POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ (DOKTORSKI STUDIJ) HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Sveučilište u Splitu

Filozofski fakultet

Referada: Radovanova 13, Split

tel: 021/490-280

 

Voditelj studija:

Dr. sc. Mislav Kukoč, redoviti profesor

Mislav.Kukoc@ffst.hr 

tel: 021/ 541-929

 

Tajnica studija:

Tihana Škorić, prof.

Tihana.Skoric@ffst.hr

tel: 021/490-280


Repozitorij
Obavijesti

Skup LinguaDOC – I. znanstveni skup doktoranada HDPL-a održat će se 25. studenoga 2017. godine u Rijeci.

Središnja je tema ovoga skupa *Istraživanje – od zamisli do objave*.

U prilogu se nalazi Drugi poziv sa svim važnim informacijama te prijavni obrasci za izlagače i slušače.

LinguaDOC_Drugi poziv.docx 
LinguaDOC_Obrazac za sazetak.docx 
LinguaDOC_Prijavnica za izlagace.docx 
LinguaDOC_Prijavnica za slusace.docx 

 

Objavljeno: 28.02.2017. u 21:00
Uređeno: 28.02.2017. u 21:02
Magdalena Nigoević

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) organizira u suradnji s Poslijediplomskim znanstvenim doktorskim studijem „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika” pri Filozofskom fakultetu u Rijeci znanstveni skup na temu aktualnih doktorskih istraživanja u primijenjenoj lingvistici.

U prilogu se nalazi Prvi poziv i obrasci potrebni za prijavu. Dodatna pitanja u vezi s pisanjem i slanjem sažetaka ili detaljima o skupu mogu se uputiti na adresu linguadoc.hdpl@gmail.com.

/_news/39317/LinguaDOC_Prvi poziv.pdf

/_news/39317/LinguaDOC_Obrazac za sazetak (1).doc

/_news/39317/LinguaDOC_Prijavnica za slusace (Autosaved).doc

/_news/39317/LinguaDOC_Prijavnica za izlagace (1).doc

Objavljeno: 16.12.2016. u 08:17
Magdalena Nigoević

Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru 9. i 10. lipnja 2017. godine organizira znanstvenu radionicu pod nazivom 4. ZADARSKI LINGVISTIČKI FORUM: Istraživačke metode u primijenjenoj lingvistici. Radionica je namijenjena doktorskim studentima lingvistike i ostalim doktorskim studentima koji se u svojim istraživanjima bave jezikom. 

ZLF_2017_prvi poziv

Objavljeno: 18.11.2016. u 18:06
Magdalena Nigoević

Studenti koju slušaju predmet "Dinamika idiomskih identiteta na prostoru hrvatskoga jezika II" kod prof. dr. sc. Joška Božanića ovdje mogu pronaći materijale za polaganje ispita.

Lingua halieutica

Prolegòmena za vernakularnu stilistiku

Leksička norma u hrvatskoj maritimološkoj lektikografiji 20. stoljeća

Predavanje o čakavskom - ispod ure

Lingua franca Prague

Objavljeno: 27.09.2016. u 13:16
Uređeno: 27.09.2016. u 13:17
Margareta Vukojević

Doktorand James Scott Bender dana 5. srpnja 2016. godine u 13.00 sati branit će doktorski rad pod naslovom Preservation, Pedagogy and Programs: The Application of a Functional Methodology for the Conservation of Intangible Maritime Heritage in the Adriatic

Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 28.06.2016. u 13:07
Tihana Škorić

Doktorand mr. sc. Ivan Đidara dana 30. lipnja 2016. godine u 13.00 sati branit će doktorski rad pod naslovom Povijest Adventističke crkve u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Dalmaciju.

Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu na Klerikatu, Put iza nove bolnice 10c, dvorana U-1.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 13.06.2016. u 15:20
Tihana Škorić

Doktorandica Sanja Kiš Žuvela će dana 24. svibnja 2016. godine u 12.00 sati braniti doktorski rad pod naslovom Problemi temeljnoga hrvatskog glazbenoteorijskog nazivlja s posebnim osvrtom na literatutu namijenjenu nastavi teorijskih glazbenih predmeta. Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 13.05.2016. u 14:21
Tihana Škorić

prof. dr. sc. Sanja Čurković Kalebić održati će nastavu iz obaveznog kolegija IV semestra modula Lingvistika "Analiza diskursa i konverzacijska analiza", prema sljedećem rasporedu:

15.4.2016. (petak) 16.30 - 19.00, Radovanova 13, D2

16.4.2016. (subota) 10.00 - 12.30, Radovanova 13, D1

Objavljeno: 06.04.2016. u 10:51
Tihana Škorić

Doktorandica Zdravka Krpina će dana 16. ožujka  2016. godine u 11.30 sati braniti doktorski rad pod naslovom Interkulturalna recepcija Italije u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća. Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 07.03.2016. u 13:33
Tihana Škorić

Poziv na predavanje prof. dr. sc. Olivera Jensa Schmitta

 

