Odsjek za predškolski odgoj

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Teslina 12, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Marija Brajčić

mbrajcic@ffst.hr
 

 

Administrativni referent:

Snježana Lauš

e-mail: slaus@ffst.hr

telefon: 021/384-017

 

Studentska služba:

adresa: Teslina 12

e-mail: referada.teslina@ffst.hr

telefon: 021/384-068

 


Djelatnici i predmeti
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Marija Brajčić 386-122 (212) e-mail 21 (Teslina)
doc. dr. sc. Branimir Mendeš e-mail 227
doc. dr. sc. Esmeralda Sunko 386-122 e-mail 20b (Teslina)
doc. dr. sc. Ivana Visković e-mail 227
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. dr. sc. Tea Tereza Vidović Schreiber e-mail 227
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Iskra Tomić Kaselj e-mail 227
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Toni Maglica e-mail 235
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Vladan Vuletin e-mail 227
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju 2 sveučilišni diplomski   INFO
Dječja književnost 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
DJEČJA KNJIŽEVNOST 1 stručni preddiplomski   INFO
ENGLESKI JEZIK 1 stručni preddiplomski   INFO
Engleski jezik u struci 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Filozofija odgoja 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
FILOZOFIJA ODGOJA 5 stručni preddiplomski   INFO
Glazba u ranom i predškolskom odgoju 1 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
GLAZBENA KULTURA S PRAKTIKUMOM 1 stručni preddiplomski   INFO
Glazbeni praktikum 1 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Glazbeni praktikum 2 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatski jezik 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
HRVATSKI JEZIK 2 stručni preddiplomski   INFO
Informatička pismenost 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Inkluzivna pedagogija 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 3 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 4 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživanja odgojne prakse 1 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživanja odgojne prakse 2 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživanja odgojne prakse 3 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživanja odgojne prakse 4 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživanja odgojne prakse 5 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
IZRADA I SEMINAR IZ DIPLOMSKOG RADA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 stručni preddiplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 1 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 2 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 3 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 4 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA METODIKA 1 3 stručni preddiplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA METODIKA 2 4 stručni preddiplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA METODIKA 3 5 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 1 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 2 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
KONCEPCIJE I PRISTUPI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 3 stručni preddiplomski   INFO
Kultura ustanove ranog i predškolskog odgoja 1 sveučilišni diplomski   INFO
Kvaliteta i identitet ustanove ranog odgoja 2 sveučilišni diplomski   INFO
LIKOVNA KULTURA 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
LIKOVNA KULTURA S METODIKOM I 3 stručni preddiplomski   INFO
Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 1 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
LUTKARSTVO I SCENSKA KULTURA 3 stručni preddiplomski   INFO
Medijska kultura 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
MEDIJSKA KULTURA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
MEDIJSKA KULTURA 2 stručni preddiplomski   INFO
MEDIJSKA KULTURA 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA GLAZBENE KULTURE I 3 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA GLAZBENE KULTURE II 4 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA GLAZBENE KULTURE III 5 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA GOVORNE KOMUNIKACIJE 1 4 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA GOVORNE KOMUNIKACIJE 2 5 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA GOVORNE KOMUNIKACIJE 3 6 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA LIKOVNE KULTURE II 4 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA LIKOVNE KULTURE III 5 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 4 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA II 5 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA III 6 stručni preddiplomski   INFO
Obiteljska pedagogija 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
OBITELJSKA PEDAGOGIJA 6 stručni preddiplomski   INFO
Obrazovni menadžment 2 sveučilišni diplomski   INFO
Opća pedagogija 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Osnove glazbene kulture 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
OSNOVE INFORMATIKE 2 stručni preddiplomski   INFO
Osnove kineziologije 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Osnove likovne kulture 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Osnove metodologije pedagoških istraživanja 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
OSNOVE METODOLOGIJE PEDAGOŠKIH ISTRAŽIVANJA 6 stručni preddiplomski   INFO
OSNOVE PEDAGOGIJE 1 stručni preddiplomski   INFO
Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
PEDAGOGIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA 4 stručni preddiplomski   INFO
PEDAGOGIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Pedagogija djece s posebnim potrebama i pravima 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA 3 stručni preddiplomski   INFO
Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Povijesni kontekst ranog i predškolskog odgoja 1 sveučilišni diplomski   INFO
Povijest pedagogije 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA I 2 stručni preddiplomski   INFO
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA II 3 stručni preddiplomski   INFO
Psihologija ranog učenja 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Razvojna psihologija 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Razvojna psihologija 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA I 1 stručni preddiplomski   INFO
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA II 2 stručni preddiplomski   INFO
Scenska kultura i lutkarstvo 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
SOCIOLOGIJA 1 stručni preddiplomski   INFO
Sociologija odgoja 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
SOCIOLOGIJA ODGOJA 6 stručni preddiplomski   INFO
Stručno-pedagoška izobrazba 1 4 stručni preddiplomski   INFO
Stručno-pedagoška izobrazba 2 6 stručni preddiplomski   INFO
VOKALNO-INSTRUMENTALNI PRAKTIKUM 2 stručni preddiplomski   INFO
Zaštita zdravlja i njega djece rane i predškolske dobi 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
ZAŠTITA ZDRAVLJA I NJEGA PREDŠKOLSKE DJECE 4 stručni preddiplomski   INFO
Darovita djeca 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Dekorativno oblikovanje 2 sveučilišni diplomski   INFO
Dijete i društvo 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
DIJETE I DRUŠTVO 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Dijete i lutka 6 stručni preddiplomski   INFO
Dijete i lutka 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatske predaje 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Inkluzivni dječji vrtić 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kulturna baština na tlu Hrvatske 5 stručni preddiplomski   INFO
Kulturna baština na tlu Hrvatske 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
LIKOVNA UMJETNOST NA TLU HRVATSKE OD PRAPOVIJESTI DO KRAJA XX. STOLJEĆA 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA RADA S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 6 stručni preddiplomski   INFO
METODIKA RADA S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 10, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Odgojni kontekst dječjih jaslica 5 stručni preddiplomski   INFO
Odgojni kontekst dječjih jaslica 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Pedagoška komunikacija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Ples i stvaralaštvo u pokretu 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Plesni izraz u dječjem vrtiću 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
PRAVO U SVAKODNEVICI 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Psihologija dječjeg crteža 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
SCENSKA KULTURA 2, 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Tradicijska kazivanja za djecu 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Tradicijske igre i igračke 2 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u književnost 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Zlostavljanje i zanemarivanje djece 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Vanjski suradnici

