CENTAR ZA SAVJETOVANJE STUDENATA

CENTAR ZA SAVJETOVANJE STUDENATA

CENTAR ZA SAVJETOVANJE STUDENATA

adresa: Poljička cesta 35, Split
tel: 021/541-951
savjetovanje@ffst.hr

 

Voditelj Centra
izv.prof.dr.sc. Andreja Bubić

 

Administrativna potpora Centra
Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur.

Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta studentima Sveučilišta u Splitu pruža usluge individualnog savjetovanja, odnosno pomoć u rješavanju osobnih poteškoća i unaprjeđivanju kvalitete života.

Također, Centar organizira i aktivnosti grupnog savjetovanja, javna predavanja, tribine, tematske radionice i treninge posvećene unaprjeđenju akademskih i životnih vještina kao i psihoedukativne tečajeve i edukacije.

Cilj je Centra za savjetovanje studenata razviti i edukativne materijale koji mogu pomoći studentima u poboljšanju kvalitete studiranja i življenja.

Aktivnosti Centra za savjetovanje studenata pružaju se u prostorima Centra na Filozofskom fakultetu i na drugim lokacijama.

Svim korisnicima naših usluga jamčimo povjerljivost.

SAVJETODAVNE AKTIVNOSTI

Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta studentima Sveučilišta u Splitu pruža usluge individualnog i grupnog savjetovanja s ciljem pružanja pomoći i podrške studentima u rješavanju osobnih teškoća, postizanju akademskih uspjeha, povećanju efikasnosti studiranja i unaprjeđenju kvalitete života. Uz to, unutar Centra želi se pružiti podrška i nastavnicima te savjetovateljima koji rade u izravnom radu sa studentima.

Individualno savjetovanje uključuje kratkoročno pružanje psihološke podrške u trajanju od jednog ili nekoliko susreta koje rjeđe može trajati i do nekoliko mjeseci. Najčešći problemi zbog kojih se studenti javljaju na savjetovanje uključuju teškoće učenja, tjeskobu uoči ispita, probleme prilagodbe na studij, kontinuirano loše raspoloženje, osjećaj usamljenosti, neuspješno suočavanje sa stresom, teškoće u odnosima s drugim ljudima, teškoće u donošenju odluka, nedostatak samopouzdanja, loše navike i slično.

Usluge individualnog savjetovanja pri Centru su besplatne, a svim korisnicima usluga individualnog savjetovanja jamčimo povjerljivost.

EDUKATIVNE AKTIVNOSTI

Centar za savjetovanje studenata organizira brojne edukativne aktivnosti koje uključuju javna predavanja, tribine, tematske radionice i treninge posvećene unaprjeđenju akademskih i životnih vještina kao i psihoedukativne tečajeve i edukacije. Dio aktivnosti je otvoren svima, dok se za dio njih (gdje je to posebno navedeno) treba unaprijed najaviti na e-mail savjetovanje@ffst.hr.

ČLANOVI

doc.dr.sc. Vesna Antičević
Zlatko Bajić, mag.psych.
Bruno Barać, mag.psych.
izv.prof.dr.sc. Ivana Batarelo Kokić
Marija Biuk, prof. psih.
dr.sc. Dolores Britvić
izv.prof.dr.sc. Andreja Bubić
Ivan Buljan, prof. psih.
dr.sc. Varja Đogaš
Meri Đula Ercegovac, prof. psih.
Nikola Erceg, prof. psih.
prim.dr.sc. Trpimir Glavina
doc.dr.sc. Darko Hren
doc.dr.sc. Tonća Jukić
dr.sc. Katija Kalebić Jakupčević, spec.klin.psi.
mr.spec. Maja Kandijaš Plejić
izv.prof.dr.sc. Goran Kardum
doc.dr.sc. Morana Koludrović
izv.prof.dr.sc. Maja Ljubetić
Toni Maglica, prof. def., soc. ped.
Anita Mandarić Vukušić, mag. ped.
Mara Marasović, dipl.ped.
mr.spec. Irena Mišetić
prof.dr.sc. Mirjana Nazor
mr. spec. Žana Pavlović
Antonela Peroš, dipl.psih.
Neda Pleić, prof. psih.
izv.prof.dr.sc. Ina Reić Ercegovac
Nelija Rudolfi, prof. psih.
doc.dr.sc. Esmeralda Sunko
Mirna Štrkalj, mag. ped.
Petra Katavić, nasl. asist.

NOVOSTI