POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ (DOKTORSKI STUDIJ) HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Sveučilište u Splitu

Filozofski fakultet

Referada: Radovanova 13, Split

tel: 021/490-280

 

Voditelj studija:

Dr. sc. Marina Marasović-Alujević, redovita profesorica

mmarasov@ffst.hr 

tel: 021/ 541-929

 

Tajnica studija:

Maja Tudor, dipl. oec.

mtudor@ffst.hr

tel: 021/490-280


Repozitorij
Obavijesti

Peto izdanje Zadarskog lingvističkog foruma održat će se od 21. do 24. ožujka 2018. godine.

Više informacija možete pronaći na ovoj poveznici.

Objavljeno: 17. 11. 2017. u 15:29
Uređeno: 17. 11. 2017. u 15:30
Maja Tudor

Obavještavamo sve zainteresirane da je raspisan Natječaj za upis u akad. god. 2017./2018. na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij Humanističke znanosti. Rok za prijavu na Natječaj je 31. listopada 2017. godine, a prijavni obrazac dostupan je na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta (ovdje).

Objavljeno: 3. 10. 2017. u 17:04
Maja Kuzmanić

Doktorandica Eni Buljubašić će dana 11. srpnja 2017. godine u 11.30 sati braniti doktorski rad pod naslovom Neoklapski diskurs i stil: aspekti interdiskurzivnosti mediteranizma, baštine i popularne kulture. Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 28. 6. 2017. u 09:21
Maja Tudor

Skup LinguaDOC – I. znanstveni skup doktoranada HDPL-a održat će se 25. studenoga 2017. godine u Rijeci.

Središnja je tema ovoga skupa *Istraživanje – od zamisli do objave*.

U prilogu se nalazi Drugi poziv sa svim važnim informacijama te prijavni obrasci za izlagače i slušače.

LinguaDOC_Drugi poziv.docx 
LinguaDOC_Obrazac za sazetak.docx 
LinguaDOC_Prijavnica za izlagace.docx 
LinguaDOC_Prijavnica za slusace.docx 

 

Objavljeno: 28. 2. 2017. u 21:00
Uređeno: 28. 2. 2017. u 21:02
Magdalena Nigoević

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) organizira u suradnji s Poslijediplomskim znanstvenim doktorskim studijem „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika” pri Filozofskom fakultetu u Rijeci znanstveni skup na temu aktualnih doktorskih istraživanja u primijenjenoj lingvistici.

U prilogu se nalazi Prvi poziv i obrasci potrebni za prijavu. Dodatna pitanja u vezi s pisanjem i slanjem sažetaka ili detaljima o skupu mogu se uputiti na adresu linguadoc.hdpl@gmail.com.

/_news/39317/LinguaDOC_Prvi poziv.pdf

/_news/39317/LinguaDOC_Obrazac za sazetak (1).doc

/_news/39317/LinguaDOC_Prijavnica za slusace (Autosaved).doc

/_news/39317/LinguaDOC_Prijavnica za izlagace (1).doc

Objavljeno: 16. 12. 2016. u 08:17
Magdalena Nigoević

Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru 9. i 10. lipnja 2017. godine organizira znanstvenu radionicu pod nazivom 4. ZADARSKI LINGVISTIČKI FORUM: Istraživačke metode u primijenjenoj lingvistici. Radionica je namijenjena doktorskim studentima lingvistike i ostalim doktorskim studentima koji se u svojim istraživanjima bave jezikom. 

ZLF_2017_prvi poziv

Objavljeno: 18. 11. 2016. u 18:06
Magdalena Nigoević

Doktorand James Scott Bender dana 5. srpnja 2016. godine u 13.00 sati branit će doktorski rad pod naslovom Preservation, Pedagogy and Programs: The Application of a Functional Methodology for the Conservation of Intangible Maritime Heritage in the Adriatic

Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 28. 6. 2016. u 13:07
Tihana Škorić Prnjak

Doktorand mr. sc. Ivan Đidara dana 30. lipnja 2016. godine u 13.00 sati branit će doktorski rad pod naslovom Povijest Adventističke crkve u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Dalmaciju.

Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu na Klerikatu, Put iza nove bolnice 10c, dvorana U-1.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 13. 6. 2016. u 15:20
Tihana Škorić Prnjak

Doktorandica Sanja Kiš Žuvela će dana 24. svibnja 2016. godine u 12.00 sati braniti doktorski rad pod naslovom Problemi temeljnoga hrvatskog glazbenoteorijskog nazivlja s posebnim osvrtom na literatutu namijenjenu nastavi teorijskih glazbenih predmeta. Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 13. 5. 2016. u 14:21
Tihana Škorić Prnjak

Doktorandica Zdravka Krpina će dana 16. ožujka  2016. godine u 11.30 sati braniti doktorski rad pod naslovom Interkulturalna recepcija Italije u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća. Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 7. 3. 2016. u 13:33
Tihana Škorić Prnjak

Doktorand Ivan Macut će dana 20. 11. 2015. godine u 13.30 sati braniti doktorski rad pod naslovom Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 12. 11. 2015. u 12:50
Tihana Škorić Prnjak

Doktorandica Antonia Luketin Alfirević će dana 24.6.2015. godine u 14.00 sati braniti doktorski rad na temu Antroponimija Kaštela. Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Fakulteta na Peristilu, Poljana kraljice Jelene 1/III. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 17. 6. 2015. u 14:11
Tihana Škorić Prnjak

Ured za poslijediplomske studije radit će na lokaciji Radovanova 13/III.kat od ponedjeljka do srijede od 7.30. do 15.30. sati.

 

Objavljeno: 5. 2. 2015. u 12:32
Uređeno: 31. 5. 2017. u 09:50
Tihana Škorić Prnjak