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
pred. Mirjana Bakotić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Hicela Ivon e-mail  
pred. Denis Jelaš e-mail  
prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj e-mail  
v. pred. Dodi Malada e-mail  
pred. Ani Mrnjavac e-mail  
prof. v. š. dr. sc. Diana Nenadić Bilan e-mail  
izv. prof. dr. sc. Goran Sučić e-mail  
pred. Vesna Šiklić e-mail  
Julija Tomasović e-mail  

Dokumenti
STUDIJSKI PROGRAMI
Prijelaz s drugog visokog učilišta
ZAVRŠNI RAD
Korisne poveznice
Obavijesti

Datum početka stručne prakse bit će naknadno objavljen.

Objavljeno: 20. 2. 2018. u 13:02
Branimir Mendeš

Potpis iz Stručne prakse može se dobiti u utorak u 9,30 sati (Poljička).  Obavijest se odnosi na studente koji su dnevnik predali na prvom roku.

Objavljeno: 15. 2. 2018. u 10:47
Branimir Mendeš

Ispit iz Opće pedagogije održat će se u Upravnoj zgradu Fakulteta, Poljička 35. Datum i sat ostaju nepromijenjeni.

Studenti koji su stekli pravo na potpis a nisu pristuplili ispitu u istom terminu mogu dobiti potpis. Bez potpisa nije moguće testirenje semestra.

Objavljeno: 14. 2. 2018. u 16:23
Branimir Mendeš

Drugi ispitnik rok iz kolegija Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 održat će se (prema prethodnom rasporedu) u utorak, 20.02.2018. Ispit će se održati u 10 sati u u Upravnoj zgradi Filozofskog fakulteta (Poljičanka, Poljička cesta 35) u kabinetu 227 (umjesto u 11 sati u Teslinoj).

dr.sc. Ivana Visković, doc.

Objavljeno: 14. 2. 2018. u 15:00
Uređeno: 14. 2. 2018. u 15:02
Ivana Visković

Svi studenti koji u ljetnom semestru upisuju stručnu praksu trebaju imati regulirane zdravstveno-higijenske preglede. Pregledi se obavljaju u zavodima za javno zdravstvo i vrijede godinu dana. Studenti 1. godine obavljaju pregled prvi put dok studenti 2. i 3. godine trebaju, u slučaju da je istekla godina dana, pregled ponoviti. Kopije iskaznica studenti trebaju predati zdravstvenim voditeljicama u vrtićima u kojima obavljaju praksu.

Objavljeno: 14. 2. 2018. u 09:50
Snježana Lauš

Radionice za studente Filozofskog fakulteta koji  se žele prijaviti na Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2018./2019. (rok za prijavu: 28.02.2018.) održat će se u utorak, 6. veljače 2018. u 12:00 u Teslinoj 12 (Velika dvorana), te u 14:30 u Radovanovoj 13 (D4).

Mole se svi zainteresirani studenti da pošalju e-mail Rebeki Belya (rbelya@ffst.hr). U mailu (na engleskom jeziku) je potrebno navesti

-ime i prezime

-studijski program i godinu studija

-nazive 3 sveučilišta (s popisa za FFST )na kojima žele ostvariti mobilnost

Objavljeno: 5. 2. 2018. u 10:39
Snježana Lauš

Raspored pristupanja ispitu u utorak 6. veljače bit će dostavljen iza 14 h na zajednički mail studenata.

Objavljeno: 5. 2. 2018. u 09:41
Branimir Mendeš

Doc. dr. sc. Branimir Mendeš dogovorene obveze sa studentima 29. siječnja (ponedjeljak) održat će na sljedećim lokacijama:

3. godine - Teslina, učionica 17 (umjesto u Upravnoj zradi)

1. godina - Upravna zgrada Fakulteta, Poljička 37, kabinet 227 (lokacija ostaje nepromijenjena)

Objavljeno: 28. 1. 2018. u 15:27
Branimir Mendeš

Dnevnici stručne prakse mogu se predati u sljedećim terminima:

6. veljače (utorak) u 9 sati - upravna zgrada Fakulteta, Poljička 35, kabinet 227 (prvi kat)

20. veljače (utorak) u 9 sati - upravna zgrada Fakulteta, Poljička 35, kabinet 227 (prvi kat)

Dnevnici trebaju biti potpisani od strane mentora. Potvrdnica treba biti potpisana od strane ravnatelja i ovjerena pečatom ustanove.

