Odsjek za učiteljski studij

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Teslina 12, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Lidija Vlahović
lidijav@ffst.hr

 

Administrativni referent:

Snježana Lauš

e-mail: slaus@ffst.hr

telefon: 021/384-017

 

Studentska služba:

adresa: Teslina 12

e-mail: referada.teslina@ffst.hr

telefon: 021/384-068

 


Djelatnici i predmeti
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Berislav Žarnić e-mail  
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota 386-122 (127) e-mail 23c
izv. prof. dr. sc. Nikola Glamuzina 386-122 (211) e-mail 20a
izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ 386-122 (204) e-mail 13 b
izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević 386-122 (204) e-mail 13 b
izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić 386-122 (210) e-mail 1
izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov 386-122 (204) e-mail 13 b
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Ines Blažević - - e-mail Put iza nove bolnice 10c - A-204
doc. dr. sc. Damir Jurko 386-122 (213) e-mail 2
doc. dr. sc. Gordana Laco 386-122 (210) e-mail 1
doc. dr. sc. Irena Mišurac 386-122 (212) e-mail 21
doc. dr. sc. Lidija Vlahović 386-122 e-mail 19
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. Nives Baranović 386-122 (209) e-mail 3
v. pred. dr. sc. Dubravka Kuščević 386-122 (212) e-mail 21
v. pred. dr. sc. Lada Maleš 386-122 (203) e-mail 16 a
v. pred. dr. sc. Ivana Restović 386-122 (212) e-mail 21
v. pred. dr. sc. Suzana Tomaš 386-122 (127) e-mail 23c
v. pred. Željka Zanchi 386-122 (209) e-mail 3
predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
pred. mr. sc. Marijo Krnić 386-122 e-mail 19
viši lektor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. lekt. Siniša Ninčević 386-122 (209) e-mail 3
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Gabriela Bašić 386-122 (213) e-mail 2
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Anđela Milinović Hrga 386-122 (210) e-mail 1
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
DIDAKTIČKA PRAKSA 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Didaktika 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
DIDAKTIKA 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ENGLESKI JEZIK 1 stručni preddiplomski   INFO
ENGLESKI JEZIK I 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ENGLESKI JEZIK II 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Engleski jezik u struci 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Filozofija odgoja 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Filozofija odgoja 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
FILOZOFIJA ODGOJA 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
GLAZBENA KULTURA 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Glotodidaktika 2 sveučilišni diplomski   INFO
HRVATSKA DJEČJA KNJIŽEVNOST 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Hrvatski jezik 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
HRVATSKI JEZIK 2 stručni preddiplomski   INFO
HRVATSKI JEZIK I 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
HRVATSKI JEZIK II 2, 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Informatička pismenost 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
INFORMATIKA 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
INSTRUMENTALNI PRAKTIKUM 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Internet servisi 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
ISTRAŽIVAČKA PRAKSA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
IZRADA I SEMINAR IZ DIPLOMSKOG RADA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
JEZIČNA KULTURA 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Kineziološka kultura 1 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 2 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 3 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 4 stručni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kineziološka kultura 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA METODIKA 1 3 stručni preddiplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA METODIKA 2 4 stručni preddiplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA METODIKA 3 5 stručni preddiplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA METODIKA I 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA METODIKA II 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA METODIKA III 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 1 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 2 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kineziološka rekreacija 1 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Kineziološka rekreacija 2 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Kineziološka rekreacija 3 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Kineziološka rekreacija 4 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
KNJIŽEVNOST ZA MLADEŽ 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
LIKOVNA KULTURA 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
LIKOVNA KULTURA S METODIKOM I 3 stručni preddiplomski   INFO
LOGIKA 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
LOGIKA III 1 sveučilišni diplomski   INFO
MATEMATIKA I 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