Pozivamo Vas na predavanje "Seljaci, svećenici i mornari: mikropovijesni pristup korčulanskom društvu 15. stoljeća" uglednog inozemnog profesora sa Sveučilišta u Beču,  dr. sc. Olivera Jensa Schmitta :

 

1. veljače 2016. 16.00-18.15, Klerikat,  Put iza nove bolnice 10c, U1

2. veljače 2016. 16.00-18.15, Klerikat,  Put iza nove bolnice 10c, U1

 

 

Objavljeno: 01.02.2016. u 09:10
Tihana Škorić

Doktorand Ivan Macut će dana 20. 11. 2015. godine u 13.30 sati braniti doktorski rad pod naslovom Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 12.11.2015. u 12:50
Tihana Škorić

Doktorandica Antonia Luketin Alfirević će dana 24.6.2015. godine u 14.00 sati braniti doktorski rad na temu Antroponimija Kaštela. Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Fakulteta na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 17.06.2015. u 14:11
Tihana Škorić

Temeljem Odluke o promjeni rasporeda u sklopu Tajništva Fakulteta,  Ured za poslijediplomske studije radit će na novoj lokaciji Radovanova 13/III.kat od ponedjeljka do četvrtka od 7.30. do 15.30. sati, dok će svakog petka u tjednu tajnica Ureda biti na lokaciji Klerikat, Put iza nove bolnice 10c za poslove tajništva CIRCO.

Tihana Škorić, prof.

Objavljeno: 05.02.2015. u 12:32
Uređeno: 05.02.2015. u 13:24
Tihana Škorić

U ponedjeljak 19. 01. 2015. godine će na  Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III u 10.00 sati prof. dr. sc. Marina Biti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijec iodržati predavanje pod naslovom "Kulturna metafora u književnosti". Pozivaju se svi doktorandi prisustvovati predavanju.

Objavljeno: 16.01.2015. u 13:06
Tihana Škorić

Ovogodišnje izdanje Zadarskog lingvističkog foruma održat će se 23. travnja 2015. u obliku međunarodne radionice za doktorande i poslijedoktorande na kojoj su dobrodošli i studenti diplomskih studija. Radionica će se održati u organizaciji Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku pod nazivom Drugi zadarski lingvistički forum s temom "Metodologija istraživanja i pisanje znanstvenih radova u lingvistici", i to kao pretkonferencijsko događanje u sklopu XXIX. međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (24. - 26. 4. 2015). Službeni su jezici radionice engleski i hrvatski. Detaljnije informacije o radionici mogu se saznati na mrežnim stranicama koje su dostupne na adresi http://zadarskilingvistickiforum.blogspot.com/

Objavljeno: 05.12.2014. u 08:40
Margareta Vukojević

Doktorandica Ana Penjak će dana 18. 12. 2014. godine u 10.00 sati braniti doktorski rad na temu Ženska tijela kao modus komunikacije u tragedijama Williama Shakespearea. Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Fakulteta na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 04.12.2014. u 08:54
Uređeno: 09.12.2014. u 08:39
Margareta Vukojević

Najava međunarodne konferencije i poveznica na blog Centra Cvito Fisković na kojemu se mogu pratiti sve najave događanja u organizaciji Centra: Blog: Predavanja u Institutu za povijest umjetnosti - Centru Cvito Fisković <https://cikluspredavanja.wordpress.com/>

Objavljeno: 21.11.2014. u 13:25
Uređeno: 21.11.2014. u 13:25
Margareta Vukojević

Pilot-radionice za doktorande u sklopu projekta MODOC. Link na objavu na stranicama Sveučilišta: http://www.unist.hr/novosti/znanost-i-tehnologija/pilot-radionice-za-doktorande-u-sklopu-projekta-modoc-10119

Objavljeno: 11.11.2014. u 13:37
Margareta Vukojević

Odluka o Prihvaćanju kandidata prijavljenih na Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Humanističke znanosti

Objavljeno: 04.11.2014. u 10:03
Uređeno: 04.11.2014. u 12:20
Margareta Vukojević
Objavljeno: 23.10.2014. u 13:04
Uređeno: 31.10.2014. u 08:33
Margareta Vukojević

Postovani kandidati,

Pozivamo vas na razgovor s Povjerenstvom za upis doktoranada u ak. god. 2014./2015. Sastanak ce se odrzati u cetvrtak, 30.10.2014. godine u 17.00 sati na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III. Molimo kandidate da se odazovu razgovoru u sto vecem broju.

