KATEDRA ZA PSIHOLOGIJU

KATEDRA ZA PSIHOLOGIJU

KATEDRA ZA PSIHOLOGIJU

adresa: Poljička cesta 35, Split

 

Predstojnica Katedre:
izv.prof.dr.sc. Ina Reić Ercegovac
inareic@ffst.hr

 

Tajnica katedre
Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur.
mrvesna@ffst.hr

 

Članovi

  • Izv.prof.dr.sc. Andreja Bubić
  • Izv.prof.dr.sc. Goran Kardum
  • izv.prof.dr.sc. Ina Reić Ercegovac
  • izv.prof..dr.sc. Darko Hren
  • dr.sc. Katija Kalebić Jakupčević
  • Bruno Barać

Katedra za psihologiju osnovana je u rujnu 2013. godine kao ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta u Splitu. Trenutno je na Katedri zaposleno pet nastavnika, od kojih četiri u znanstveno-nastavnim zvanjima te jedan asistent.

Primarne djelatnosti članova Katedre su izvođenje nastave na preddiplomskim i diplomskim studijskim programima svih fakultetskih odsjeka. Nastavnici Katedre sudjeluju i u nastavi poslijediplomskog doktorskog studija Humanističkih znanosti te nastavi Poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Probacijski tretman.

Nastavnici Katedre sudjeluju u programima cjeloživotnog učenja koje organizira fakultetski Centar za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja te u nastavi na drugim sastavnicama Sveučilišta u Splitu.

Članovi Katedre su uključeni u rad Centra za savjetovanje Filozofskog fakulteta čija je zadaća savjetovanje studenata pri teškoćama u učenju, odabiru akademske karijere, problemima u obiteljskim ili prijateljskim odnosima, usmjeravanje u kriznim trenucima, organizacija različitih vrsta edukacija, iskustvenih radionica, tematskih predavanja i ljetnih škola.

Članovi Katedre su aktivni znanstvenici te sudjeluju u nekoliko nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata, primjerice programa EU Horizon 2020, istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost, projekata Europskog socijalnog fonda i drugih.

Stručna aktivnost članova Katedra je također raznovrsna, a uključuje sudjelovanje u brojnim stručnim projektima iz područja unaprjeđenja kvalitete visokog obrazovanja, unaprjeđenja mentalnog zdravlja, preventivnih djelatnosti i drugih.

NOVOSTI