MATEMATIKA II 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
MEDIJSKA KULTURA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIČKA PRAKSA I 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIČKA PRAKSA II 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA GLAZBENE KULTURE III 5 stručni preddiplomski   INFO
Metodika nastave engleskog jezika 3 sveučilišni diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE I 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE II 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE III 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA I 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA III 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metodika nastave hrvatskog jezika 3 sveučilišni diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE HRVATSKOG JEZIKA II 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metodika nastave književnosti 3 sveučilišni diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE II 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE III 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE I 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE II 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE III 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA I 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA II 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA III 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODOLOGIJA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Nastavna praksa 4 sveučilišni diplomski   INFO
OBITELJSKA PEDAGOGIJA 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
OSNOVE INFORMATIKE 2 stručni preddiplomski   INFO
Osnove kineziologije 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
OSNOVE KINEZIOLOGIJE 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Osnove likovne kulture 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
OSNOVE PEDAGOGIJE 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
OSNOVE RAZVOJNE PSIHOLOGIJE 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PEDAGOGIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA II 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PEDAGOŠKA STATISTIKA 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
POVIJESNA FENOMENOLOGIJA 2, 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Praktikum i školska praksa 4 sveučilišni diplomski   INFO
PRIRODOSLOVLJE 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PSIHOLOGIJA NASTAVE 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Računalni praktikum 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
RAČUNALNI PRAKTIKUM 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA DJETINJSTVA I ADOLESCENCIJE 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
SOCIOLOGIJA 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
SOCIOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Usvajanje drugog jezika 1 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u logiku društvenih znanosti 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u metodiku jezično-umjetničkog područja 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u metodiku prirodoslovno-matematičkog područja 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
UVOD U POVIJEST 1, 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
VOKALNO-INSTRUMENTALNI PRAKTIKUM 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
AKADEMSKO PISANJE 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Čovjek i zdravlje 10, 4, 6, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
DALJINSKO UČENJE I POUČAVANJE 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Didaktika 2 sveučilišni diplomski   INFO
DJEČJA KNJIŽEVNOST NA ENGLESKOM JEZIKU 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
DJELATNOSTI U RAZVOJU EKOLOŠKE OSJETLJIVOSTI DJECE 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ENGLESKA FONETIKA I FONOLOGIJA 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ENGLESKA GRAMATIKA (FRAZA I REČENICE) 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ENGLESKA GRAMATIKA (VRSTE RIJEČI) 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Engleski jezik I 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Engleski jezik II 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Engleski jezik III 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
ENGLESKI JEZIK I LINGVISTIKA - UVOD 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Engleski jezik IV 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Engleski jezik za potrebe studiranja 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
ETIKA 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Francuski jezik 1 1, 3, 5, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Francuski jezik 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Francuski jezik 2 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Francuski jezik 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Francuski jezik 3 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Francuski jezik 3 1, 3, 5, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Francuski jezik 4 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Francuski jezik 4 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni diplomski   INFO
