POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ (DOKTORSKI STUDIJ) HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Sveučilište u Splitu

Filozofski fakultet

Referada: Radovanova 13, Split

tel: 021/490-280

 

Voditelj studija:

Dr. sc. Marina Marasović-Alujević, redovita profesorica

mmarasov@ffst.hr 

tel: 021/ 541-929

 

Tajnica studija:

Maja Tudor, dipl. oec.

mtudor@ffst.hr

tel: 021/490-280


Repozitorij
Obavijesti

Doktorand Nikola Sunara će dana 18. travnja 2018. u 10 sati braniti doktorski rad pod naslovom Interferencije usmene književnosti i tradicijske kulture u Morlačkoj tetralogiji Ivana Aralice.

Javna obrana doktorskog rada održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu, Poljana kraljice Jelene 1/III.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Objavljeno: 10. 4. 2018. u 15:36
Maja Tudor

Poštovani doktorandi,

 

nastava iz predmeta Okrugli stol "Kulturni diverzitet i održivi razvoj" održat će se 6. travnja 2018. od 15 do 16.30 sati u kabinetu prof. dr. sc. Joška Božanića, Radovanova 13.

Trebate pripremiti i predstaviti svoj seminarski rad na temu kolegija.

Objavljeno: 28. 3. 2018. u 12:00
Uređeno: 28. 3. 2018. u 12:01
Maja Tudor

Poštovani doktorandi,

 

raspored nastave do kraja semestra je sljedeći:

- petak, 23. veljače 2018, na adresi Radovanova 13, dvorana D3, od 15.00 do 18.15 sati: prof. dr. sc. Miroslav Palameta - Epigrafika na istočnoj obali Jadrana (izborni predmet);

 

- petak, 2. ožujka 2018., na adresi Ulica Nikole Tesle 12, učionica U2, od 16.00 do 20.00 sati: doc. dr. sc. Vedran Barbarić (umjesto dr. sc. Joška Belamarića) - Hrvatski arheološki spomenici na UNESCO-voj listi (izborni predmet);

 

- petak, 16. ožujka 2018., na adresi Poljana kraljice Jelene 1/III (Peristil), od 14.30 do 17.30 sati: prof. dr. sc. Miroslav Bertoša - Mentaliteti i senzibiliteti: Dimenzije žive povijesti sjevernojadranskoga prostora između 16. i početka 19. stoljeća (izborni predmet);

- subota, 17. ozujka 2018., na adresi Poljana kraljice Jelene 1/III (Peristil), od 9.00 do 12.15 sati: dr. sc. Ljiljana Kolešnik - Odabrana poglavlja teorije povijesti umjetnosti / Povijest umjetnosti i studiji vizualne kulture - prijepori i kontroverze (izborni predmet);

 

- petak, 23. ožujka 2018., na adresi Poljana kraljice Jelene 1/III (Peristil), od 16.00 do 17.45 sati: prof. dr. sc. Danica Škara (umjesto prof. dr. sc. Anita Sujoldžić) - Antropološka lingvistika (izborni predmet);

- subota, 24. ožujka 2018., na adresi Poljana kraljice Jelene 1/III (Peristil), od 9.00 do 11.30 sati: prof. dr. sc. Danica Škara (umjesto prof. dr. sc. Anita Sujoldžić) - Antropološka lingvistika (izborni predmet).

 

Konzultativno će se održati nastava iz sljedećih kolegija:

- doc. dr. sc. Ivan Basić (umjesto prof. dr. sc. Zdenke Janeković Romer) - Kulturna povijest Dubrovnika u srednjem i ranom novom vijeku (izborni kolegij);

- izv. prof. dr. sc. Nikola Glamuzina - Geografski pojam i obilježja Sredozemlja (izborni kolegij);

- izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić - Hrvatska filozofija u međunarodnom kontekstu - Integrativna bioetika u kontekstu svjetske bioetike (izborni kolegij).

 

Profesore koji će konzultativno održati nastavu trebate kontaktirati putem elektronske pošte, adrese ćete dobiti e-mailom.

 

Objavljeno: 20. 2. 2018. u 14:08
Uređeno: 14. 3. 2018. u 10:03
Maja Tudor

Poštovani doktorandi,

 

raspored nastave za ovaj tjedan je sljedeći:

- petak, 16. veljače 2018., na adresi Radovanova 13:

- od 16.00 do 19.30 sati, dvorana D5: prof. dr. sc. Sanja Čurković Kalebić - Jezik i komunikacija (izborni predmet);

- od 16.00 do 18.30 sati, kabinet prof. dr. sc. Joška Božanića, 1. kat: prof. dr. sc. Joško Božanić - Okrugli stol "Kulturni diverzitet i održivi razvoj" (izborni predmet);

 

- petak, 16. veljače 2018., na adresi Poljana kraljice Jelene 1/III (Peristil):

- od 17.00 do 21.00 sati: prof. dr. sc. Tomislav Šola - Muzeologija i održivi razvoj (izborni predmet).

 

Konzultativno će se održati nastava iz sljedećih kolegija:

- izv. prof. dr. sc. Ivica Martinović - Hrvatska filozofska baština (izborni kolegij);

- prof. dr. sc. Davor Dukić - Imagološki pristup i povijest književne kulture (izborni kolegij);

- prof. dr. sc. Stipe Grgas - More/ocean i kulturni imaginarij (izborni kolegij);

- prof. dr. sc. Krešimir Bagić - Riječi i svjetovi (izborni kolegij);

- prof. dr. sc. Snježana Čolić - Suvremene teorije kulture (izborni kolegij);

- prof. dr. sc. Boris Škvorc - Uvod u kulturalni studij: hibridizacija, identitet, dijaspora, multikulturalizam (izborni kolegij);

- akademik Nenad Cambj, prof. emeritus - Tetrathija kao sustav decentralizacije i homogenizacije u kriznim vremenima (izborni kolegij);

- prof. dr. sc. Maslina Ljubičić - Romanizmi, germanizmi i turcizmi u hrvatskoj alotropiji (izborni kolegij).

 

Profesore koji će konzultativno održati nastavu trebate kontaktirati putem elektronske pošte, adrese ćete dobiti e-mailom.

Objavljeno: 13. 2. 2018. u 10:49
Uređeno: 13. 2. 2018. u 12:17
Maja Tudor

Ured za poslijediplomske studije radit će na lokaciji Radovanova 13/III.kat od ponedjeljka do srijede od 8.00. do 16.00. sati.

 

Objavljeno: 5. 2. 2015. u 12:32
Uređeno: 15. 1. 2018. u 13:27
Tihana Škorić Prnjak