Objavljeno: 23. 1. 2018. u 16:18
Branimir Mendeš

Upis ocjena iz kolegija Glazbeni praktikum 1, Glazbeni praktikum 2 i Osnove glazbene kulture kod izv. prof. dr. sc. Snježane Dobrote održat će se u sljedećim terminima:
5. veljače 2018. u 9 sati (učionica 35)
19. veljače 2018. u 9 sati (učionica 35)

Objavljeno: 23. 1. 2018. u 14:41
Snježana Lauš

Seminar iz kolegija Integrirani kurikulum 3 za grupu A u srijedu 17. siječnja započet će u 14,30 sati.

Objavljeno: 17. 1. 2018. u 07:15
Branimir Mendeš

Predavanje iz kolegija Opća pedagogija u ponedjeljak, 8. siječnja započet će u 10,30 sati. Seminari se održavaju prema postojećem rasporedu.

Objavljeno: 7. 1. 2018. u 11:45
Branimir Mendeš

Izlaganje o mogućnostima Erasmus + mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse održat će se u četvrtak, 14.12.2017 u Učionici br. 6 (Teslina 12.) s početkom u 12 sati. Izlaganje će održati Tamara Ljubičić, voditeljica Odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću Filozofskog fakulteta u Splitu. 

Objavljeno: 12. 12. 2017. u 16:16
Uređeno: 12. 12. 2017. u 16:18
Ivana Visković

Seminari  iz kolegija Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 neće se održati  u ponedjeljak, 4.12.2017. nego:

- skupina B u ponedjeljak 27.11.2017  od 12 do 13.30 sati (u nastavku redoviti termin seminara),

- skupina A u  četvrtak 30.11.2017 od 12.15 do 13.45 sati (nakon redovite nastave). 

.

Objavljeno: 25. 11. 2017. u 19:50
Ivana Visković

U srijedu 8. studenog nastava iz kolegija Integrirani kurikulum 3 održat će se u Dječjem vrtiću Bosiljak, Osječka 24c. Studenti trebaju biti u 16,20 h ispred vrtića. Tema: Pričanje priča - iskustva iz prakse. Pozivaju se studenti da obvezno prisustvuju.

 

Objavljeno: 6. 11. 2017. u 18:00
Branimir Mendeš

Brad Garner, Ph.D., Director of Faculty Enrichment Center for Learning and Innovation Indiana Wesleyan University, održat će studentima 2. godine preddiplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja predavanje o temi: Growth Mindset, Grit, and Mindfulness u četvrtak, 9. 11. 2017. od 8,15 do 9,15 u Teslinoj 12, u učionici 6. Svi zainteresirani za temu su dobrodošli.

Objavljeno: 6. 11. 2017. u 14:36
Tonća Jukić

Predavanja iz kolegija Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 neće se održati  u četvrtak, 9.11.2017. nego u četvrtak 16.11.2017 od 12.15 do 13.45 sati (nakon redovitog termina predavanja).

Seminari se neće održati u ponedjeljak 6.11.2017 nego u ponedjeljak 13.11.2017 i to  grupa B od 12 do 13.30 sati (u nastavku redoviti termin seminara), a grupa A od 18 do 19.30 sati (nakon redovitog termina seminara). Seminare dostaviti na mail najdalje do 11.11.2017.

Objavljeno: 2. 11. 2017. u 14:52
Ivana Visković

Upute za rad na stručnoj praksi dostavljene su na zajedničke mailove.

Uputnice se mogu preuzeti na portirnici u Teslinoj ulici (četvrtak, nakon 10 sati).

Objavljeno: 1. 11. 2017. u 11:13
Branimir Mendeš

Metodičke vježbe iz Kineziološke metodike u ranom i predškolskom odgoju 2 krenule su od ovog tjedna prema rasporedu.

Objavljeno: 31. 10. 2017. u 15:04
Bruna Franceschi

Upute za stručnu praksu bit će dostavljene na zajedničke mailove u četvratak tijekom jutra.

Uputnice za praksu bit podijeljene isti dan. Obavijest o tome dobit ćete u mailu.

Objavljeno: 31. 10. 2017. u 10:44
Branimir Mendeš

Raspored stručne prakse za studente 2. i 3. godine dostavljen je na zajedničke mail adrese.

Objavljeno: 18. 10. 2017. u 11:55
Branimir Mendeš

Nasava iz kolegija Integrirani kurikulum 3 u srijedu 18. listopada zbog sudjelovanja gosta-predavača održat će se prema sljedećem rasporedu:

14-15 h - Seminar grupa A

15-16 h - Predavanje

16-17 h - seminar grupa B

Gost predavač doc. dr. sc. Ivana Visković održat će predavanje na temu: Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Objavljeno: 13. 10. 2017. u 10:21
Branimir Mendeš

Vježbe iz Integriranog kurikuluma 3 održat će se 10. listopada (utorak) s početkom u 14 sati (dvorana 35).

Objavljeno: 5. 10. 2017. u 11:29
Branimir Mendeš

Nastavne grupe: Predavanja - svi studenti

 

Seminar:  1. grupa 1-20;

            2. grupa 21-40

 

Vježbe:  A grupa 1-13;

          B grupa 14-26;

          C grupa 27-40

 

Popis studenata možete pogledati ovdje.

Objavljeno: 2. 10. 2017. u 12:54
Lidija Abaz

Dogovor o predispitnim obvezama i preuzimanje tema seminara za obje seminarske grupe održati će se u ponedjeljak, 2.10.2017 od 13.15 do 14.45 sati u učionici 35.