HIDROGEOGRAFIJA I HIDROGEOGRAFSKE POSEBNOSTI HRVATSKE 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Historijska geografija Hrvatske 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
HRVATSKA KNJIŽEVNA BAŠTINA 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
INTEGRIRANE JEZIČNE VJEŠTINE 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
INTELIGENTNI TUTORSKI SUSTAVI 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Istraživačka nastava prirodoslovlja 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ISTRAŽIVAČKI USMJERENA NASTAVA PRIRODE I DRUŠTVA 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
IZVANUČIONIČKA NASTAVA PRIRODE I DRUŠTVA 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
JEZIČNE VJEŽBE I (ČITANJE I SLUŠANJE S RAZUMIJEVANJEM) 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
JEZIČNE VJEŽBE III 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
JEZIČNE VJEŽBE II (VJEŠTINE PISANJA) 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
KEMIJA KAO DIO PRIRODE 3, 5, 7, 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
KEMIJA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
KINEZIOLOŠKA KULTURA 1, 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
LIKOVNA GRUPA KAO OBLIK IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
LIKOVNA UMJETNOST NA TLU HRVATSKE OD PRAPOVIJESTI DO KRAJA XX. STOLJEĆA 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
MEDIJI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA DODATNE NASTAVE MATEMATIKE 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE ENGLESKOGA JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA RADA S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 10, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
NAPREDNI MODELI NASTAVE 5, 7, 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Njemački jezik 1 1, 3, 5, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Njemački jezik 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Njemački jezik 2 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Njemački jezik 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Njemački jezik 3 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Njemački jezik 3 1, 3, 5, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Njemački jezik 4 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Njemački jezik 4 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni diplomski   INFO
OBLIKOVANJE UČENJA I POUČAVANJA 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Obrazovanje za održivi razvoj 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
ODABRANA PODRUČJA POČETNE NASTAVE MATEMATIKE 2, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
OSNOVE PROGRAMIRANJA 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PARTNERSTVO OBITELJI I ŠKOLE 5, 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Pedagoška komunikacija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Pedagoška komunikacija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
PEDAGOŠKA KOMUNIKACIJA 3, 5, 7, 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Povijesna kartografija 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PRAKTIKUM I ŠKOLSKA PRAKSA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PRAVO U SVAKODNEVICI 1, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PROCESNO PISANJE 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
PROJEKTIRANJE SUSTAVA ZA E-UČENJE 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
SCENSKA KULTURA 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
SUSTAVI POUČAVANJA NA DALJINU 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
SUSTAVI ZA E-UČENJE 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
SUVREMENE NASTAVNE STRATEGIJE U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA 10, 4, 6, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
TALIJANSKI JEZIK I 1, 3, 5, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
TALIJANSKI JEZIK II 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni diplomski   INFO
TALIJANSKI JEZIK III 1, 3, 5, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
TALIJANSKI JEZIK IV 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Tjelesna i zdravstvena kultura 1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
UČENJE ENGLESKOG JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
UČENJE I POUČAVANJE U HIBRIDNOM OKRUŽENJU 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Urbana historijska geografija 1, 2, 3, 4, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
UZGOJ BILJA 3, 5, 7, 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
UZGOJ BILJA 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
VIZUALNO MODELIRANJE 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
VREDNOVANJE SUSTAVA ZA E-UČENJE 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ZBORSKO PJEVANJE 3, 5, 7, 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ZBORSKO PJEVANJE 1 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ZBORSKO PJEVANJE 2 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ZBORSKO PJEVANJE 3 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ZBORSKO PJEVANJE 4 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE 10, 2, 4, 6, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Vanjski suradnici
Dokumenti
STUDIJSKI PROGRAMI
Prijelaz s drugog visokog učilišta
DIPLOMSKI RAD
Korisne poveznice
Obavijesti

