Sustav osiguranja kvalitete

SUSTAV ZA UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE FILOZOFSKOG FAKULTETA

Članovi Odbora:

  • doc. dr. sc. Ines Blažević (voditeljica)
  • doc. dr. sc. Marko Rimac (zamjenik voditeljice)
  • izv. prof. dr. sc. Maja Bezić
  • doc. dr. sc. Branimir Mendeš
  • Luka Donadini (studentski predstavnik)

Kontakt Odbora
e-mail voditeljice: ines.blazevic@ffst.hr

Cilj sustava za unaprjeđivanje kvalitete je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa, s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja svih čimbenika u područjima djelovanja Fakulteta. Ustrojbene jedinice sustava za unaprjeđivanje kvalitete na Filozofskom fakultetu su Odbor za unaprjeđivanje kvalitete Povjerenstvo za nastavu.

Ključni dokumenti posvećeni unaprjeđivanju kvalitete:

POVJERENSTVO ZA NASTAVU

ČLANOVI POVJERENSTVA

  • doc. dr. sc. Darko Hren, predsjednik
  • izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
  • izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić
  • izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin
  • Anđela Bandić (studentica)

DOKUMENTI