Objavljeno: 27. 9. 2017. u 20:40
Uređeno: 28. 9. 2017. u 12:48
Ivana Visković

Datum početka stručne prakse bit će naknadno objavljen.

Objavljeno: 27. 9. 2017. u 13:34
Branimir Mendeš

Studentice koje su odgodile polaganje ispita kod doc. dr. sc. Branimira Mendeša ispitu mogu pristupiti 25. rujna (ponedjeljak) u 15 sati (Klerikat).

1. godina - Lucija Jurišić i Leona Doljanin

3. godina - Edita Asanović i Ena Amižić

Objavljeno: 21. 9. 2017. u 22:18
Branimir Mendeš

Dnevnisi stručne prakse mogu se preuzeti 7. rujna (četvrtak) u 9 sati.

Objavljeno: 3. 9. 2017. u 12:18
Branimir Mendeš

Ispit iz predmeta Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti zakazan za 11. srpnja 2017. održat će se u srijedu, 12. srpnja 2017. u 9,30 sati u učionici 13.

Objavljeno: 10. 7. 2017. u 10:12
Snježana Lauš

Potpis iz stručne prakse studenti mogu dobiti 10. srpnja (ponedjeljak) u 11,30 sati (Klerikat).

Objavljeno: 6. 7. 2017. u 11:25
Branimir Mendeš

Ispit iz predmeta Osnove likovne kulture zakazan za 5. srpnja 2017. održat će se, umjesto u 9 sati, u 10,30 sati u učionici 35.

Objavljeno: 4. 7. 2017. u 12:05
Snježana Lauš

Zbog službene spriječenosti nastavnika ispit iz predmeta Dječja književnost zakazan za 7. srpnja 2017. održat će se 6. srpnja 2017. u 9 sati u učionici 35. Studenti se za ispit prijavljuju prema datumu objavljenom u studomatu.

Objavljeno: 23. 6. 2017. u 12:34
Snježana Lauš

Ispit iz predmeta Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti zakazan za utorak 27. lipnja 2017. održat će se, umjesto u 11 sati, u 16 sati u učionici 13.

Objavljeno: 23. 6. 2017. u 12:10
Snježana Lauš

Dnevnike stručne prakse moguće je predati 21. lipnja i 5. srpnja u 9 sati (Klerikat). Uz dnevnik obvezno treba predati i ovjerenu potvrdnicu o realiziranoj praksi. Termin podjele potpise bit će naknadno objavljen.

Objavljeno: 12. 6. 2017. u 07:06
Branimir Mendeš

Završno predavanje iz kolegija Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju održat će se u srijedu, 14. lipnja s početkom u 13,45 sati (Klerikat, učionica 1). Nakon predavanja bit će podijenjeni potpisi i upisana ocjena.

Objavljeno: 11. 6. 2017. u 20:34
Branimir Mendeš

Novi datum 1. ispitnog termina je 28. lipnja 2017. Onim studentima koji su već prijavili ispit u ISVU sustav za ranije objavljeni rok (5. srpnja 2017.) prijave će automatski biti evidentirane za datum 28. lipnja 2017. te ne moraju ponovo prijavljivati ispit.

Objavljeno: 9. 6. 2017. u 16:01
Snježana Lauš

U srijedu 24. svibnja s početkom u 17,15 sati za studente 1. i 2. godine organizirano je predavanje Kockanje kod djece i mladih - problem obitelji i društva (Klerikat - kongresna dvorana u podrumu). Predavanje je vezano za više kolegija a pored toga je nadoknada za naknadni početak stručne prakse. Pozivaju se studenti da prisustvuju navedenom predavanju. Predviđeno je da predavanje traje 60 minuta.

Objavljeno: 22. 5. 2017. u 16:55
Uređeno: 22. 5. 2017. u 16:55
Branimir Mendeš

U srijedu 24. svibnja, umjesto nastave predviđene rasporedom, studenti trebaju prisutstvovati predaavanju Kockanje kod djece i mladih - problem obitelji i društva s početkom u 17 sati (Klerikat, kongresna dvorana - podrum).

Objavljeno: 22. 5. 2017. u 16:30
Branimir Mendeš

Studenti 1. godine u petak, 19. svibnja 2017. s početkom u 10,40 sati trebaju biti, u pratnji dr. sc. Vladana Vuletina i dr. sc. Lucijane Armanda Šundov, na lokaciji Fakulteta u Radovanovoj ulici povodom posjeta ministra prof. dr. sc. Pave Barišića našem Fakultetu. Nastava na Klerikatu neće se održati.

 

Objavljeno: 17. 5. 2017. u 11:23
Snježana Lauš

Zbog službene obveze predmetnog nastvnika nastava iz kolegija Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoji dana 17. svibnja (srijeda), zbog službene obveze predmetnog nastavnika, održat će se prema sljedećem rasporedu: 13-13,45 - seminar; 13,45-14,30 predavanje.

Objavljeno: 14. 5. 2017. u 14:31
Uređeno: 14. 5. 2017. u 15:48
Branimir Mendeš

Doc. dr. sc. Lidija Vlahović zbog službene spriječenosti neće održati konzultacije u četvrtak, 11. svibnja 2017.

Objavljeno: 9. 5. 2017. u 14:21
Snježana Lauš

U okviru kolegija Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju predviđena je hospitacija u DV Grlica. Studenti trebaju biti u 13 sati na parkiralištu uz Osnovnu školu Gripe (istočna strana).

Objavljeno: 9. 5. 2017. u 11:48
Branimir Mendeš

Predavanje iz kolegija Pedagoške koncepcije i pristupi u srijedu 3- svibnja započet će u 14 sati.

Objavljeno: 2. 5. 2017. u 16:30
Branimir Mendeš

Hospitacija u DV Bosiljak (vrtić s elementima Waldorf pedagogije) održat će se u srijedu 26. travnja s početkom u 10 sati. Adresa: Osječka 24c (iznad klinike Matulić). Istog dana u terminu predavanja održat će se seminarska nastave. Sva dodatna objašnjena mogu se dobiti danas prilikom hospitacije u Waldorf vrtiću.

Objavljeno: 25. 4. 2017. u 10:12
Uređeno: 25. 4. 2017. u 10:13
Branimir Mendeš

Predavanje iz Pedagoških koncepcija i pristupa u ranom i predškolskom odgoju u srijedu 19. travnja neće se održati. U istom terminu održat će se seminarska nastava. Hospitacija u Waldorfskom dječjem vrtiću (umjesto predavanja 19. travnja) održat će se 25. travnja (utorak) s početkom u 17 sati. Okupljanje je u 16,45 h na raskrižju iznad Nove bolnice.

Objavljeno: 18. 4. 2017. u 13:22
Branimir Mendeš

Umjesto nastave u ponedjeljak, 3. travnja 2017. predavanje će se održati u četvrtak, 6. travnja 2017. u 18 sati u prostorijama Matice hrvatske, Marmontova 1, 2. kat. Tema predavanja je „Roditeljstvo na klackalici (između vlastitih i roditeljskih potreba)” koje će održati prof. dr. sc. Maja Ljubetić. Studenti su obvezni nazočiti predavanju.

izv.prof. dr. sc. Hicela Ivon

Objavljeno: 30. 3. 2017. u 16:12
Snježana Lauš

Upute za stručnu praksu studenti će dobiti u sljedećim terminima:

1. godine - na predavanja iz Pedagogija ranog i predškolskog odgoja (ponedjeljak)

2. godine - na predavanju iz Pedagoških koncepcija i pristupa u ranom i predškolskom odgoju (srijeda)

3. godina - na seminaru iz Integriranog kurikuluma 3.

 

Uputnice za stručnu praksu bit će podijeljene u istim terminima.

Objavljeno: 20. 3. 2017. u 07:06
Branimir Mendeš

Na zajedničke mail adrese studentica 1 i 3. godine dostavljen je raspored obavljanja stručne prakse. Studentice 2. godine godine praksu obavljaju u istim vrtićima u kojima su bili u zimskom semestru. Na praksi se boravi dva školska sata. Uputnice za praksu mogu se pruzeti od ponedjeljka (portirnica, Klerikat). Popis radnih zaduženja bit će dostavljen u ponedjeljak.

Objavljeno: 17. 3. 2017. u 08:31
Branimir Mendeš

Raspored stručne prakse bit će poznat do petka, 17. ožujka.

Objavljeno: 13. 3. 2017. u 15:43
Branimir Mendeš

Datum početka stručne prakse bit će naknadno oglašen.

Objavljeno: 6. 3. 2017. u 13:20
Branimir Mendeš

U ponedjeljak, 6. ožujka 2017., umjesto predavanja i seminara iz kolegija Integrirani kurikulum ranog i predškolskog odgoja 2 (kod prof. Ivon, 15 - 16,30 i seminara kod prof. Tomić 16,45 - 18,15), studenti će imati predavanje u 18 sati u Gradskoj knjižnici "Marko Marulić" na temu "Djeca, knjiga i čitanje" (Grozdana Ribičić, viša knjižničarka). Evidentirat će se dolazak studenata.

Objavljeno: 2. 3. 2017. u 13:32
Snježana Lauš

Svi studenti koji u ljetnom semestru upisuju kolegije koji imaju uključenu praktičnu nastavu u dječjem vrtiću (Istraživanja odgojne prakse 1, 3 i 5; Integrirani kurikulum 4) trebaju obaviti zdrastveno-higijenske preglede u zavodu za javno zdravstvo. Kopiju iskaznica potrebno je dostaviti zdravstvenim voditeljicima u vrtiću gdje su studenti na praktičnoj nastavi. Sve navedeno je potrebno zbog važećih zdravstvenih standarda.

Rok za obavljanje pregleda: 10. ožujka.

Objavljeno: 28. 2. 2017. u 08:19
Uređeno: 2. 3. 2017. u 13:27
Branimir Mendeš

Dana 8.3.2017. neće se održati predavanja iz predmeta Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajenicom zbog službenog puta prof.dr.sc. Ljubetić. Termin nadakonade će se naknadno dogovoriti.
Vježbe će se održati prema rasporedu (prema grupama, od 15 sati učionica 9).

Objavljeno: 24. 2. 2017. u 12:25
Maja Ljubetić

Potpis doc. dr. sc.Tonće Jukić moguće je dobiti 2. ožujka u 9 sati (klerikat).

Objavljeno: 23. 2. 2017. u 07:17
Uređeno: 2. 3. 2017. u 13:31
Branimir Mendeš

Potpis iz stručne prakse može se dobiti 1. ožujka (srijeda) od 10,30 do 11,30 sati.

