METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE III
Šifra: 68130
ECTS: 4.0
Nositelji: dr. sc. Dubravka Kuščević , v. pred.
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za uspješno izvođenje nastave likovne kulture na teorijskoj i
praktičnoj razini.
Osposobiti studente za kritičku i kreativnu analizu sadržaja nastavnog predmeta likovna
kultura sa stručnog i metodičkog stajališta; osposobiti studente za korelacijski pristup u
planiranju i izvođenju nastave likovne kulture; osposobiti studente za razvijanje
kreativnog i kritičkog mišljenja, istraživačkih sposobnosti, samostalnosti i
individualnosti učenika; razvijati sposobnost primjenjivanja stečenih znanja u nastavnoj
praksi izvođenjem javnih predavanja studenata; razvijati sposobnosti vrednovanja tuđeg
rada analiziranjem javnih predavanja studenata; osposobiti studente za primjenu
suvremenih nastavnih sredstava i pomagala u nastavnoj praksi likovne kulture;
osposobiti studente za primjenu didaktičkih principa nastavnih metoda i metodičkih
oblika rada u nastavi likovne kulture; razvijati sposobnost korištenja informacija;
razvijati sposobnost praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja vlastitog rada; razvijati želju i
potrebu za permanentnim usavršavanjem u metodici likovne kulture.
Literatura:
 1. 1. Tanay, E. R. (2002.). Valovi boja - priručnik za likovnu kulturu, Školska knjiga,
  Zagreb.
  2. Huzjak, M. (2002.). Učimo gledati priručnik likovne kulture za nastavnike razredne
  nastave, Školska knjiga, Zagreb.
  3. Jakovljević, S. (2004.). Likovni, priručnik za učiteljice i učitelje za likovnu kulturu
  od 1. do 4. razreda osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.
  4. Kuharić, V. (2000.). Metode poučavanja o vrijednostima kulturne baštine u razrednoj
  nastavi, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 1(2): 251-54.
Preporučena literatura:
 1. 1. Grgurić, N. (2002.). Didaktičko metodičko istraživanje linije unutar prirodnog
  razvoja likovne ekspresije, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 1(2): 219 - 223.
  2. Ivančević, R. (2001.). Likovni odgoj za treći milenij, u Vizualna kultura i likovno
  obrazovanje, Zagreb: Hrvatsko vijeće InSEA, str. 77-94.
  3. Tanay, E. R. (2001.). Vizualna kultura i likovno obrazovanje, u Vizualna kultura i
  likovno obrazovanje, Zagreb: Hrvatsko vijeće InSEA, str. 285-296.
  4. Kuščević, D. (2002.). Etnografska baština kao neiscrpan izvor likovnog stvaralaštva
  djece, Živa baština: Zbornik radova sa znanstveno stručnog skupa Zadar - Preko,
  svibanj 2002., Visoka učiteljska škola u Zadru, str. 73 -78.
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja