psihologija ranog učenja 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Razvojna psihologija 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Razvojna psihologija 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA I 1 stručni preddiplomski   INFO
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA II 2 stručni preddiplomski   INFO
Scenska kultura i lutkarstvo 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
SOCIOLOGIJA 1 stručni preddiplomski   INFO
Sociologija odgoja 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
SOCIOLOGIJA ODGOJA 6 stručni preddiplomski   INFO
Stručno-pedagoška izobrazba 1 4 stručni preddiplomski   INFO
Stručno-pedagoška izobrazba 2 6 stručni preddiplomski   INFO
VOKALNO-INSTRUMENTALNI PRAKTIKUM 2 stručni preddiplomski   INFO
Zaštita zdravlja i njega djece rane i predškolske dobi 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
ZAŠTITA ZDRAVLJA I NJEGA PREDŠKOLSKE DJECE 4 stručni preddiplomski   INFO
Dekorativno oblikovanje 2 sveučilišni diplomski   INFO
Dijete i društvo 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
DIJETE I DRUŠTVO 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Dijete i lutka 6 stručni preddiplomski   INFO
Dijete i lutka 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatske predaje 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Inkluzivni dječji vrtić 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kulturna baština na tlu Hrvatske 5 stručni preddiplomski   INFO
Kulturna baština na tlu Hrvatske 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
LIKOVNA UMJETNOST NA TLU HRVATSKE OD PRAPOVIJESTI DO KRAJA XX. STOLJEĆA 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA RADA S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 6 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA RADA S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 10, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Odgojni kontekst dječjih jaslica 5 stručni preddiplomski   INFO
Odgojni kontekst dječjih jaslica 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Pedagoška komunikacija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Ples i stvaralaštvo u pokretu 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Plesni izraz u dječjem vrtiću 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
PRAVO U SVAKODNEVICI 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Psihologija dječjeg crteža 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
SCENSKA KULTURA 2, 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Tradicijska kazivanja za djecu 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Tradicijske igre i igračke 2 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u književnost 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Zlostavljanje i zanemarivanje djece 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Vanjski suradnici

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
pred. Mirjana Bakotić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Hicela Ivon e-mail  
pred. Denis Jelaš e-mail  
prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj e-mail  
v. pred. Dodi Malada e-mail  
pred. Ani Mrnjavac e-mail  
izv. prof. dr. sc. Goran Sučić e-mail  
pred. Vesna Šiklić e-mail  
Julija Tomasović e-mail  

Dokumenti
STUDIJSKI PROGRAMI
Prijelaz s drugog visokog učilišta
ZAVRŠNI RAD
Korisne poveznice
Obavijesti

Nastava iz kolegija Glazba u ranom i predškolskom odgoju 1 neće se održati dana 25.4.2018. zbog službene spriječenosti nastavnice. Nadoknada je obavljena 24.4.2018.

 

Objavljeno: jučer u 10:10
Snježana Dobrota

U okviru kolegija Pedagoške koncepcije i pristupi dana 25. travnja s početkom u 13 sati predviđena je hospitacija u DV Grlica. Istog dana neće se održati predavanja i seminar iz navedenog kolegija. Okupljanje studenata je u 13 sati na parkiralištu iznad Osnovne škole Gripe (istočna strana), Stepinčeva ulica.

Objavljeno: 23. 4. 2018. u 11:13
Branimir Mendeš

Predavanje na temu Logopedska kuharica: ima li mjesta za potpomognutu komunikaciju? održat će se u srijedu 18. travnja s početkom u 18,30 sati (velikadvorana). Predavanje traje jedan školski sat.

Objavljeno: 17. 4. 2018. u 12:32
Branimir Mendeš

Doc. dr. sc. Branimir Mendeš zbog službene obveze nije u mogućnosti održati konzultacije 3. travnja (utorak).

Objavljeno: 3. 4. 2018. u 08:51
Uređeno: 3. 4. 2018. u 08:51
Branimir Mendeš

Hospitacija u Waldorfskom vrtiću održat će se u utorak, 3. travnja s početkom u 17 sati. Okupljanje studenata je u 16,50 sati na raskrižju iznad Nove bolnice (ispred poštanskog ureda). istog dana neće se održati predavanje. Seminar se održava prema postojećem rasporedu.

Objavljeno: 30. 3. 2018. u 07:57
Branimir Mendeš

Predavanja iz kolegija Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju održat će se 27. ožujka (utorak) premapostojećem rasporedu. Najavljena hospitacija u Waldorf vrtiću odgađa se za 3.travnja o ćemu će studenti biti obavijesšteni.

Objavljeno: 23. 3. 2018. u 15:45
Branimir Mendeš

Na zajedničke mail adrese dostavljen je raspored stručne prakse.

Sa studentima 1. godine bit će organiziran poseban sastanak na kojem će dobiti sve potrebne upute. Datum i sat će sutra biti oglašeni.

Objavljeno: 11. 3. 2018. u 15:17
Uređeno: 11. 3. 2018. u 15:18
Branimir Mendeš

Nadoknada nastave (seminar) za kolegij Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2 će se održati u ponedjeljak 12. ožujka.

Objavljeno: 9. 3. 2018. u 10:04
Iskra Tomić Kaselj

Raspored stručne prakse bit će oglašen u ponedjeljak u 9 sati.

Objavljeno: 9. 3. 2018. u 09:39
Branimir Mendeš

Raspored stručne prakse još je u izradi te će datum početka biti naknadno oglašen.

Do početka stručne prakse studenti trebaju posjetiti sljedeće muzeje:

1. Muzej grada Splita

2. Arheološki muzej

3. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

4. Etnografski muzej.

Muzejsku ulaznisu potrebno je zalijepiti u dnevnik prakse.

Objavljeno: 6. 3. 2018. u 12:44
Branimir Mendeš

Potpis za stručnu praksu može se dobiti 5. ožujka (utorak) u 17 sati (Poljička). U istom terminu mogu se preuzeti dnevnici.

Objavljeno: 5. 3. 2018. u 18:29
Branimir Mendeš

Odgađa se podjela potpisa za stručnu praksu. Studenti koji su u mogućnosti potpis mogu dobiti danas u 17 h (Poljičanka). Dodatni termin bit će naknadno oglašen. Studentice N. Samardžić, M. Vugdjelija i A. Vučković nisu predale ovjerene potvrdnice.

Objavljeno: 27. 2. 2018. u 07:39
Branimir Mendeš

 

Nastava iz kolegija Glazbeni praktikum 1 neće se održati 27. 2. 2018. O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obaviješteni.

Objavljeno: 26. 2. 2018. u 17:31
Vladan Vuletin

Svi studenti koji u ljetnom semestru upisuju stručnu praksu trebaju imati regulirane zdravstveno-higijenske preglede. Pregledi se obavljaju u zavodima za javno zdravstvo i vrijede godinu dana. Studenti 1. godine obavljaju pregled prvi put dok studenti 2. i 3. godine trebaju, u slučaju da je istekla godina dana, pregled ponoviti. Kopije iskaznica studenti trebaju predati zdravstvenim voditeljicama u vrtićima u kojima obavljaju praksu.

Objavljeno: 14. 2. 2018. u 09:50
Snježana Lauš

Nastavne grupe: Predavanja - svi studenti

 

Seminar:  1. grupa 1-20;

            2. grupa 21-40

 

Vježbe:  A grupa 1-13;

          B grupa 14-26;

          C grupa 27-40

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Objavljeno: 2. 10. 2017. u 12:54
Lidija Abaz