Objavljeno: 21. 2. 2017. u 07:54
Branimir Mendeš

Svi polaznici Razlikovnog programa koji do sada nisu predali ORIGINALNU uplatnicu za troškove školarine trebaju je dostaviti 24. veljače (petak).

Objavljeno: 20. 2. 2017. u 14:16
Uređeno: 20. 2. 2017. u 14:16
Branimir Mendeš

Potpis doc. dr. sc. Tonće Jukić moguće je dobiti 16. siječnja (četvrtak) u 9,30 h (Klerikat). Drugi termin bit će naknadno oglašen.

Objavljeno: 13. 2. 2017. u 10:42
Branimir Mendeš

Ispiti kod dr. sc. Branimira Mendeša održavaju se 8. veljače (srijeda) prema sljedećem rasporedu:

1. godina - 9, 30 h (raspored je dostavljen na mail studentici Petri Težak)

3. godina - 9 sati

Objavljeno: 6. 2. 2017. u 11:34
Branimir Mendeš

Za polaganje drugog dijela kolegija Psihologija ranog učenja studenti trebaju ispuniti sljedeći zadatak:

Iz knjige Reeve, J. (2010). Razumijevanje Motivacije i emocija. Jastrebarsko: Slap. (dostupna u knjižnici fakulteta u Teslinoj ulici) proći poglavlja 5 (Psihološke potrebe), 6 (Intrinzična i vrste ekstrinzične motivacije) i 7 (Socijalne potrebe). U svakom poglavlju treba odabrati jednu stvar (informaciju, načelo...) koja se može primijeniti u radu s predškolskom djecom te jednu koju studenti mogu primijeniti u svom vlastitom životu. Za svaku od njih treba napisati 300-500 riječi (kratko prezentirati informaciju? kako se može primijeniti? koje su dobrobiti?). Konačni rad, dakle treba se sastojati od takvih šest dijelova. Moguće je ponekad da se ista informacija/načelo može primijeniti i u radu s djecom i u vlastitom životu. Tada treba objasniti obje mogućnosti te sličnosti i razlike u primjeni.

Zadatke treba poslati elektroničkom poštom na adresu nastavnika dhren at ffst.hr najkasnije do 27.2.2016. Zadaci poslani nakon tog roka bit će ocjenjeni nižom ocjenom. U Subject poruke napišite: RAZLIKOVNI (Vaše prezime).

Objavljeno: 4. 2. 2017. u 09:32
Darko Hren

Dodatni termin za ovjeru potvrdnica o realiziranoj stručnoj praksi u Dječjem vrtiću Grigor Vitez je 30. siječnja (ponedjeljak) u 9 sati.  

Objavljeno: 27. 1. 2017. u 13:01
Branimir Mendeš

Potvrdnice za stručnu praksu mogu se ovjeriti kod ravnateljica dječjh vrtića u sljedećim terminima:

Dječji vrtić Cvit Mediterana - 24. siječnja (utorak) u 10 sati (Uprava vrtića nalazi se u Tršćanskoj 29, prizemlje lijevo).

Dječji vrtić Grigor Vitez - 23. siječnja (ponedjeljak) u 9 sati (centralni vrtić Adriana).

Dječji vrtić Radost - 24. siječnja (utorak) u 11 sati (centralni vrtić Srećica)

Dječji vrtić Marjan - 25. siejčnja (srijeda) u 12 sati (centralni vrtić Mandalina)

Studenti koji su prasku obavljali u DV Čarobni pianino sami trebaju dogovoriti termin za ovjeru potvdrnice.

Dokumenrtacija (ovjerena potvrdnica i dnevnik) mogu se predati voditelju prakse 27. siječnja (petak) u 9 sati ili 30. siječnja (ponedjeljak) u 9 sati.

Ostali podaci bit će naknadno oglašeni.

Objavljeno: 20. 1. 2017. u 14:09
Uređeno: 22. 1. 2017. u 13:43
Branimir Mendeš

Filozofski fakultet u Splitu i udruga MoSt provode partnerski projekt "Aktivizam je moj đir" koji ima za cilj potaknuti studente na aktivizam i volonterski rad te preuzimanje uloge aktivnih građana u rješavanju aktualnih društvenih problema, posebno rizičnih ponašanja mladih. opširnije...

 

Objavljeno: 17. 1. 2017. u 11:30
Uređeno: 17. 1. 2017. u 11:33
Snježana Lauš

Nadoknada nastave iz Psihologije ranog učenja predviđene za 13. i 14. siječnja održat će se 3. i 4. veljače prema istom rasporedu koji je bio planiran za siječanj.

Objavljeno: 16. 1. 2017. u 19:24
Andreja Bubić

Nastava iz Psihologije ranog učenja predviđena za 13. i 14. siječnja neće se održati zbog bolesti predmetnih nastavnika. Termin nadoknade bit će naknadno oglađen.

Objavljeno: 12. 1. 2017. u 11:24
Branimir Mendeš

Nastava iz Integriranog kurikuluma 3 zbog vremenske situacije dana 11. siječnja (srijeda) održat će se prema sljedećem rasporedu:

14-14,45 - seminarska grupa A

14,45-15 sati - seminarska grupa B

Objavljeno: 11. 1. 2017. u 07:25
Branimir Mendeš

Nadoknada iz predmeta Integrirani kurikulum 3 predviđena za 20. prosinca (utorak) održat će se nakon praznika. Mole se studenti da prate informacije o novom terminu.

