CENTAR ZA LOKALNU POVIJEST I RODOSLOVLJE

CENTAR ZA LOKALNU POVIJEST I RODOSLOVLJE

Centar za lokalnu povijest i rodoslovlje ustrojbena je jedinica Filozofskog fakulteta koji djeluje pri Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Sukladno Aktu o osnivanju ovoga Centra, njegova je temeljna svrha Centra pružati istraživačku, savjetodavnu i obrazovnu podršku korisnicima koji se žele baviti i bolje upoznati sa historiografskim radom na području lokalne povijesti te  rodoslovlja.

To ovaj Centar može i želi, među ostalim,  postići kroz sljedeće svoje temeljne djelatnosti:

  • izradu i izvođenje istraživačkih projekata u području rodoslovlja (genealogije), povijesti stanovništva i lokalne povijesti;
  • izradu i izvođenje specijalističkih nastavnih programa u području pomoćnih povijesnih znanosti, osobito pak rodoslovlja, povijesti stanovništva te lokalne povijesti;
  • pružanje stručne, znanstvene i infrastrukturne podrške radu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, napose na području specijalističkih i stručnih studijskih programa te programa Cjeloživotnog obrazovanja;
  • pružanje stručne, znanstvene i infrastrukturne podrške radu tijela lokalne  i regionalne samouprave s područja lokalne povijesti, mikro-historije, eko-historije te povijesti krajobraza;

NOVOSTI

English