Objavljeno: 23.10.2014. u 13:02
Margareta Vukojević

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada - izmjene natječajne dokumentacije http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/82

Objavljeno: 14.10.2014. u 10:49
Margareta Vukojević

2. riječkog studentski interdisciplinarnog kongresa – TEHNOLOGIJA I DRUŠTVO održat će se od 19. do 22. studenog 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Udrugom studenata filozofije „FURIJA“, Udrugom studenata kroatistike „Idiom“, Udrugom studenata povijesti „Malleus“, Udrugom studenata povijesti umjetnosti „SPUM“ i Udrugom studenata psihologije „Psirius“ organizira drugi riječki studentski interdisciplinarni kongres u Rijeci s temom „TEHNOLOGIJA I DRUŠTVO – edukacija, komunikacija, pravo i politika, bioetika, umjetnost“ koji će se održati od 19. do 22. studenog 2014. na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Ovime nam je zadovoljstvo i čast pozvati Vas na prijave za sudjelovanjem na kongresu. Kongres je otvoren za studente preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija te za nedavno diplomirane studente regije. Prijave za aktivne sudionike Rok za prijavu za aktivne sudionike (izlagače radova) traje od 16.06. do 5.10.2014. Prijave za sudjelovanje pasivnih sudionika primat će se od 1.09. do 5.10.2014.

Prijave se podnose ispunjavanjem elektroničkih obrazaca koji će od 16.06. biti dostupni na adresi http://sz.uniri.hr/rik/ <http://sz.uniri.hr/rik/>.Službeni jezici simpozija su hrvatski i engleski. Prve informacije o kongresu možete naći u privitku ove poruke te na web stranici: sz.uniri.hr/rik/. Detaljne informacije o kongresu će biti dostavljene na dan otvaranja prijava. Za bilo kakva dodatna pitanja i informacije možete nam se obratiti na mail rikffri@gmail.com

Objavljeno: 10.06.2014. u 14:39
Margareta Vukojević

Poziv za sudjelovanje na međunarodnom kongresu 1. Susreti mladih povjesničara umjetnosti u Rijeci 2014. koji će se održati od 16. do 18. svibnja 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Objavljeno: 12.05.2014. u 09:57
Margareta Vukojević

1. Susreti mladih povjesničara umjetnosti u Rijeci 2014.

održat će se od 16. do 18. svibnja 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Kongres je otvoren za studente preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija te za nedavno diplomirane studente iz područja povijesti i teorije umjetnosti, arhitekture, urbanizma, vizualnih umjetnosti i komunikacija, novih medija, kulturne baštine, znanosti o umjetnosti te ostalih srodnih društvenih i humanističkih znanosti regije u dobi do 30 godina.

Rok za predaju prijave je *13. travanj* a prijava se šalje na adresu *smpuri14@gmail.com* <smpuri14@gmail.com>.

Objavljeno: 03.03.2014. u 14:18
Margareta Vukojević

prof. dr. sc. Stipe Grgas održati ce nastavu iz temeljnog kolegija More/ocean i kulturni imaginarij prema sljedećem rasporedu:

petak 28.2.2014. 17.00.-19.30. (tri sata), Klerikat, Put iza nove bolnice 10c

subota 1.3.2014. 9.00.-11.30. (tri sata), Klerikat, Put iza nove bolnice 10c.

Objavljeno: 14.02.2014. u 15:20
Tihana Škorić

prof. dr. sc. Boris Škvorc održat će nastavu iz temeljnog kolegija Čitanje romana prema sljedećem rasporedu:

 

petak 31.1.2014. 16.30.-19.00, Radovanova 13

subota 1.2.2014. 10.00-12.30., Radovanova 13

Objavljeno: 23.01.2014. u 14:31
Tihana Škorić

Prof. dr. sc. Marko Dragić održat će nastavu iz kolegija Interferencije usmene i pisane književnosti, prema sljedećem rasporedu:

21.2.2014.(petak) 16.00.-17.30., Klerikat, Put iza nove bolnice 10c

22.2.2014.(subota) 10.00.-11.30., Klerikat, Put iza nove bolnice 10c.

Objavljeno: 22.01.2014. u 07:47
Tihana Škorić

Izv. prof. dr. sc. Marko Trogrlić će umjesto 20.12.2013., nastavu iz kolegija Dalmacija i Beč u 19. stoljeću održati u petak 10. siječnja 2014. u 16.00. sati na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III.

Objavljeno: 13.12.2013. u 09:37
Uređeno: 13.12.2013. u 09:38
Tihana Škorić

Izv. prof. dr. sc. Marko Trogrlić održat će nastavu iz kolegija Dalmacija i Beč u 19. stoljeću u petak 20.12.2013. u 16.00. sati na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III.

Objavljeno: 05.12.2013. u 10:20
Tihana Škorić

Prof. dr. sc. Boris Škvorc održat će nastavu iz temeljnog kolegija Čitanje romana u petak 31. siječnja i subotu 1. veljače 2014. godine.

O  terminu održavanja predavanja doktorandi će biti naknadno obaviješteni.

Objavljeno: 26.11.2013. u 15:15
Tihana Škorić

Izv. prof. dr. sc. Marko Trogrlić održat će nastavu iz kolegija Dalmacija i Beč u 19. stoljeću u petak 20.12.2013. od 16.30. do 19.30., Klerikat, Put iza nove bolnice 10c.

Objavljeno: 22.11.2013. u 08:02
Tihana Škorić