Studenti

 

Molimo studente, da zbog primanja obavijesti iz predmeta koje studiraju, redovito provjeravaju fakultetski e-mail ili se prijavljuju na naše stranice radi čitanja istih, jer na novim web stranicama one nisu na naslovnici ili stranicama odsjeka, već na stranicama odgovarajućih predmeta.
Također molimo studente da nakon prijave u sustav čitaju obavijesti na INTRANETU (pojavljuje se u izborniku nakon prijave), kao što su Obavijesti studentima i Studentski intranet.


Repozitorij
Obavijesti

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Splitu na 16. sjednici u akad. god. 2016./2017. održanoj dana 14. 7. 2017. donijelo je Odluku o utvrđivanju iznosa upisnina, školarina i drugih naknada u akad. god. 2017./2018.

Objavljeno: 25. 8. 2017. u 13:17
Maja Kuzmanić

Obavještavaju se studenti da su na 11. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 24.3.2017. donesene nove izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju prava na mirovanje studentskih obveza. Slijedom navedenog, a u svrhu lakšeg snalaženja, izrađen je pročišćeni tekst Odluke koji obuhvaća temeljni tekst i sve dosadašnje izmjene i dopune donesene na Fakultetskom vijeću.

Odluka o utvrđivanju prava na mirovanje studentskih obveza-pročišćeni tekst

Objavljeno: 27. 3. 2017. u 10:28
Uređeno: 5. 4. 2017. u 09:13
Gloria Vickov

Na 7. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. god. 2016./2017. održanoj 14. 2. 2017. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomskom i završnom radu, kojim je propisano da su Izjava o akademskoj čestitosti  i Izjava o suglasnosti za korištenje autorskog djela sastavni dio svakog diplomskog, odnosno završnog rada koji se izrađuju na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Izjava o akademskoj čestitosti

Izjava o suglasnosti za korištenje autorskog djela

Objavljeno: 15. 2. 2017. u 13:25
Maja Kuzmanić

Na 18. sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Splitu u akad. god. 2016./2017. održanoj dana 27. 9. 2017. godine, donesene su odluke kojima su utvrđeni ispitni rokovi te rokovi za prijavu i obranu završnog rada i /ili ispita u akad. god. 2017./2018.

 

Objavljeno: 6. 11. 2017. u 17:16
Uređeno: 6. 11. 2017. u 17:18
Maja Kuzmanić

Tim Srca izveo je aplikativno rješenje kojim se na lak i jednostavan način može generirati i ispisati elektronska potvrda o statusu studenta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zatražilo je od Srca da u okviru aktivnosti oko izgradnje sustava e-Građani izvede novu uslugu koja bi svim studentima omogućila da zatraže i dobiju dokument kojim se može dokazati studentski status sukladno evidenciji izdanih studentskih isprava.

Objavljeno: 9. 2. 2016. u 12:39
Administrator

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održat će se međunarodna studentska konferencija Anglophonia: Voices and Perspectives. Detaljne informacije o konferenciji možete naći na poveznici:

http://anglophilia.ffzg.unizg.hr/

Objavljeno: 18. 12. 2017. u 14:27
Gordan Matas

Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2016./2017., donesenoj na 34. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu od 26. siječnja 2017. godine, pozivaju se studenti Sveučilišta u Splitu da dostave molbe za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Splitu u svrhu posjeta Penn State University.
Na Poziv se mogu javiti svi studenti sveučilišnih studija koji su u prethodnoj akademskoj godini do 30. rujna ostvarili najmanje 60 ECTS bodova, s prosjekom ocjena od najmanje 4,00 (normiranog s obzirom na ECTS bodove, zaokruženog na dvije decimale).

Obavezno je aktivno znanje engleskog jezika.

Objavljeno: 27. 2. 2017. u 08:16
Marita Brčić Kuljiš
EU fondovi za početnike

Radionica i predavanje EU fondovi za početnike održat će se 11. i 12. 01. 2017. godine s početkom u 18.00 sati u Sveučilišnoj knjižnici.

