CENTAR ZA HRVATSKE STUDIJE U SVIJETU

CENTAR ZA HRVATSKE STUDIJE U SVIJETU

adresa: Poljička 35, Split
tel: 021/329-287

 

Voditeljica Centra
izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić
jgranic@ffst.hr

 

Tajnica Centra
Jelena Novaković, mag. ang.
jnovak@ffst.hr

 

Centar za hrvatske studije u svijetu uspješno djeluje od 2007. godine. Središnja je zadaća Centra znanstveno proučavanje i očuvanje hrvatskoga jezika i kulture izvan granica Hrvatske, u suradnji s brojnim znanstveno-nastavnim i kulturnim institucijama u svijetu koje promiču hrvatski jezični identitet i hrvatsku kulturu. Zadaća je Centra i podučavanje hrvatskoga kao drugoga i inoga jezika kao i upoznavanje s poviješću i kompleksom hrvatske kulture i civilizacije.

Od 2007. godine u različitim programima Centra sudjelovalo je i hrvatski jezik učilo nekoliko tisuća polaznika sa svih kontinenata i iz gotovo svih zemalja svijeta. O kvaliteti rada Centra najbolje svjedoči broj stranih polaznika kojih je iz godine u godinu sve više, a upravo su oni i najbolji ambasadori našega rada, a njihovo je novostečeno znanje o hrvatskome jeziku i hrvatskoj kulturi naš najveći uspjeh.

PROGRAMI

 

Centar za hrvatske studije u svijetu nudi različite sveučilišne semestralne programe hrvatskoga jezika na svim jezičnim razinama, koje su usklađene sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike – ZEROJ

(Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL/CEF), te različite sveučilišne kolegije hrvatske kulture i civilizacije.

Svake godine u srpnju održava se već tradicionalna Ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture.

POLAZNICI

 

  • stipendisti Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske
  • studenti programa ERASMUS i drugih programa akademske mobilnosti
  • studenti slavistike/kroatistike na inozemnim sveučilištima
  • polaznici stariji od 18 godina i sa završenom srednjom školom (u sklopu komercijalnoga programa), koji žele steći jezičnu i komunikacijsku kompetenciju u hrvatskome jeziku te upoznati hrvatsku povijest, kulturu i civilizaciju.

UPISI

 

Svi zainteresirani obavezni su pri upisu ispuniti prijavni obrazac te dostaviti potrebne dokumente. Potom pristupaju inicijalnome ispitu provjere jezičnoga predznanja, nakon čega se raspoređuju u odgovarajuće grupe i na odgovarajuće jezične razine.

Detaljnije informacije o našim programima, o postupku upisa i potrebnim dokumentima, kao i sam pristupni obrazac, možete pronaći na poveznici

NOVOSTI

English