Centar za hrvatske studije u svijetu

Filozofski fakultet u Splitu

Centar za hrvatske studije u svijetu
Centre for Croatian Studies Abroad

 

Centar za hrvatske studije u svijetu
croatianstudiescentre@ffst.hr
tel. +385 21 329-287

 
Voditeljica Centra:
doc. dr. sc. Jagoda Granić
jgranic@ffst.hr
 
 
Tajnica Centra:
Jelena Novaković, mag. ang.
jnovak@ffst.hr
 

Repozitorij
Obavijesti

Centar za hrvatske studije u svijetu – CEHAS i Sveučilište u Splitu organiziraju Ad hoc kolokvij ''Jezici i kulture Mediterana i svijeta'', na kojem će izlagati Maciej Czerwiński (Jagielonsko sveučilište u Krakowu) i Predrag Mutavdžić (Filološki fakultet u Beogradu), koji borave na našem Sveučilištu u sklopu programa Erasmus+, te Josip Lasić (Filozofski fakultet u Splitu).

Kolokvij će se održati u četvrtak 26. travnja 2018. (11.00-15.30) u Sveučilišnoj knjižnici, u Dvorani na 5. katu (južni toranj).

Poziv (i raspored izlaganja)

Objavljeno: 23. 4. 2018. u 14:22
Uređeno: 23. 4. 2018. u 14:22
Jelena Novaković

Rokovi za polaganje ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u akad. god. 2017./2018.:

- utorak, 3. listopada 2017. u 11.00 sati;

- utorak, 7. studenoga 2017. u 11.00 sati;

- utorak, 5. prosinca 2017. u 11.00 sati;

- utorak, 9. siječnja 2018. u 11.00 sati;

- utorak, 6. ožujka 2018. u 11.00 sati;

- utorak, 3. travnja 2018. u 11.00 sati;

- utorak, 8. svibnja 2018. u 11.00 sati;

- utorak, 5. lipnja 2018. u 11.00 sati;

- utorak, 3. srpnja 2018. u 11.00 sati.

Objavljeno: 18. 9. 2017. u 09:23
Maja Tudor
Objavljeno: 21. 6. 2017. u 14:33
Marita Brčić Kuljiš