Udruga „iTHEom“

 

Naš je fakultet 19. studenoga 2015. dobio novu studentsku udrugu.

Udruga „iTHEom“ prva je jezično-književna udruga na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu. Okuplja studente s odsjeka za talijanski, hrvatski te engleski jezik i književnost. Plod je ideja koje su dugo prisutne u mislima njezinih osnivačica: pri talijanistici Ivane Granić, pri anglistici Andree Jović, pri kroatistici Marije Pavić i tajnice Ane Bašić.

iTHEom je osnovan s ciljem obogaćivanja palete studentskih aktivnosti na Fakultetu različitim radionicama, debatama, tribinama, predavanjima, predstavljanjima i sl., ali i godišnjim filološkim studentskim simpozijem za mlade, perspektivne lingviste te za književne teoretičare, dakle za sve one koji studiraju jedan od triju jezika i/li književnosti kojima se Udruga bavi.

Sve aktivnosti iTHEoma možete pratiti na Facebook stranici Udruge, a odsad i na ovim stranicama. Za sva pitanja uvijek im se možete obratiti putem e-adrese itheom.split@gmail.com.


Repozitorij
Obavijesti
Otvorene prijave na Drugi međunarodni...

Udruga iTHEom poziva vas da se prijavite na Drugi međunarodni simpozij mladih anglista, kroatista i talijanista: Usudi se (p)reći koji će se održati 13. - 15. listopada 2017. na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Pozivamo mlade znanstvenike da nam pošalju radove u kojima sa stajališta jezika, teorije književnosti ili teorije medija analiziraju prikaz suvremenih problema poput migrantske krize, terorizma, nacionalizma, populizma, rasizma, vjerske nesnošljivosti, ekoloških problema, položaja rodnih i seksualnih manjina, položaja i odnosa prema osobama smanjenih mogućnosti, globalizacije, konzumerizma u književnosti, na filmu, u videoigricama, stripovima, grafičkim novelama, grafičkom dizajnu i u medijima, tiskovinama, na internetskim portalima, na društvenim mrežama, plakatima.

Prijava mora sadržavati podatke o izlagaču i sažetak ne dulji od 250 riječi te se šalje na mail Udruge itheom.split@gmail.com. Prijave su otvorene do 20. kolovoza 2017.

Objavljeno: 30. 6. 2017. u 18:29
Uređeno: 30. 6. 2017. u 18:29
Andrea Jović

Od 7. do 9. listopada 2016. na Filozofskom fakultetu u Splitu na Peristilu (Poljana kraljice Jelene 1) održava se Prvi međunarodni simpozij mladih anglista, kroatista i talijanista: Juriš na posljednje margine, dosad najveći događaj udruge iTHEom koja je u manje od godine dana organizirala i mnoge druge zabavne i edukativne aktivnosti. 

Na simpoziju će izlagati 21 izlagač (koautorstvo) iz nekoliko europskih zemalja i tri plenarne izlagačice s triju jezičnih odsjeka našega fakulteta: talijanski jezik i književnost predstavlja izv. prof. dr. sc. Magdalena Nigoević, engleski doc. dr. sc. Antonija Primorac, a hrvatski doc. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova. Pozivamo sve zainteresirane slušače da se prijave jer će dobiti potvrdu o sudjelovanju. Prijaviti se može na mail Udruge itheom.split@gmail.com. Raspored simpozija u pdf formatu nalazi se u repozitoriju.

U sklopu priprema za simpozij iTHEom će 3. listopada 2016. u 11 sati u Info zoni održati press konferenciju na kojoj će govoriti o rasporedu simpozija i njegovom potencijalu da pozitivno utječe na hrvatsku znanost i društvo.

Objavljeno: 24. 9. 2016. u 15:09
Uređeno: 25. 9. 2016. u 22:50
Ivana Granić
Objavljeno: 30. 11. 2015. u 15:32
Aleksandar Jakir