Znanost

ZNANOST

Znanstveno istraživačka djelatnost jedan je od stupova razvoja Filozofskog fakulteta. Ona, između ostalog, omogućava međusobnu povezanost različitih znanstvenih disciplina te potiče suradnju i s drugim znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Od samog osnutka fakulteta 2005. godine, fakultet sudjeluje u nizu domaćih i stranih projekata, kao i u drugim oblicima znanstvene nacionalne i međunarodne suradnje. Znanstveni okvir Filozofskog fakulteta ne ograničava se na pružanje podrške za provođenje nastavno-pedagoškog procesa, već uključuje i istraživački rad koji je od nacionalnog značaja jer doprinosi stjecanju znanja o Hrvatskoj, njezinoj kulturi, povijesti, književnosti, kao i o drugim znanstvenim disciplinama. Svojim znanstvenim radom Filozofski fakultet uključuje se u razvoj humanističkih i društvenih znanosti u zemlji i inozemstvu.

Filozofski fakultet u Splitu broji danas preko 100 znanstvenika, od kojih veliki broj sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima. Rezultati istraživačkog rada znanstvenika Filozofskog fakulteta očituju se u brojnim znanstvenim člancima, monografijama, sveučilišnim udžbenicima i drugim publikacijama.

Pored toga, Filozofski fakultet razvio je i vlastitu izdavačku djelatnost u okviru koje djeluju i dva stalna fakultetska časopisa. Djelatnici Filozofskog fakulteta dobitnici su niza nacionalnih i međunarodnih nagrada u znanosti.

Detaljnije

DOKUMENTI

NOVOSTI

English