O Fakultetu

FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU

Filozofski fakultet u Splitu sastavni je dio Sveučilišta u Splitu. Početak formiranja započinje 2001. godine utemeljenjem Odjela za humanističke znanosti koji je 2005. godine sjedinjen s Visokom učiteljskom školom, čime je osnovan novi fakultet koji ove godine slavi desetogodišnjicu rada.

Cilj Filozofskog fakulteta je razvijanje znanja iz humanističkih i društvenih znanosti te poticanje razvoja kritičkog mišljenja. Široki izbor studijskih programa i mogućnost njihova kombiniranja u dvopredmetnih studijima omogućuje studentima zadovoljenje interdisciplinarnih istraživačkih interesa.

Fakultet nudi mogućnost obrazovanja kroz stručne i znanstvene centre, kroz upis i pohađanje poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti te kroz poslijediplomski specijalistički studij Probacijski tretman.

DEKANAT

Dekanica
izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
izv. prof. dr. sc. Antonela Marić

Prodekanica za nastavu i studentska pitanja
izv. prof. dr. sc. Ina Reić-Ercegovac

Prodekan za financije i poslovanje
doc. dr. sc. Vedran Barbarić

Tajnica Fakulteta
Maja Kuzmanić, dipl. iur.

Voditeljica službe za financijsko-računovodstvene poslove
Magda Karin, dipl. oec.

Voditeljica službe za studentske poslove
Ksenija Guć, dipl. iur.

Voditeljica službe za kadrovske poslove
Irena Mišević, dipl. iur.

English