Filozofski fakultet u Splitu (brošura)

Brošura za upis 2016./2017.


Upis u program cjeloživotnog obrazovanja
Obavijesti

Za upis na Filozofski fakultet u Splitu u jesenskom roku ostalo mjesta na sljedećim preddiplomskim studijskim programima:

Sociologija (4 mjesta)
Engleski jezik i književnost (1 mjesto)
Talijanski jezik i književnost (1 mjesto)
Povijest umjetnosti (2 mjesta)

Upisi u jesenskom roku odvijat će se putem sustava postani-student.

Podsjećamo na ključne datume povezane s jesenskim rokom:

 • Prijave studijskih programa: 24. 07. - 19. 09. 2017. do 15:59 sati
 • Objava privremenih rang-lista: 13. 09. 2017.
 • Objava konačnih rang-lista: 19. 09. 2017. nakon 16:00 sati

KANDIDATI KOJI STEKNU PRAVO UPISA TREBAJU SE DOĆI UPISATI 21. rujna 2017. od 10 - 13 sati u studentsku referadu (Radovanova 13 za dvopredmetne studije; Teslina 12 za preddiplomski studij Sociologija).

 •  
Objavljeno: 21. 7. 2017. u 15:04
Uređeno: 12. 9. 2017. u 15:32
Darko Hren

Upisi pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote obavljat će se u Službi za studentske poslove Fakulteta;

- u ljetnom roku: 19. , 20. i 21.07. 2017. od 10 do 13 sati,

- u Teslinoj 12 za: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Sociologija i Učiteljski studij;

- u Radovanovoj 13 za: Engleski jezik i književnost, Filozofija, Hrvatski jezik i književnost,

Pedagogija, Povijest, Povijest umjetnosti te Talijanski jezik i književnost.

U slučaju da upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku sve obavijesti o upisima u jesenskom roku bit će naknadno objavljene.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

- upisni broj (dobiven putem postani-student),

- rodni list (u izvorniku ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem

servisa e-Građani),

- dvije istovjetne osobne fotografije u boji (3,5 cm x 4,5 cm),

- svjedodžba o položenoj državnoj maturi/ potvrda o položenim ispitima državne

mature (može se dostaviti naknadno),

- presliku važeće osobne iskaznice (ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu,

    treba donijeti potvrdu o prebivalištu),

- dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 400,00

    kuna (indeks i obrasci za upis - sve navedene upisne materijale pristupnik će dobiti u

    Službi za studentske poslove Fakulteta).

- dokaz o uplati troškova školarine u iznosu od 7000,00 kuna ( školarinu plaćaju samo

pristupnici koji su prethodno bili upisani u 1. godinu studija u statusu redovitog studenta

    na visokom učilištu u RH)

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA UPLATNICE

Primatelj: Filozofski fakultet u Splitu

IBAN ili broj računa primatelja: HR5123300031100066764

Poziv na broj za upisninu: 00-841 ( opis plaćanja: troškovi upisa za akad.god.2017./2018.)

Poziv na broj za školarinu: 00-840 (opis plaćanja: troškovi školarine za akad.god.2017./2018.)

Objavljeno: 12. 7. 2017. u 11:05
Uređeno: 12. 7. 2017. u 11:09
Darko Hren

Obavještavaju se kandidati da telefoni u Teslinoj ulici trenutno nisu u funkciji. Za dodatne informacije o upisima na jednopredmetne studije, kandidati se mogu obratiti elektronskom poštom gđi Kseniji Guć, dip.iur. na ksenija@ffst.hr. Referada dvopredmetnih studija nalazi se u Radovanovoj ulici,  a kontakt telefon je 021 490150 (Antonija Šošić, e-mail: antonija@ffst.hr). Molimo kandidate da prije postavljanja upita prouče informacije dostupne na ovoj stranici.
 

Objavljeno: 8. 6. 2017. u 10:30
Uređeno: 26. 6. 2017. u 09:24
Tamara Ljubičić

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

 

KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE RANG-LISTE ZA UPIS

Rang-lista za upis na pojedine studije Fakulteta sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni kandidati.

Upisi u prvu godinu obavljat će se isključivo na temelju rang-lista prema postignutim bodovima, a na temelju vrednovanja:

 1. uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju,
 2. položenih ispita na državnoj maturi,
 3. dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje),
 4. posebnih postignuća.

 

 1. Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju

Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.

 1. Vrednovanje rezultata ispita iz predmeta državne mature

Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica www.postani-student.hr.

