Dokumenti

OBRASCI

OBRASCI RAČUNOVODSTVO

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

ETIČKI KODEKS

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

ZAŠTITA PODATAKA - GDPR

PRISTUP INFORMACIJAMA


IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Filozofski fakultet u Splitu nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.ffst.unist.hr


Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Filozofski fakultet u Splitu proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

 • krajnjem korisniku  nije omogućena promjena boje i vrste fonta,
 • korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta,
 • dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd.
 • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrazaca i dokumenata)
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • za naglašavanje manjih dijelova teksta koriste se strong i em elementi (umjesto b i i elemenata)
 • slike nemaju prikladan tekstualni (alt atribut) na hrvatskom jeziku i zvučni naziv na hrvatskom jeziku koji je kratak
 • veličine ikona u mobilnim aplikacijama, zajedno s prostorom oko njih, koje se aktiviraju dodirom prsta ne zadovoljavaju uvjet minimalnih veličina 48 x 48 dp9, te međusobnu udaljenost tih klikabilnih elemenata, kao i njihova udaljenost od teksta, minimalno 8 dp

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 19.06.2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Filozofski fakultet u Splitu.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Filozofskom fakultetu u Splitu možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Filozofskog fakulteta u Splitu.

 • telefonom na broj: +385 21 32 92 86
 • fax-om na broj: +385 21 32 92 88,
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: informiranje@ffst.hr
 • poštom na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21 000 Split, s napomenom „za službenika za informiranje“.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt :

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

 

PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

NASTUPNA PREDAVANJA

INFORMATIČKA POTPORA

English