Zbog službene spriječenosti nastavnika ispit iz predmeta Vokalno-instrumentalni praktikum zakazan za 20. srpnja 2017. održat će se u petak, 21. srpnja 2017. u 12 sati u učionici 35. Studenti se za ispit prijavljuju prema datumu objavljenom u studomatu.

Objavljeno: 17. 7. 2017. u 11:37
Snježana Lauš

Ispiti iz predmeta Metodika nastave matematike 2 i Metodika dodatne nastave matematike zakazani za 11. srpnja 2017. održat će se u srijedu, 12. srpnja 2017. u 9,30 sati u učionici 13.

Objavljeno: 10. 7. 2017. u 10:09
Snježana Lauš

Studenti koji nisu došli upisati ocjenu iz predmeta Metodika nastave prirode i društva 3 prema rasporedu objavljenom 19. lipnja 2017. na intranetu mogu doći upisati ocjenu 26. lipnja 2017. u 12 sati (Teslina 12, učionica 17).

Objavljeno: 21. 6. 2017. u 14:26
Snježana Lauš

Studenti 2. godine koji su predmet Hrvatski jezik 2 slušali u zimskom semestru imaju 1 ispitni termin u ljetnom ispitnom roku i to 5. srpnja 2017.

Objavljeno: 9. 6. 2017. u 13:47
Snježana Lauš

U četvrtak, 1. lipnja doc.dr.sc. Reić Ercegovac neće održati konzultacije. Za sve informacije studenti se mogu obratiti e-mailom. 

Objavljeno: 31. 5. 2017. u 20:24
Ina Reić-Ercegovac

Doc. dr. sc. Lidija Vlahović zbog službene spriječenosti neće održati konzultacije u četvrtak, 11. svibnja 2017.

Objavljeno: 9. 5. 2017. u 14:20
Snježana Lauš

Nadoknada nastave iz kolegija Povijesna fenomenologija održat će se u subotu, 20. svibnja 2017. u vremenu od 9 do 13 sati.

Objavljeno: 5. 5. 2017. u 15:45
Snježana Lauš

Nastava iz izbornog kolegija Zlostavljanje i zanemarivanje djece u petak, 28. travnja će umjesto u 14 početi u 15 sati, i to u učionici 35 umjesto u učionici 13. Tada će biti odrađena i nadoknada od Velikog petka. 

Objavljeno: 27. 4. 2017. u 18:45
Ina Reić-Ercegovac

Uvodni sat iz kolegija Metodika nastave hrvatskog jezika 3 (seminari) kod Esmeralde Stanišić održat će se u srijedu, 15. ožujka 2017. u 11,45 sati u velikoj dvorani.

Objavljeno: 13. 3. 2017. u 11:01
Snježana Lauš

Obavješćuju se studenti Učiteljskog studija koji u akad. god. 2016./2017. ponovno upisuju predmet Geografija da se radi izvršenja nastavnih obveza jave u vrijeme konzultacija predmetnom profesoru izv. prof. dr. sc. Nikoli Glamuzini.

pročelnica Odsjeka za učiteljski studij
izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić

Objavljeno: 2. 3. 2017. u 13:23
Snježana Lauš

Dana 8.3.2017. neće se održati predavanja iz predmeta Obiteljska pedagogija zbog službenog puta prof.dr.sc. Ljubetić. Termin nadakonade će se naknadno dogovoriti.
Seminari će se održati prema rasporedu (prema grupama, učionica 9).

Objavljeno: 24. 2. 2017. u 12:31
Maja Ljubetić
Suvremene tehnologije u obrazovanju –...

Hrvatska akademska i istraživača mreža – CARNet, u suradnji s Prirodoslovno – matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu te Odsjekom za učiteljski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, organizira četvrti po redu studentski dan:

Suvremene tehnologije u obrazovanju – STO 2017.

Događanje će se održati 27. i 28. travnja u prostorijama PMF-a Split na adresi Ruđera Boškovića 33 u Splitu, a namijenjeno je studentima, budućim učiteljima te nastavnicima prirodoslovnih i njima srodnih predmeta uključenih u projekt „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ , ali i svima ostalima zainteresiranima za teme događanja.

Tematsku okosnicu događanja čini kreativna nastava koja će biti predstavljena kroz:

  • živahnu raspravu,
  • niz praktičnih i poticajnih radionica
  • roz demonstracije odličnih i inspirativnih primjera primjene tehnologije u nastavi.

Više o samom događanju možete pronaći na mrežnim stranicama STO 2017 gdje će uskoro biti objavljen program događanja kao i mogućnost prijave za sudjelovanje.

 

Objavljeno: 21. 2. 2017. u 09:49
Suzana Tomaš

Filozofski fakultet u Splitu i udruga MoSt provode partnerski projekt "Aktivizam je moj đir" koji ima za cilj potaknuti studente na aktivizam i volonterski rad te preuzimanje uloge aktivnih građana u rješavanju aktualnih društvenih problema, posebno rizičnih ponašanja mladih. opširnije...