 1. Vrednovanje rezultata dodatne provjere specifičnih znanja vještina i sposobnosti

Za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrednuju se i rezultati postignuti na obveznoj dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (dalje: dodatna provjera).

Prijava za dodatnu provjeru

Prijavu za dodatnu provjere kandidati su, osim u NISpVU sustavu, obvezni podnijeti izravno Fakultetu.

Prijave za dodatnu provjeru zaprimat će se u Službi za studentske poslove od 10 do 13 sati u Teslinoj 12:

- u ljetnom roku od 13. do 21. lipnja 2017. godine;

- u jesenskom roku: ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, sve obavijesti o prijavama za dodatnu provjeru u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.

Prijava za dodatnu provjeru je uredna i potpuna ako sadrži popunjenu prijavnicu (dostupno ovdje)  i originalnu potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu:

HR5123300031100066764,  poziv na broj odobrenja: 02-223, opis plaćanja: troškovi dodatne provjere.

Prijava se može podnijeti osobno (u Teslinoj 12) ili poslati preporučenom poštom. Prijave se podnose do 21. lipnja 2017. 

Prijave poštom šalju se na adresu:

Filozofski fakultet
(prijava za dodatnu provjeru)
Sinjska 2
21000 Split

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljima biti omogućena  naknadna dopuna prijave.

Kandidati koji se natječu za upis na oba studija za koje se provode dodatne provjere prijavljuju se i pristupaju samo jednoj dodatnoj provjeri, a postignuti rezultat vrednuje im se kao kriterij za upis na oba studija.

Pristupnici koji neopravdano ne pristupe dodatnoj provjeri ili ne polože eliminacijski dio dodatne provjere ne ostvaruju pravo na povrat uplaćene naknade.

Provedba

Dodatna provjera sadrži:

- psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije – eliminacijskog karaktera;

- provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje.

Dodatna provjera održat će se:

- u ljetnom roku dana 29. i 30. lipnja 2017. godine s početkom u 9 sati u Teslinoj 12;

- u jesenskom roku: ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, sve obavijesti o provedbi dodatne provjeru u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.

Pristupnici koji prođu psihologijsko testiranje su obvezni pristupiti svim ostalim dijelovima dodatne provjere, a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

 

4. Vrednovanje posebnih postignuća

Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Posebna postignuća vrednuju se za upis na svim studijskim programima Fakulteta, osim na studiju Povijest umjetnosti. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranicama www.postani-student.hr.

 

 

UPISI  

Upisi pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i potvrdili namjeru upisa obavljat će se u Službi za studentske poslove Fakulteta, i to:

- u ljetnom roku: 19., 20. i 21. srpnja 2017. godine od 10 do 13 sati:

 • u Teslinoj 12 za: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Sociologija i Učiteljski studij;
 • u Radovanovoj 13 za: Engleski jezik i književnost, Filozofija, Hrvatski jezik i književnost, Pedagogija, Povijest, Povijest umjetnosti te Talijanski jezik i književnost;

- u jesenskom roku: ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, sve obavijesti o upisima u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.

Za upis je, uz dokumente navedene u općem dijelu ovog Natječaja, potrebno priložiti i originalnu potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu:

HR5123300031100066764,  poziv na broj odobrenja: 00-841, opis plaćanja: troškovi upisa.

 

 

INFORMACIJE

Dodatne informacije o studiju i upisima te dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnici mogu dobiti u Službi za studentske poslove.

Objavljeno: 9. 3. 2017. u 17:25
Uređeno: 20. 6. 2017. u 10:40
Darko Hren

Na ovoj poveznici možete pronaći relevantne informacije povezane s vrednovanjem školskog uspjeha i rezultata DM za upis na studijske programe Filozofskog fakulteta u ak.g. 2017/2018.

Na ovoj poveznici je kalendar zbivanja povezanih s upisima u ak. g. 2017/2018.

Na ovoj poveznici su informacije povezane s prijavama na studijske programe.

 

Priručnici za prijavu ispita državne mature

PRIRUČNIK ZA UČENIKE – koji 2016./2017. završavaju 4./5. razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj

PRIRUČNIK ZA KANDIDATE – koji su četverogodišnje/petogodišnje obrazovanje završili od 2010. do 2016. godine u srednjim školama Republike Hrvatske

PRIRUČNIK ZA KANDIDATE – koji završavaju najmanje četverogodišnje obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u RH i za kandidate iz inozemstva

Objavljeno: 1. 3. 2017. u 16:39
Uređeno: 27. 4. 2017. u 13:45
Darko Hren
Repozitorij
Repozitorij je prazan