Mobilnost osoblja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu podržava i potiče međunarodnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

U okviru projekata ERASMUS+ Sveučilište u Splitu dodjeljuje stipendije za mobilnost osoblja u svrhu

a) održavanja nastave na inozemnim sveučilištima s kojima je potpisan bilateralni partnerski ugovor za mobilnost osoblja

b) stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja ("job shadowing" ili strukturirani tečajevi, najčešće u trajanju od 5 dana).

Na Natječaje za mobilnost osoblja u sklopu programa Erasmus+  može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica, zaposleno temeljem Ugovora o radu, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti. Natječaji se objavljuju na web stranicama Sveučilišta. Pristigle kandidature rangiraju se prema kriterijima navedenim u Natječaju, te prema dodatnim kriterijima sastavnice.

Međunarodna mobilnost nastavnog osoblja financira se i u okviru programa CEEPUS

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se iz fonda Marie Skłodowska-Curie Actions, koji uključuje

Innovative Training Networks (ITN)

Individual Fellowships (IF)

Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

European Researchers’ Night (NIGHT)


Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. Rok za prijavu je do 29.03.2018.

Natječajna godina 2018./19. odnosi se na razdoblje od 1.6.2018. do 30.9.2019. Sve mobilnosti prema ovom Natječaju mogu se ostvariti po objavi Odluke o odabiru kandidata do zaključno s 28.2.2019. 

Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini (2018/19) može iskoristiti najviše dvije mobilnosti u okviru Erasmus+ programa (jednu mobilnost u okviru Suradnje među programskim državama (KA103) te jednu u okviru Suradnje između programskih i partnerskih država (KA107)).
Nastavno osoblje koje je u Erasmus+ programu mobilnosti s programskim zemljama, od natječajne godine 2015/16, već iskoristilo mogućnost odlaska na aktivnost osposobljavanje, svaki sljedeći put se može prijaviti isključivo na aktivnost podučavanja.

U Erasmus+ programu moguća je mobilnost prema programskim državama: države članice EU, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska, osim Švicarske.

Prijave na Natječaj potrebno je dostaviti e-mailom i poštom (ili osobno):


E-mail za slanje prijave: erasmus@unist.hr (naslov maila treba glasiti: Prijava za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u zimskom semestru akademske godine 2018./2019.)

Prijava se predaje na adresu:
Sveučilište u Splitu
Ured za međunarodnu suradnju
Ruđera Boškovića 31, 21000 Split (Sjeverni toranj Sveučilišne knjižnice, 2. kat)

 

ili preporučenom poštom šalje na adresu:
Sveučilište u Splitu
Ured za međunarodnu suradnju
Poljička cesta 35, 21000 Split

Objavljeno: 12. 3. 2018. u 14:58
Uređeno: 12. 3. 2018. u 14:58
Tamara Ljubičić
Popis obavijesti
Broj posjeta:
1178