Objavljeno: 19. 12. 2016. u 07:25
Branimir Mendeš

Ispit iz predmeta Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju održat će se 21. prosinca (srijeda) s početkom u 16 sati. Mole se polaznice zainteresirane za izlazak na ispit da se jave na mail predmetnom nastavniku.

Objavljeno: 19. 12. 2016. u 07:24
Branimir Mendeš

Predavanje iz Opće pedagogije u ponedjeljak, 5. prosinca započet će u 14 sati.

Objavljeno: 3. 12. 2016. u 12:31
Branimir Mendeš

Materijalai za pripremu ispita iz predmeta Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju mogu se dobiti u kopirnici Corto (Teslina ul.).

Objavljeno: 21. 11. 2016. u 11:06
Branimir Mendeš

Zbog službene obveze predmetnog nastavnika nastava iz kolegija Integrirani kurikulum 3 u srijedu 16. studenog održat će se prema sljedećem rasporedu:

Grupa A - 12-13 sati

Grupa B - 13-14 sati

Mjesto održavanja nastave: Viječnica (Klerikat)

 

Objavljeno: 14. 11. 2016. u 11:55
Branimir Mendeš

Dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber konzulatacije održava ponedjeljkom od 17.15 do 18.00 sati u kabinetu A-200 (Klerikat).

Objavljeno: 13. 11. 2016. u 16:13
Tea Tereza Vidović Schreiber

Konzultacije predviđene za četvrtak, 10. 11. će se umjesto u uobičajenom terminu održati od 12 i 30 do 13 i 30. 

Objavljeno: 9. 11. 2016. u 12:53
Ina Reić-Ercegovac

Vježbe iz kolegija Integrirani kurikulum 3 odražat će se 10. studenog (četvrtak) s početkom u 17 sati u DV Mimoza, Gospinica 21a (neposredna blizina Kliničke bolnice Firule) za studente A grupe i dijela B grupe (prezimena Amižić-Mula). Termin dolaska druge grupe bit će idući tjedan.

Objavljeno: 7. 11. 2016. u 18:41
Branimir Mendeš

U srijedu 9. studenog, zbog službene obveze predmetnog nastavnika, neće se održati nastava iz kolegija Integrirani kurikulum 3.

Objavljeno: 7. 11. 2016. u 18:30
Branimir Mendeš

Predavanje iz Opće pedagogije u ponedjeljak 7. studenog održat će se u Fakultetskoj knjižnici s početkom u 13 sati. Seminarska nastava održat će se prema postojećem rasporedu na Klerikatu.

Objavljeno: 2. 11. 2016. u 11:37
Branimir Mendeš

Zbog službene obveze predmetnog nastavnika nastava iz predmeta Integrirani kurikulum 3 u srijedu, 2. studenog održat će se prema sljedećem rasporedu:

14-14,45 h - grupa A

14,45-15,30 - Predavanje

15,30-16,15 - grupa B

Objavljeno: 1. 11. 2016. u 10:27
Branimir Mendeš

Uputnice za stručnu praksu nalaze su u portirnici na Klerikatu. Mogu se preuzeti od 8 do 15 sati.

Objavljeno: 27. 10. 2016. u 11:29
Branimir Mendeš

Doc. dr. sc. Lidija Vlahović zbog spriječenosti neće održati konzultacije u četvrtak, 27. listopada 2016.

Objavljeno: 26. 10. 2016. u 15:38
Snježana Lauš

Upute za stručnu praksu dostavljene su na mail adrese studentica Bernarde Turčinov (2. godina) te zajednički mail studenata 3 godine.

Objavljeno: 24. 10. 2016. u 19:18
Branimir Mendeš

Raspored stručne prakse dostavljen je na mail studetnicama Martini Vugdeliji i Ani Vučković (2. godina) te na zajednički mail studenticama 3. godine. Potrebno je kontaktirati mentore i dogovoriti termin dolaska. Popis radnih zaduženja na stručnoj praksi bit će dostavljen u ponedjeljak.

Objavljeno: 20. 10. 2016. u 10:59
Branimir Mendeš

Studentice koje su nastavile studij ranog i predškolskog odgoja na Filozofskom fakultetu u Splitu prelaskom s drugih učilišta trebaju doći na razgovor vezan za realizaciju stručne prakse u ponedjeljak 10. listopada u 13,30 sati (Klerikat, prvi kat, kabinet A-200).

dr. sc. Branimir Mendeš

Objavljeno: 7. 10. 2016. u 08:08
Branimir Mendeš

Na mail adrese studentica Marije Zagoraca, Marite Šegvić i Ive Piteša upućeni su nastavni materijali. Mole se studentice da navedene materijale svakako imaju na nastavu u srijedu 12. listopada.

Objavljeno: 6. 10. 2016. u 08:17
Branimir Mendeš

Uvodno predavanje iz kolegija Integrirani kurikulum 3 održat će se 5. listopada s početkom u 14 sati.

Objavljeno: 4. 10. 2016. u 09:44
Branimir Mendeš

Datum početka stručne prakse bit će naknadno oglašen.

Objavljeno: 3. 10. 2016. u 07:37
Branimir Mendeš

Studenti koji u zimskom semestru ak. god. 2016./17. upisuju stručnu praksu te metodičke kolegije trebaju do 10. listopada obaviti zdravstvene preglede u Zavodu za javno zdravstvo. Preslike knjižica potrebno je predati zdravstvenim voditeljicama u dječjim vrtićima.