Objavljeno: 17. 1. 2017. u 11:36
Snježana Lauš

Zbog kvara na postrojenju grijanja u Teslinoj ulici obavještavaju se studenti da će se nastava 10. siječnja 2017. održavati do 17 sati.

Objavljeno: 10. 1. 2017. u 13:28
Snježana Lauš

Zbog kvara na postrojenju grijanja u Teslinoj ulici obavještavaju se studenti da će se nastava 9. siječnja 2017. održavati do 17 sati.

Objavljeno: 9. 1. 2017. u 12:36
Snježana Lauš

Doc. dr. sc. Lidija Vlahović zbog spriječenosti neće održati konzultacije u četvrtak, 8. prosinca 2016.

Objavljeno: 8. 12. 2016. u 09:45
Snježana Lauš

Studenti 5. godine trebaju do završetka nastave u zimskom semestru (do 27. siječnja 2017.) dogovoriti s izabranim mentorom temu diplomskog rada, definirati točan naziv na hrvatskom i engleskom jeziku te predati popunjeni i potpisani Obrazac D. R. - za prijavu teme diplomskog rada u studentsku referadu.

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij
izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić

 

Objavljeno: 5. 12. 2016. u 10:17
Snježana Lauš

U petak, 11. studenoga 2016. neće se održati nastava iz kolegija Uzgoj bilja.

Objavljeno: 9. 11. 2016. u 15:46
Snježana Lauš

U petak, 11. studenoga 2016. zbog službene spriječenosti nastavnice neće se održati nastava iz kolegija Njemački jezik 1 i Njemački jezik 3.

Objavljeno: 9. 11. 2016. u 15:46
Snježana Lauš

Konzultacije predviđene za četvrtak, 10. 11. će se umjesto u uobičajenom terminu održati od 12 i 30 do 13 i 30. 

Objavljeno: 9. 11. 2016. u 12:52
Ina Reić-Ercegovac

Metodičke vježbe iz kolegija Metodika nastave hrvatskoga jezika 2 za grupe A i B održat će se u osnovnoj školi Manuš (Vukovarska 11) prema sljedećem rasporedu:
- grupa B: 7. studenoga 2016. (ponedjeljak) u 14 sati
- grupa A: 8. studenoga 2016. (utorak) u 8 sati

 

Objavljeno: 3. 11. 2016. u 11:46
Snježana Lauš

Doc. dr. sc. Lidija Vlahović zbog spriječenosti neće održati konzultacije u četvrtak, 27. listopada 2016.

Objavljeno: 26. 10. 2016. u 15:37
Snježana Lauš

Nastava iz izbornog kolegija Uzgoj bilja započinje u petak, 14. listopada 2016. u 14,15 sati u učionici B 1-08 u zgradi PMF-a (Kampus), Ruđera Boškovića 33.

Objavljeno: 11. 10. 2016. u 14:10
Snježana Lauš

Mole se studenti da, od sada, svoje zamolbe (s kopijom indeksa i potrebnim dokumentima) dostave nadležnoj referadi. Ovisno o sadržaju zamolbe, referada će uputiti studenta u daljnju proceduru.

Objavljeno: 26. 1. 2016. u 15:15
Snježana Lauš

Traži se student/ica koja bi izradila diplomski rad iz područja Pedagoške psihologije pod mentorstvom doc. D.Hrena. Radi se o kvalitativnom istraživanju povezanom s volontiranjem studenata u radu s djecom s posebnim potrebama. Uvjet je sposobnost čitanja literature na engleskom jeziku, temeljna informatička pismenost i spremnost na ozbiljan i temeljit rad. Zainteresirani kandidati/kandidatkinje mogu se javiti doc. Hrenu na službenu e-mail adresu.

Objavljeno: 12. 1. 2015. u 11:29
Darko Hren