Objavljeno: 23. 12. 2016. u 11:41
Marita Brčić Kuljiš

Na 4. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. god. 2016./2017. održanoj dana 25. 11. 2016. donesena je odluka kojom se utvrđuje visina naknade za obavljanje poslova demonstratora u iznosu od 20,00 kuna po satu. Ova Odluka primjenjivat će se na isplate svih demonstratora na Fakultetu angažiranih u akad. god. 2016./2017.

Objavljeno: 29. 11. 2016. u 16:15
Maja Kuzmanić

Utvrđeni su ispitni rokovi za sve studijske programe te rokovi za prijavu i obranu završnih, odnosno diplomskih radova i/ili ispita u akad. god. 2016./2017.

Objavljeno: 23. 11. 2015. u 09:01
Uređeno: 17. 9. 2016. u 13:01
Maja Kuzmanić

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 16. 9. 2016. donesena je odluka da se studentima bolonjskog programa koji su ponovno upisali završni/diplomski rad, pod određenim uvjetima, odobrava završetak studija u akad. god. 2016./2017.

Objavljeno: 6. 10. 2015. u 08:05
Uređeno: 17. 9. 2016. u 13:05
Maja Kuzmanić

AIESEC je najveća međunarodna studentska organizacija prisutna u 125 zemalja i teritorija, koja broji preko 100 000 članova. Vizija organizacije je postići mir u svijetu i ostvariti ljudski potencijal kroz razvoj novih generacija mladih lidera.
Jedan od načina na koji se taj razvoj ostvaruje  jest kroz program međunarodnih volonterskih praksi - Global Citizen.

Objavljeno: 4. 3. 2015. u 09:07
Aleksandar Jakir

U svim poslovnicama Splitske banke studenti za uplate na račun Filozofskog fakulteta u Splitu oslobođeni su plaćanja naknade.

Objavljeno: 27. 6. 2014. u 15:25
Aleksandar Jakir

Kao rezultat suradnje MZOS-a, Srca i tvrtke Microsoft Hrvatska, sva visoka učilišta, kao i sve obrazovne institucije, mogu koristiti besplatni programski paket Office 365 online, a uz to je svakom profesoru i studentu s javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta omogućena i instalacija alata Office 365 ProPlus na pet računala i mobilnih uređaja (tableta, pametnih telefona). Besplatan pristup alatima koji se nalaze u oblaku i pružaju mnoštvo funkcionalnosti vezano uz zajednički rad, moguć je uz korištenje elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.
Korištenjem Office 365 usluge, uz već poznate Office alate, studentima je, između ostalog, omogućeno i da 1 TB svojih podataka pohrane u oblaku, sinkroniziraju unesene promjene na različitim uređajima kao i korištenje brojnih platformi za komunikaciju i suradnju kao što su OneNote, Sharepoint online, Exchange Online, Skype for Business, Yammer, te standardne Office alate (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), a sve to uz najviše standarde privatnosti i sigurnosti.
Poveznica
Microsoft Office portal: portal.office.com

Objavljeno: 18. 3. 2016. u 10:04
Administrator

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Splitu na 18. sjednici u akad. god. 2015./2016. održanoj dana 18. 9. 2016. donijelo je Odluku o utvrđivanju iznosa upisnina, školarina i drugih naknada u akad. god. 2016./2017.

Objavljeno: 23. 11. 2015. u 10:52
Uređeno: 17. 9. 2016. u 12:59
Gloria Vickov

Na sjednici  Fakultetskog vijeća održanoj  28. 10. 2016. godine donesena je dopuna Odluke o mirovanju studentskih obveza na način da je utvrđeno da se zamolba podnosi na službeni protokol Fakulteta na posebnom obrascu u roku od 15 dana od završetka dugotrajne spriječenosti, a najkasnije do 1. rujna tekuće akademske godine.

Objavljeno: 6. 10. 2015. u 07:57
Uređeno: 22. 11. 2016. u 14:33
Maja Kuzmanić