Objavljeno: 19. 9. 2016. u 16:00
Branimir Mendeš

Prijepis ocjena moguće je dobiti u studentskim referada visokih učilišta na kojima su pristupnici diplomirali.

Objavljeno: 19. 9. 2016. u 13:34
Branimir Mendeš

Filozofski fakultet u Splitu raspisao je Natječaj za upis polaznika u program cjeloživotnog učenja

Razlikovni program (razlikovna godina/ razlikovni ispiti) za upis na sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Rok za prijavu na Natječaj je 3.10.2016. godine.

Objavljeno: 17. 9. 2016. u 13:33
Uređeno: 20. 9. 2016. u 11:26
Maja Kuzmanić

Studentice koje su po potpis iz Stručne prakse trebale doći 15. rujna (četvrtak) pozivaju se da dođu 21. rujna (srijeda) u 8,30 sati.

Objavljeno: 14. 9. 2016. u 08:23
Branimir Mendeš

Ispit zakazan za 15. rujna (četvrtak) odgađa se za 21. rujna (srijeda) u 8,30 sati.

Objavljeno: 14. 9. 2016. u 08:21
Branimir Mendeš

Dnevsnici stručne prakse su pregledani. Potpis se može dobiti 7. srpnja (četvrtak) u 10 sati. Studenti koji nisu u mogućnosti doći potpis mogu dobiti u rujnu.

 

Dnevnike stručne prakse nisu predale sljedeće studentice:

1. godina

Antonia Blažević (dnevnik se vraća na doradu)

Daniela Ćalušić

Lana Mikulić

Ana Petric

Jelena Tomić

Martina Vugdelija

Nora Vuić

Napomena: jedan dnevnik je nepotpisan te nedostaje potvrdnica o realiziranoj praksi.

 

2. godina

Zrinka Lakić

Tea Matešić

Petra Mirošević

 

3. godina

Ivana Budić

 

Treći rok, ujedno posljednji, za predaju potrebne dokumentacije je 7. srpnja (četvrtak) u 10 sati. Nakon ovog terrmina dnevnici se više neće uzeti u razmatranje.

 

 

Objavljeno: 5. 7. 2016. u 08:07
Uređeno: 5. 7. 2016. u 09:00
Branimir Mendeš

Studenti koji su predali dnevnike stručne prakse potpis mogu dobiti u srijedu 29. lipnja u 10,30 sati.

Objavljeno: 23. 6. 2016. u 10:13
Branimir Mendeš

21. lipnja 2016. zbog spriječenosti nastavnice neće se održati ispiti iz kolegija Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 i Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1. Umjesto toga, ispiti će se održati 23. lipnja 2016. u 12 sati u učionici 16.
Studenti se za ispite prijavljuju prema datumu objavljenom u ISVU sustavu

Objavljeno: 16. 6. 2016. u 12:58
Snježana Lauš

Dokumentacija vezana za stručnu praksu (dnevnici, potvrdnice) može se predati 15. lipnja (srijeda) u 10 sati ili 29. lipnja (srijeda) u 9 sati. Dnevnik treba biti potpisan od strane mentora dok potvrdnica treba biti ovjerena i potpisana od strane ravnatelja dječjeg vrtića.

Objavljeno: 10. 6. 2016. u 08:16
Branimir Mendeš

Ispit iz izbornog kolegija Dijete i lutka održat će se u četvrtak, 9. lipnja 2016. u redovnom terminu nastave u 15 sati.

Objavljeno: 8. 6. 2016. u 12:37
Uređeno: 8. 6. 2016. u 12:38
Snježana Lauš

Potvrdnice za Stručnu praksu mogu se ovjeriti u sljedećim termininima:

Dječji vrtić Čarobni pianino - 14. lipnja (utorak) od 13 do 16 sati

Dječji vrtić Grigor Vitez - 14. lipnja (utorak) od 8 do 10 sati

Dječji vrtić Marjan - 13. lipnja (ponedjeljak) u 12 sati

Dječji vrtić Cvit Mediterana - 13. lipnja (ponedjeljak) u 9 sati

Studenti koji su praksu obavljali u DV Radost sami trebaju provjeriti kada je moguća ovjera potvrdnica.

Pozivaju se studenti da se pridržavaju navedenih termina.

 

 

Objavljeno: 6. 6. 2016. u 13:44
Branimir Mendeš

Potvrdnice o obavljenoj praksi mogu se dobiri kod ravnatelja predškolskih ustanova u terminima koji će biti oglašeni do kraja tjedna.

Objavljeno: 31. 5. 2016. u 07:17
Branimir Mendeš

U srijedu, 25. svibnja 2016. predavanje iz kolegija Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju započet će u 14 sati.

Objavljeno: 24. 5. 2016. u 09:49
Snježana Lauš

Do 18. ožujka 2016. (petak) potrebno je izvršiti prijave teme završnog rada.

Popunjeni i potpisani Obrazac Z. R.-za prijavu teme završnog rada treba predati studentskom predstavniku.

Objavljeno: 7. 3. 2016. u 13:50
Snježana Lauš

Svi studenti koji u ljetnom semsestru upisuju stručnu praksu (Istraživanja odgojne prakse 1, 3 , 5) trebaju obaviti zdravstveno-higijenske preglede u Zavodu za javno zdravstvo. Navedeno je potrebno zbog zdravstvenih standarda koji se provode u vrtićima a koje je neophodno zadovoljiti. Rok za obaviti pregled je 4. ožujka.

Objavljeno: 15. 2. 2016. u 08:21
Branimir Mendeš